Analyse van cold cases, het is onmogelijk, maar iemand moet het doen.

Despite all the misinformation, we have to investigate cold cases.  

De afgelopen maanden heb ik diverse cold cases onderzocht. Ik meen aan verschillende zaken een nieuwe wending te kunnen geven. In andere gevallen, vraag ik me af of de informatie die aan ons gegeven is, überhaupt wel klopt. De ambtenarij strooit ons zand in de ogen en de media doet daar volop aan mee.

  1. Keiharde moorden op gewone burgers worden weggezet als ongeluk of zelfmoord.
  2. High profile (zelf)moorden zijn soms een hoax  (maar soms ook niet!).
  3. Doofpotten van lustmoorden zo erg en groot, dat niemand zich het nog kan voorstellen.

Ik heb bij verschillende cold cases een idee van a, b, of c, maar kan daar niet altijd 100% zeker van zijn. Voor een gemiddelde burger is het helemaal lastig om door de bomen het bos nog te zien. U wordt continue gevoed met misinformatie, ik ook. Geven we daarom op? Nee! Het zou uzelf maar overkomen. Help dus mee, door op zijn minst één case tot op de bodem uit te zoeken, bv uit uw regio. Van de politie/AIVD hoeven we niets te verwachten.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Media, Politie and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Analyse van cold cases, het is onmogelijk, maar iemand moet het doen.

  1. Love your tag line from Lord Acton. Wish my Dutch was better, but I can pick out a few things and get Your gist. Keep it up!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.