Kumral Bagci. Wie zijn mijn verdachten?

Ik ben ervan overtuigd dat dit geen Einzeltäter is. Er zijn teveel manipulaties. Bovendien zijn er sterke hints, dat mogelijk politie, vrijmetselaars en Orangisten een rol spelen. Hieronder zullen de mogelijke daders besproken worden, beginnend bij de getuigen.  

De tante van Kumral Bagci die haar tegenkwam om 11.40h

Om half 12 was de school uit. Kumral en haar zusje zouden naar huis lopen. Een tante zegt hen beide gesproken te hebben op de hoek van de Boerenstraat en de Wesselsstraat. Kumral wilde een ijsje gaan halen. Hierna had Kumral een woordenwisseling met haar zusje, waarop haar zusje alleen naar huis ging en Kumral ijs zou gaan halen.

 • Het is wel erg toevallig als een tante haar nét tegenkomt op deze dag en dan net vóór beide zusjes een woordenwisseling krijgen!
 • Was het misschien de tante, die alleen Kumral geld geeft voor een ijsje bij zaak x?
 • Als Kumral alleen een ijsje ging halen, is degene die haar daartoe aanzette betrokken.
 • Was het tante, die zorgde voor een misverstand, waardoor het ene zusje huiswaarts gaat, maar het andere zusje niet? Stuurde de tante Kurmal een winkel in?
 • Waarom vertrouwen we op de getuigenis van deze tante? Als deze getuigenis er niet was, waar zouden we dan denken dat Kurmal het laatst gezien is?  [school]

De school aan de Wolmaransstraat 

 • De laatste plek waar ze gezien is door vele mensen (kinderen uit haar klas).
 • Die dag had ze zojuist nieuwe rolschaatsen gekregen en zij nam ze mee de klas in.
 • Ze mocht die dag haar rolschaatsen aan in de klas, wat een speciaal gebaar is.
 • Als ikzelf een complot zou smeden haar te ontvoeren, zou ik het via/bij school doen.
 • De route naar huis is lastiger om te gebruiken, aangezien de route kan verschillen.
 • Er zijn vele manieren om een kind even in een lerarenkamer te vragen oid.
 • Als de les uit is, zal Kumral -als enige- even op zoek gaan naar haar schoenen.
 • De andere kinderen rennen dan snel weg, zoals dat gaat bij kinderen.
 • In de media is er géén aandacht voor wat ze deed op school toen de les uit was, de beschrijving beginnen met het zusje en de tante die elkaar spreken op straat. Waarom?

De vader van Kumral Bagci

 • Ondenkbaar of? Hoe? Mogelijk was hij betrokken in een andere duistere zaak (zoals de moord op een concurrent Azeri loonbedrijf eigenaar in 1994 of het familielid in 1995), en kon men hem dwingen zijn dochter op te geven?
 • Kumral Bagci zou samen met haar zusje naar huis lopen. Wie is in staat om de situatie te manipuleren, zodat zij dit niet doen samen? Van wie kreeg Kumral het geld voor een ijsje? Waarom zou er een woordenwisseling ontstaan tussen de zusjes?
 • Ouders zijn in staat om beide zusjes te manipuleren. Kinderen zullen liegen als ze denken hiermee het gezin stabiel te houden. Liegt het zusje over de woordenwisseling?
 • De familie van Kumral Bagci vraagt relatief weinig aandacht voor de zaak in de media.
 • De vader was enkele jaren daarvoor nog slager. Deze vaardigheden zouden handig zijn geweest bij de moord op ober/restauranteigenaar Haydar Aydi in 1995, die op vergelijkbare wijze is vermoord, als zijn eigen dochter Kumral.
 • Als dit scenario het geval zou zijn, dan is het meisje nog steeds elders meegenomen. Ze zal niet naar huis gelopen zijn die dag, want dat valt op. Vermoedelijk zitten dan de tante én de ontvoeringslocatie (school of winkel) in het complot. Overigens kan het goed zijn, dat ze helemaal geen ijsje ging halen. Misschien vertelde tante dat ze een brood moest meenemen voor haar moeder en gaf haar wat geld, met de belofte dat tante buiten met zusje op haar zou wachten? IJs heet overigens “dondurma” in Turks.

De Tante die zogezegd zelfmoord pleegde

Een andere tante van Kumral Bagci is opgepakt door de politie, samen met twee van haar kinderen. Deze vrouw zou een affaire gehad hebben met de vader van Kumral Bagci.  Na agressief verhoor is zij de volgende ochtend gevonden met een strop om de nek in de cel.

Hoe zij dood is gegaan, kan vermoedelijk niet achterhaald worden. Deze vrouw was 21 juni op de school van Kumral geweest. Haar vingerafdrukken zouden ook op de plastic tassen staan. Er was enigszins een motief, omdat zij boos zou zijn op de vader van Kumral.

Milli Gorus

Het is de grootste Islamitische belangenvereniging in Europa. Zij hebben zich naar aanleiding van de moordzaak Kurmal Bagci in de media gepositioneerd als een spreekbuis, hoewel de Bagci familie niet in hun moskee kwam. De rolschaatsen zijn gevonden in het plantsoen voor Milli Gorus aan de Teniersstraat. [overigens zijn ze dan ronduit dom]

Overigens zou Milli Gorus omgekeerd gesuggereerd hebben dat het hier om eerwraak zou kunnen gaan. Ik kan geen reden bedenken voor Milli Gorus om deze uitspraak te doen, behalve: a) Men denkt dat de familie de rolschaatsen bij Milli Gorus heeft gedumpt om hen verdacht te maken; b) Er zijn wel degelijk leden van Milli Gorus betrokken; c) Milli Gorus heeft aanwijzingen vanuit de gemeenschap gekregen dat het om eerwraak zou gaan; d) Een derde partij heeft gevraagd aan Milli Gorus om de familie verdacht te maken.

De Azerbeidzjaanse culturele vereniging / lhan Askin

De vader van Kumral kwam daar bijna dagelijks, zodat Azerbeidzjaanse culturele vereniging gemakkelijk een vinger aan de pols kan houden bij wat de familie van Kumral onderneemt om de zaak op te lossen. In theorie kan de Azerbeidzjaanse vereniging haar leden onder druk zetten om hun bijdrage te doen aan de gemeenschap?

Feit is dat er veel geweld heeft plaatsgevonden in de kleine Azerbeidzjaanse gemeenschap in Den Haag van slechts 600 gezinnen. Drie moorden in 1994 en 1995, maar dan tel ik de dubieuze zelfmoord in de politiecel niet eens mee. De voorzitter van de vereniging moet meer weten! Met wie heeft hij contact? Werkt hij voor de AIVD of Iran?

PKK

Er zijn al langere tijd spanningen tussen diverse Turkse en Koerdische gemeenschappen in Nederland. Wie de Nederlandse overheid steunt is niet geheel duidelijk. Veel Turken en Koerden (die de PKK niet steunen) menen dat de Nederlandse overheid de PKK steunt, omdat het Koerdische Parlement in Ballingschap gevestigd is in Nederland. De verhoudingen tussen de verschillende Turkse en Koerdische gemeenschappen is complex en de politieke invloed van buitenlandse partijen groot.

De collega ober van Haydar Aydin

In de volkskrant somt de man de reeks onopgeloste moorden op Azeri’s op: “Vorig jaar is er een andere Azeri in Den Haag door een onbekende bewerkt met een schroevendraaier. Die man had een klein loonbedrijfje (net als de vader van Kumral, Falim Bagci, die eerst een slagerij had en nu loonwerkers aan het Westland levert). Daarna vlogen er Molotov-cocktails door de brievenbus van ons gebouw hier [Azerbeidzjaanse culturele vereniging]. Ook dat vond de politie te onbelangrijk om te komen kijken. En toen is drie maanden geleden Haydar Aydin vermoord, ook een Azeri, en op dezelfde manier als Kumral drie maanden later. Haydar Aydin was een ver familielid van Kumral Bagci. Hij was een collega ober van mij op het Centraal Station” . [Deze man kent dus de slachtoffers]

Ik heb de indruk dat de moord op Kumral Bagci is voorbereid door te infiltreren in de Azeri gemeenschap in Den Haag. Zijn veel vage kennissen onder druk gezet? Was de onderlinge loyaliteit onder Haagse Azeri’s groter dan men aanvankelijk mogelijk achtte?

De politie / Nederlandse overheid

De politie heeft ten aanzien van de tante (die zogezegd zelfmoord heeft gepleegd) zeer vreemd gedrag laten zien. Ze werd bijna gedwongen om te bekennen en toen ze dat niet deed, vond men haar de volgende ochtend in de cel dood. Dubieus.

Er zijn diverse symbolen te herkennen in het vinden van het lichaam van Kumral, welke verwijzen naar een occulte moord en zelfs de Oranjes. Zij droeg een Oranje petje; de boodschappentas was rood-wit-blauw; en de straatnamen verwijzen naar Orangisten.

De vrijmetselaars

Er zijn diverse symbolen te herkennen in “het vinden van” het lichaam van Kumral, die verwijzen naar een occulte moord en de Vrijmetselaars. Ook de politie is verweven met Vrijmetselarij, zodat objectief onderzoek in dat geval niet verwacht hoeft te worden.

Het moordwapen is nooit gevonden, wat typisch is voor vrijmetselaars moorden. Overigens sluit betrokkenheid van de Vrijmetselaars de andere bovengenoemde daders niet uit, in tegendeel. Vrijmetselaars moorden zijn altijd groepsaanvallen, ook als het om één klein meisje gaat. Vrijmetselaars zijn actief in de meeste landen ter wereld.

Hoe ik het ook wend of keer, de tante die haar op straat nog sprak, speelt waarschijnlijk een rol, evenals de politie. Eerwraak lijkt me geen logisch motief, omdat dit gaat om een 7-jarig meisje.   

ps. Het is me nog steeds niet exact duidelijk welke twee mannen van de Azeri gemeenschap hoe in Den Haag er zijn vermoord vlak voor de moord op Kumral Bagci. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Kumral Bagci, Politie, regio Den Haag and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.