Paskamermoord: De tijdslijn die dag, met alléén dat wat we denken te wéten (deel 6)

Op 30 november 1984 is Sandra van Raalten in kledingwinkel Manouk gekneveld en vermoord. Met alles wat ik tot dusver lees, kan ik me niet voorstellen dat iemand op het idee komt dat dit een SM-moord of simpele roofmoord zou zijn. Lustmoord? Mogelijk.

Ik acht de tijdslijn cruciaal in het oplossen van de moord, omdat het onaannemelijk is, dat één persoon de moord gepleegd heeft en in slechts 15 minuten tijd. Sandra is uitgebreid gekneveld, zonder hierbij zich verzet te hebben. Ze is gestoken in borststreek en nek, en daarna is de keel zeer diep doorgesneden. Een goed georganiseerde lustmoord op een high risk locatie (winkelstraat in Zaandam, een plaats waar mensen mekaar kennen) is niet makkelijk te realiseren in 15 minuten tijd. Ook doodgaan kost namelijk tijd. De getuigenissen moeten ergens niet kloppen. Bovendien zijn er tevéél (anonieme) getuigen! Enkele getuigenissen zijn zelfs wat bizar. Als we die weglaten, wat blijft er dan over?

Sandra gaat te voet, omdat ze een afsprak met haar vriend had eind van de dag.

foto5 hqdefault

9.45h: Sandra verlaat in de ochtend de flat aan de Panneroodstraat in Oostelijk Zaandam (wijk Hoornseveld). René Plugge (18) van rijwielhandel Zaane zegt haar gezien te hebben om 9.55h en ze zwaaide naar hem. Ook bedrijfsleider van dezelfde rijwielhandel Peter Hania (deed opleiding Ambulancezorg) zag Sandra lopen om 9.55h. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat Sandra daadwerkelijk is aangekomen op haar werk. Zeker is het niet.

10.00h: Sandra opent normalerwijze de voordeur met haar eigen sleutels om 10.00h. Niemand heeft haar dit die dag zien doen.

vlcsnap-2015-09-24-22h03m12s770

10.00-11.00h: Er zouden enkele klanten in de winkel zijn geweest, die hierover aan de politie een verklaring hebben afgelegd. Omdat deze klanten anoniem zijn in de media, kan ik er niet vanuit gaan dat deze bezoeken hebben plaats gevonden. Deze klanten laten het beeld zien, dat alles goed was met Sandra, van 10.00-11.00h. Toevallig klinkt bijvoorbeeld een mevrouw (67) uit dezelfde wijk Hoornseveld als Sandra (Sandra woonde panneroodstraat), die een Tefalpan wilde kopen in de winkelstraat die ochtend (ééntje met een rode stip erin). Zij was samen met haar buurvrouw die ochtend. Deze vrouw heeft nooit willen getuigen in de rechtszaak tegen Rob van Zaane, hoewel zij claimde de echte dader in de winkel gezien te hebben.

Omstreeks 10.40h: Getuige “Turkse vrouw” H (29) loopt over de Westzijde langs Manouk en ziet een man wat nadrukkelijk kijkend voor winkel Manouk staan. Achteraf is deze man Joegoslaaf Sukrija Taipovski (39) geweest. Deze had op 14 december 1984 asiel aangevraagd in Nederland en keerde onverwacht exact op 30 november 1984 terug naar Joegoslavië. Ik ga er vooralsnog vanuit dat deze getuige daadwerkelijk deze man heeft gezien. Het kan goed zijn dat hij op de uitkijk stond en moest zorgen dat a) niemand ongemerkt winkel Manouk in zou gaan, b) hij wél als verdacht gezien zou worden.

Omstreeks 10.45h: Rene Plugge van de rijwielhandel zegt gezien te hebben dat er een man lange tijd rondloopt op de Westerzijde niet ver van Manouk. Het viel hem op, omdat deze er minstens 15 minuten heeft rondgehangen en hierbij ook richting Manouk keek. Rene Plugge kan de man goed beschrijven. Zeer waarschijnlijk is dit ook Sukrija Taipovski geweest. Rond datzelfde tijdstip zegt Plugge dat Rob van Zaane is aangekomen in de fietsenwinkel en dat Peter van Zaane (zijn broer) in de winkel was voor een praatje.

Ik concludeer dat deze asielzoeker mogelijk op de uitkijk heeft gestaan, op een punt waar hij zowel de fietsenwinkel kan zien als de boetiek Manouk.  

Omstreeks 10.45h: Rob van Zaane arriveert in de fietsenwinkel. Hij komt van het huis van zijn vrouw, later dan verwacht. Van 9.00 – 9.30h heeft hij met zijn vrouw paard rijles gehad, in Wormer. Alles liep wat uit die ochtend. Om 10.30h stapt hij pas in zijn autobus om naar het werk te rijden en hij komt dan pas om 10.40h/10.45h aan bij de rijwielwinkel.

Hij helpt enkele klanten, waaronder een oud OV-buschauffeur, die (dat irriteert Rob van Zaane) eerst wel 10 minuten lang voor de winkel treuzelt. De man heeft een gehoorapparaat in, ziet Rob van Zaane ook. Hij laat deze man door zijn medewerker René Plugge verder helpen. Zoals vaker moet hij fietsen uit de autobus laden. Een toevallige voorbijganger meneer Winkels (ook oud OV-buschauffeur!) helpt hem de fietsen uit de bus te laden. De beide heren (het gehoorapparaat en busuitlader Winkels) vormen daardoor een deel van zijn alibi, juist op het tijdstip dat bij Manouk zogezegd de moord plaatsvindt.

Dan stel ik mij de vraag of de 2 oud-collega’s van het busvervoer niet samen ervoor moesten zorgen dat zij het alibi van Rob van Zaane zouden zijn? En dienden zij zeker stellen dat Rob niet zou zien wat er gebeurde bij Manouk? 

Hierna volgen er drie getuigenissen die er samen voor zorgen dat iedereen concludeert dat de moord gepleegd is tussen 11.03h en 11.15h. [Merk op dat dit begint, direct nadat Rob van Zaane aankomt in zijn fietsenwinkel] 

Ongeveer 10.55h: Mevrouw I. gaat winkel Manouk binnen op zoek naar een riem. Zij ziet volgens haar Sandra van Raalten en een klant C. bij de toonbank. Klant C. staat op het punt om weg te gaan. Vervolgens ziet ze een vrouw met een kort pagekapsel (J) uit de paskamer rechts achterin komen. Later heeft men uitgezocht dat dit wel een klant van Manouk zou kunnen zijn genaamd “De B.“, maar mevrouw “De B.” claimt zelf er die dag niet te zijn geweest. Daarnaast zegt I. een man te hebben gezien achterin de winkel. Deze had zwart haar. Om 11.03h verlaat getuige I. de boutiek, zonder iets gekocht te hebben. De donkere man en de vrouw met pagekapsel zijn er dan nog. [Overigens heeft klant C., de klant vóór klant I., nooit iets gezegd over dit stel dat er ook zou zijn.]

Ongeveer 11.04h: Mevrouw K. arriveert op haar witte opoefiets. Omdat dit een opvallende fiets is, denk ik dat de getuigenis niet geheel verzonnen is. Getuige K. geeft aan dat de winkeldeur op slot was en dat de lichten uit waren. Mevrouw K. zal vermoedelijk echt in de portiek van Manouk gestaan hebben met haar fiets bij de winkel. [Overigens is zij het nichtje van de hoofdagent J. Schaap in Zaandam, die dus haar oom is.]

Om 11.15h: Huisvrouw L. (67) gaat winkel Manouk in voor een zwart leren pakje. Mevrouw L. getuigt dat de lichten in de etalage uit waren bij Manouk, maar dat de deur niet op slot was. Als zij naar binnenloopt is het relatief donker. Achterin staat volgens haar een man, die zegt “Wij zijn gesloten”. De man heeft donkere kleding en is enigszins stevig. Zwart haar. Als zij vraagt wanneer de winkel dan wel open is, zegt de man “Met een half uur”. Hij spreekt Nederlands, maar niet accentloos. Omdat het vreemd aanvoelt, maakt mevrouw rechtsomkeer. In de rechtzaak tegen Rob Zaane enkele jaren later, getuigt L. niet in de rechtzaal. [Ze had mogelijk iemand anders gezien, dan Rob van Zaane?]

De combinatie van bovenstaande drie getuigenissen leidden tot het idee, dat de moord moet zijn gepleegd tussen 11.03 – 11.15h en mogelijk door een Zuid-Europese man, eventueel samen met de ex van Martin Hoogland (of een vrouw die op haar lijkt). Dit tijdstip is aangehouden om het alibi van Rob van Zaane na te gaan. In de rechtzaak tegen Van Zaane waren de eerste en derde getuige niet aanwezig en hield de tweede getuige (nichtje van agent) ineens een ander verhaal. Ze zei wél in de winkel geweest te zijn en wees dan Rob van Zaane aan als de man die ze had gezien achterin de winkel. 

Ongeveer 11.25h: Ziekenverzorgster M. (21) bezoekt winkel Manouk. Ze loopt naar achteren en ziet zogezegd Sandra van Raalten in de rechter paskamer liggen. Ze rent de winkel uit, naar de hifi-zaak direct naast de boetiek genaamd Van Ingen. [Het valt me op, dat deze ziekenverzorgster niet zegt dat ze gecontroleerd heeft, of Sandra van Raalten nog in leven is, want dat verwacht je van een medisch geschoold persoon.]

Ongeveer 11.30h: Getuige M. rent Van Ingen binnen en spreekt daar medewerker O. aan. Winkelbediende O. helpt op dat moment een klant meneer P. en zijn gezin. Mevrouw M. zegt hem dat er een meisje is neergeslagen in Manouk en dat de politie gebeld moet worden.

Ongeveer 11.32h: Winkelbediende O. loopt Manouk in. Hij zegt Sandra te zien liggen in de paskamer in een plas bloed. Een deel van het bloed zou donker zijn en een deel van het bloed licht van kleur. Meneer O. loopt terug naar Hifi-winkel Van Ingen. Hij besluit winkel Van Ingen te sluiten en de klanten naar buiten te begeleiden.

Ongeveer 11.34h: Mevrouw M. belt het alarmnummer 323232. De ziekenverzorgster geeft door dat de vrouw dood is aan de hulpcentrale. Deze laatste verbindt mevrouw daarna door met politie. 11.35h: De ambulance rukt uit.

De ziekenverzorgster (klant van Manouk) en de winkelbediende (hifizaak) ontdekken zo samen de dode Sandra van Raalten in de winkel Manouk. De klant van de hifizaak is bij alles aanwezig en gaat met hen mee terug naar de voordeur van Manouk. Samen zorgen ze dat er niemand binnen komt. 

11.35h: Twee Zaanse agenten surveilleren over de Westzijde. Zij krijgen om 11.35h de opdracht om te kijken bij boetiek Manouk.

vlcsnap-2015-09-24-22h05m17s449 vlcsnap-2015-09-24-22h05m00s039

Winkelbediende O. geeft zijn contactgegevens door aan de politie en gaat dan terug naar de winkel Van Ingen. Heer P. geeft zijn details door en gaat dan samen met zijn gezin naar huis. Mevrouw M. blijft in de winkel Manouk, want is overstuur (?) en wordt door  politie gezet op de stoel naast de kassa, om haar tot rust te laten komen.

Om 10.35h: Rob van Zaane staat buiten bij zijn bus fietsen uit te laden als de politie langsrijdt en vervolgens stopt bij winkel Manouk. Omdat hij weet dat Sandra daar werkt, loopt hij in snelle pas daarheen. Bij de deur wordt hij tegen gehouden. Even later ziet hij een mogelijkheid om wel naar binnen te glippen en doet dat. Hij ziet dat er iets ligt in de rechter achterhoek van de zaak. Hij ziet dat aanwezig zijn een politie-agent, nog een man (moet politie in burger zijn?), een vrouw (Ziekenverzorgster M) en de Hifi-winkelbediende O. van winkel Van Ingen. Zij staan samen achterin de hoek. Hij ziet geen bloed, maar wel roze textiel, wat kennelijk over Sandra heen ligt. Dan wordt hij weggestuurd door de politie-agent. Als de ambulance arriveert besluit hij even op de stoep te wachten. Wanneer de broeders zonder Sandra op de brancard naar buiten komen, vreest hij het ergste en denkt dat ze dood is. Hij loopt terug naar zijn fietsenwinkel en zijn medewerker Peter Hania loopt hem dan achterop en gaat met hem mee de fietsenwinkel in.

Ongeveer 11.45h: Luc Nijholt arriveert met een vriend 2 bij Manouk. Hij laat weten de vriend van Sandra van Raalten te zijn, maar mag niet naar binnen. Bij de omstanders ziet Luc een kennis van hem staan, die aan Luc vraagt of zijn vriendin daar werkt. Als het antwoord “ja” is hoort hij: “Dan is het niet best”. Luc Nijholt wordt door één van de agenten ter plekke doorverwezen naar de recherche. In de auto met zijn vriend naar et politiebureau zegt deze al tegen Luc Nijholt: “We moeten ons op her ergste voorbereiden”.

De Ziekenverzorgster en Winkelbediende lopen met de agenten de winkel in, maar een goede bekende (Rob) en de vriend van Sandra (Luc) worden weggehouden. Het lijkt me belangrijk om a) vreemde ogen beperkt te houden, b) zo snel mogelijk het slachtoffer te identificeren. Dat is niet wat ze doen.  

Nadat zowel Rob van Zaane als Luc Nijholt bij winkel Manouk zijn weg gestuurd, komen nog diverse politiewagens aan. Het wordt er langzaam steeds drukker. Het lichaam van Sandra blijft ter plekke tot eind van de dag. 

Om 11.39h kwam een ambulance met twee broeders. Op dat moment waren er reeds twee politie-agenten, plus brigadier Tolstra en hoofdagent Reygwart van recherche aanwezig. De broeders concludeerden dat ze niets meer voor Sandra konden doen. Hierna is er nog een gemeentearts geweest, die de dood heeft vastgesteld. Dat laatste was pas aanleiding om het team TOHD voor sporenonderzoek te laten komen. Reygwart vraagt aan één van de agenten om het team Technische Opsporing en Herkenningsdienst op te roepen. “Stuur het hele circus maar naar Westzijde 84”, roept hij door de mobilofoon. Vanaf dat moment stellen de rechercheurs de crime scene veilig. Niemand mag meer iets aanraken.

In de boetiek arriveren dan de één na de andere politiewagen. Er worden tientallen foto’s genomen en alles wordt op video vast gelegd. Het TOHD team bestaat uit de heren Hendriksen en Al en mevrouw Avis.

Het lichaam wordt aan het einde van de dag pas meegenomen voor sectie. Het is onduidelijk waarom men hier zo lang mee gewacht heeft. Het is om en nabij 19.30/20.00h als zij weggebracht wordt naar het mortuarium van het Elizabeth Gasthuis te Haarlem. Waarom is dat het geval? Mocht niemand het goed zien? Of is er nog van alles in de winkel gebeurd in de middag, vóór het lichaam meegenomen mocht worden?


Sandra van Raalten werd al langere tijd gestalkt. Het hele verloop van de zaak suggereert een cover-up die van tevoren al bedacht is. Er zijn teveel getuigen en teveel verdachten. Dit is geen snelle roofmoord die verkeerd afloopt. Ook is hier geen sprake van een SM-spel. Kom aan, in een kledingwinkel in een drukke straat? Een dergelijke lustmoord duurt minstens 30 minuten en waarschijnlijk veel langer. 

Wanneer, op deze dag, is winkel Manouk langer dan 30 minuten gesloten geweest voor klanten én kon men lang genoeg alle “pottenkijkers” op voldoende afstand houden?  [Ik sluit even uit -voor het gemak- dat Sandra van Raalten die dag niet op haar werk is aangekomen, want in dat geval zouden alle getuigenissen van alle klanten (en René Plugge) op leugens gebaseerd zijn…]  

Op basis van al het voorgaande, begin ik het volgende te vermoeden:

 • Dit is een zorgvuldig voorbereidde moord. 
 • Vooraf is bedacht om enkele buitenlanders zich verdacht op te laten stellen.
 • Vooraf is bedacht om tevens Rob van Zaane verdacht te laten lijken.
 • Veel getuigenissen zijn te toevallig/vreemd en “kloppen niet”. 
 • Bezoekers van Manouk hebben mogelijk de setting van de moord geprepareerd?
 • Het tijdstip waarop de moord heeft plaatsgevonden is in het geheel niet duidelijk. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in regio Amsterdam, Sandra van Raalten and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Paskamermoord: De tijdslijn die dag, met alléén dat wat we denken te wéten (deel 6)

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. Buur van says:

  paskamermoord is ook pure onzin geweest allemaal
  alles klopt er niet aan net als aan die weduwe wittenberg
  dus? wie speelde sandra?
  ik vind patrick kluivert nog het meest passend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.