Wetenschappers en hun “bijdrage” aan het “onderzoek” naar de Balpen moord

Hier kunt u mijn conclusies lezen over de Balpen moord in Leiden. In onderstaande overzicht leest u wat zogenaamde wetenschappers ervan gebrouwen hebben. Het zegt iets. Overigens is de universitaire wereld zwaar geïnfiltreerd door geheime vijandige genootschappen, die de naam hebben vrouwen te haten. Maar dat zal er vast lost van staan. 

Uit simpelweg de feiten bekend over onderzoek naar de Balpen moord, kwam ik na één dag tot de volgende conclusie. De pen moet met chirurgische precisie langzaam zijn ingebracht bij het verdoofde slachtoffer. Dit was moord met voorbedachte rade. Het is bizar dat geen wetenschapper tot dusver iets vergelijkbaars hierover heeft gezegd in de media, hoewel juist wetenschappers zich hebben uitgelaten over deze moord. Bizar!

 1. prof terwielProf.dr. R.H. Terwiel, Natuurkundige. Hij was destijds de man van Mary van Meijere. De heer Terwiel meende al enkele weken na de moord, dat de doodsoorzaak van zijn vrouw een ongeval was geweest. RTL-Nieuws (!) zond beelden uit van proeven gedaan, op basis waarvan Terwiel concludeerde dat zijn vrouw was overleden als gevolg van een val. Hij deed proeven met een kruisboog en liet zo zien dat de moord hier niet mee gepleegd kon zijn (terecht). Vervolgens beoordeelde hij een proef met een vallend lichaam op een rechtop gehouden pen, waarbij de uitkomst gelijkend was op hoe de pen blijkens sectie op De Meijere in haar hoofd zat. Echter, die laatste proeven waren niet realistisch, omdat de pen rechtop gehouden werd (waar geen sporen van waren op de plaats delict) en omdat de gebruikte pop niet gelijkend was op de vorm/stevigheid van een echt mensenhoofd.
 2. Forensisch geneeskundige B.A.J. Cohen. De heer Cohen was forensisch geneeskundige en academicus. Hij was een oud-docent van de eerste lijkschouwer van De Meijere, de heer Monterie. Cohen is inmiddels overleden. Cohen was ervan overtuigd dat dit een ongeluk was. Zelfdoding en moord sluit hij uit, omdat mevrouw niet psychotisch was, er geen worsteling was geweest en er geen sporen zijn aangetroffen van bedwelmende middelen. Dat er vele bedwelmende/verdovende middelen zijn waarvan standaard de aanwezigheid in het lichaam niet wordt onderzocht bij sectie, wordt gemakshalve vergeten. De man is arts en zegt niets over het feit dat er geen tests zijn voor het aantonen van lachgas. Fout!JFG Worst te Haren kli_928
 3. Hoogleraar oogheelkunde J.G.F. Worst. Professor Jan Worst is werkzaam als oogarts in Groningen en daarnaast is hij uitvinder van instrumenten voor operaties. Hij deed onderzoek naar de balpenmoord en concludeerde dat dit om een ongeluk zou moeten gaan. De uitgevoerde tests betroffen schietproeven met een kleine kruisboog. De uitkomst was dat het niet mogelijk was om met een kleine kruisboog (de Barnett Phantom) de pen diep genoeg in een hoofd te schieten. Daarmee is mijns inziens aangetoond dat één moordmethode (deze kruisboog) niet past met wat er tijdens de sectie is gevonden. Dat zegt niet zoveel.
 4. Drs J.P. van der Pol (AMC in Amsterdam) deed in 1996 aanvullende tests met een zwaardere kruisboog. Hiermee werd de pen wel degelijk diep genoeg in het hoofd geschoten. Echter, zowel bij de lichtere als de zwaardere kruisboog bleek dat de vulling van de pen dieper in het hoofd doorschoot dan de houder. Dat was niet het geval bij de pen tijdens de sectie van mevrouw Mary de Meijere.
 5. Hoogleraar Oogheelkunde G. van Rij. Oók werkzaam in Groningen. Ook deze hoogleraar is overtuigd dat het een ongeluk moet zijn en opnieuw zijn mij zijn argumenten niet duidelijk. Ik weet niet waarom hij tot deze conclusie is gekomen. Zonder argumenten of feiten is mij en mening niets waard.
 6. Anne van der Veen, Natuurkundige en Journalist. P000Anne_van_der_Veen0001Hij was een oud-student van professor Terwiel, de man van Mary de Meijere. Deze ontmoette mevrouw ooit tijdens een groepsreis in 1990 (toevallig!).  Schrijft na de moord terecht kritische stukken over de bestaande onderzoeken naar de moord, maar gebruikt zijn natuurkundige kennis niet om te analyseren hoe de moord wél gepleegd kan zijn. Ik vraag me af hoe lang geleden de moord gepland is.
 7. Gepensioneerd neurochirurg dr. Martin Th. A. van Duinen. MvanDuinenDeze concludeerde, dat de doodsoorzaak van het slachtoffer geen ongeval kon zijn geweest. Tevens ziet de gewezen chirurg de schietproeven met de kruisboog als een logischer verklaring voor de verwondingen. Dr. van Duinen heeft zijn onderzoek in overleg met het OM uitgevoerd. In 1991 werkte Van Duinen o.a. in ziekenhuizen te Wassenaar, Delft en Den Haag.
 8. Forensisch expert Donald Uges, ook hoogleraar in Groningen. Deze brengt in dat zelfverminking via de oogballen veel vaker voorkomt dan gedacht. Professor Uges vindt dat zelfverminking door met een voorwerp in de eigen ogen te prikken, niet uitgesloten mag worden hier en refereert daarbij aan een wetenschappelijk artikel (American Journal of Forensic Medicine & Pathology.). Wat hij hierbij vergeet te vertellen, is dat deze ziekelijke neiging om in de ogen te krabben met een voorwerp, alleen voorkomt bij psychiatrische patiënten. Mevrouw Mary de Meijere is niet de doelgroep. Verder vergeet deze professor te vermelden, dat de pen door de middelste hersendelen is gegaan, waardoor men onmiddellijk het bewustzijn verliest. Probeer zelf die pen maar helemaal het eigen hoofd in te krijgen! Ook vergeet hij even, dat het slachtoffer gevonden is languit liggend op de buik. Hoeveel psychisch gezonde mensen zouden met een voorwerp in het oog prikken, al liggend op de grond?

De hoogleraren buitelen over mekaar heen om tests te doen, die nergens toe leiden. Al die kerels weten dat lachgas niet traceerbaar is met de tests die nu worden gebruikt. En al die artsen zijn bekend met dit verdovingsmiddel. 

Geen van hen heeft de kennis waarover zij beschikken gebruikt om de moord op te lossen. Zij zijn aldus op zijn minst onderdeel van de cover-up. De vaardigheden waarover deze lieden beschikken, zijn mijns ziens overigens de vaardigheden nodig om de moord te plegen. De cover-up verraadt de daders? 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Balpenmoord, regio Den Haag and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Wetenschappers en hun “bijdrage” aan het “onderzoek” naar de Balpen moord

 1. Jim is back says:

  Wat een toeval dat meneer Anne de Veen op de kamer moest bij het stelletje Guus en Mary Terweijle. Je zou haast denken dat meneer Terwiel dat geregeld heeft…. Die wilde misschien stoken en regelt dat dan met de reisleidster? Formeel waren ze nog getrouwd toen, maar professor Terwiel wilde niet meer met mevrouw op reis ofzo. Als meneer Terwiel bij de geheime dienst zit is dat “geregel” een peuleschil. Wat Anne van de Veen zegt over Guus de reispartner van Mary, hecht ik niet veel waarde aan. Het is zo raar dat een reisleidster regelt dat Guus en Mary iemand als 3e op de kamer krijgen…. Dat is niet normaal.

 2. Jim is back says:

  De mannen professoren zitten allemaal in dezelfde hoek: natuurkunde of een vakgebied gerelateerd aan opereren bij het hoofd? En de meeste zijn schrijvers… Ach, ik weet het niet.

 3. Joan Speel says:

  Het is en was zo simpel. Dit is een casus moord met voorbedachte rade. Waarschijnlijk gepleegd door of de man of zoon. De kruisboog is nooit onderdeel geweest van de moord. Dit was gebruik ter afleiding.

  Wat gebeurd is is heel simpel. U kunt het thuis nadoen, geeft wel een vervelend gevoel. De dader is achter de vrouw gaan staan, heeft haar hoofd bij de haren naar achter en beneden getrokken. Zodanig dat ze geen richting meer kon geven aan haar armen.

  Dan heel simpel de pen op haar oog zetten en erin drukken. Bij evt. weerstand kan er gebruik gemaakt zijn van een stuk hout of evt een hamer. Mevrouw was toen toch al overleden, dus men had alle tijd.
  Vervolgens is ze op haar buik gegooid.

  Joan Speel,
  Forensische pathologie als interesse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.