De moord op Marianne Vaatstra: Wat gebeurde er eind van de avond? Tijdslijn (deel 5)

Er zijn diverse getuigenissen van die nacht, die niet allemaal kunnen kloppen. Wie liegt er? Wie spreekt de waarheid? Hoe kunnen we het verschil zien? En wat mensen, betekent dat!

799px-Kollum_-_Voorstraat_7_-_van_links Koetsiershuis aansteker back playboy-aanst

 • Justitie heeft de verklaring van Spencer Sletering als uitgangspunt genomen. 
 • Veel burgeronderzoekers nemen de verklaring van Geke Haarsma als uitgangspunt. 

Spencer Sletering was het vriendje van Marianne Vaatstra. Marianne ging die avond met hem en zijn vriend Wietze uit in Paradiso en ‘t Flitsje, beide gelegen aan de Voorstraat in Kollum. Geke Haarsma woont met haar man aan de Voorstraat in Kollum naast de Rabobank. Zij was getuige van wat er zich op de Voorstraat afspeelde gedurende de avond van 30 april op 1 mei 1999. 

Laten we de tijdslijnen over elkaar heen leggen. [bron: Dankbaar, Vergeer en Duif]

Geke Haarsma 18.30h:Op Koninginnedag 30 april 1999, omstreeks 18.30 uur ben ik naar ’t Filtsje (toen SaSa geheten), gegaan in Kollum. Daar kwam ik Spencer Sletering voor de eerste keer tegen die avond. Ik kende hem toen nog niet, maar hij maakte op dat moment ruzie met één of twee asielzoekers. Ook was daarbij aanwezig Stephanie van Reemst en zij hing zo’n beetje tegen de eerste asielzoeker aan. Later bleek op foto’s dat dit Feik Mustafa was. Deze Feik zei tegen Spencer Sletering het volgende: “We pakken jouw vriendin vanavond wel”. Ik heb daar in eerste instantie geen aandacht aan besteed omdat ik niet wist wie of wat hij precies bedoelde”.

Geke Haarsma 19.00h:Omstreeks 19.00 uur kwam ik weer thuis en zag eerder genoemde asielzoekers voor mijn huis staan. Eén van hen (Feik Mustafa) zat op zijn hurken en was bezig om aan de twee fietsen te prutsen die voor mijn huis tegen het hek stonden. Daar was opnieuw Stephanie van Reemst bij aanwezig. Aan de overkant van de straat stond (naar mij later bleek) het donkere meisje Tineke Visser en de tweede asielzoeker (Ali Hassan). Opnieuw heb ik daar toen geen aandacht aan besteed, omdat ik niet wist van wie die fietsen waren”.

paradiso1

29 april 22.00h: Marianne pint Fl. 25,-.

29 april 22.30h: Marianne wordt door haar broer Johan met de auto naar Kollum gebracht, na die avond eerst gewerkt te hebben in de supermarkt (de Poi-Mar). Zij gaat naar Paradiso. Spencer heeft eerder al aan de ouders van Marianne beloofd, dat hij er voor zal zorgen dat ze met de taxi naar huis gebracht wordt, want Kollum is ver van haar huis in Zwaagwesteinde. [In dit statement zijn Spencer, Johan, ouders van Marianne eensgezind]

29 april 22.30h: Stephanie van Reemst zou hebben gezegd, dat zij om 22.30h door Feik Mustafa is verkracht op diezelfde avond. Om 23.30h zou zij overstuur al thuis zijn geweest, volgens haar eigen verklaring. Deze verklaring is strijdig met de verklaring van Tettje Visser (SaSa) en Geke (Voorstraat). Feik Mustafa zou hierna nog gewoon in Paradiso gezien zijn, volgens Bertus Veenstra de portier, en in ‘t Flitsje, volgens Tettje Visser. Het is de moeder van Tineke Visser die -tegen de wens van Stephanie in- al op 3 mei aangifte heeft gedaan van de verkrachting van Stephanie. Het vreemde is, deze zelfde moeder heeft -voor zover bekend- geen uitgebreide verklaringen openbaar gemaakt (in media) over wat haar dochter heeft gezien, die avond dat Marianne Vaatstra verdwenen is.

Spencer Sletering 24.00h: Heeft aan de ouders van Marianne op 1 mei in de ochtend aangegeven, dat hij, Wietze en Marianne om 24.00h vertrekken uit Paradiso. [Op de volgende vraag “Waar hebben jullie haar voor het laatst gezien?”, antwoordde Spencer: “Bij het tunneltje”. [niet De Swadde aan de Jeltingalaan, waar hij haar zocht op 1 mei!]

8954_Tekening pand Kollum_210x155Tettje Visser van ‘t Flitsje 24.00h: Op Koninginnedag 30 april 1999 had ik dienst in het Flitsje te Kollum van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s avonds 24.00 uur. Ik kan mij herinneren dat Marianne Vaatstra die avond net voor 24.00 uur nog in het Filtsje [voorheen SaSa] was, samen met een paar blanke jongemannen en nog 1 of 2 meisjes. Daar was in ieder geval ook Stephanie van Reemst bij aanwezig en 2 aan mij bekende asielzoekers. Die asielzoekers had ik ook wel vaker gezien. Van aan mij getoonde foto’s herken ik hen als Ali. H. Hassan en Feik Mustafa. Verder was er rond datzelfde tijdstip (24.00 uur) een Duitser aanwezig, Ludger Dill, en Spencer Sletering (de vriend van Marianne) samen met nog een jongen die ik niet kende”. [Voorstraat 66]

Diezelfde jongemannen, de asielzoekers en het meisje (zonder Marianne) heb ik aan het begin van de avond ook gezien in het Flitsje en ook daarbuiten want toen hadden zij onderling ruzie en ik heb samen met Anja [bazin van SaSa, zoals de eettent destijds heette] toen de boel wat gesust. Toen zijn ze naar binnen gegaan en over en weer waren ze nog wel wat aan het mopperen, maar tot vechten is het niet meer gekomen. Hierbij waren Tineke Visser en Stephanie van Reemst ook aanwezig”. [….]

“Ook heb ik later aan een politieagent verteld die bij ons in het Filtsje kwam om vragen te stellen i.v.m. de moord op Marianne, dat Marianne net voor twaalf uur nog met anderen aanwezig was geweest in het Filtsje. Maar ik heb er nooit meer iets over gehoord”. [….] “Ik ken de moeder van Stephanie van Reemst en haar dochter persoonlijk en ook de moeder van Tineke Visser. Tineke heeft een donkere huidskleur. De personen Spencer en de twee asielzoekers heb ik ook al meermalen gezien voor het gebeurde op 30 april 1999. Mijn verklaring heb ik afgelegd bij de politie op of omstreeks begin mei 1999 in onze zaak”.

Geke Haarsma 00.30h:Omstreeks 00.30 uur van de volgende morgen, 1 mei, hoorde ik vanuit mijn bed enig rumoer op straat. Vanuit mijn bovenraam zag ik Marianne Vaatstra staan bij die twee dezelfde fietsen aan het hek aan de voorkant. In haar aanwezigheid was opnieuw Stephanie van Reemst. Marianne vloekte en riep: “Alle vier de ventielen zijn uit die fietsen” of woorden van gelijke strekking. Daarbij lachte zij alsof zij daar enig plezier om had. Op dat moment reed er een grote stationcar voorbij waarin ik de Duitser Ludger Dill herkende. Hij bukte zich en keek nadrukkelijk naar Marianne en Stephanie maar reed vervolgens door. Nadat ik mij net had omgedraaid en weer in bed was gestapt hoorde ik binnen een minuut (hooguit twee minuten), een luide gil, een geluid of er een autoportier werd dichtgegooid en een auto die hard weg scheurde. Daar heb ik ook verder geen aandacht aan besteed omdat het uitgaansavond in Kollum was”.

Verry Brouwer 00.30h: “Ik zag, samen met mijn toenmalige vriendin Tineke de H., rond 00.30h Spencer en een andere jongen (die ik niet kende) staan prutsen aan een fiets die om een paal lag. Dit was aan de rand van Kollum, bij de tennisvelden; daar was geen Marianne bij in ieder geval. Ik heb Spencer nog gegroet en hij groette mij terug “.

Moeder Verry Brouwer 00.30h: “Op zaterdagmorgen 1 mei 1999 ben ik naar de manege geweest met mijn kleinkind. Op de manege heb ik toen gehoord dat er een meisje was vermoord en dat de Paradiso daar mee te maken had. Op de terugweg kwam ik over de rotonde van de Lauwersmeerweg en de kruising met de Keningswei. Daar was de weg afgezet met linten” [….] “Thuis gekomen, ik stond nog in het klompenhok, vroeg ik aan mijn zoon Verry Brouwer of hij iets van de moord had gehoord. “Nee”, zei hij. “Hoe laat waren jullie gisteren thuis?” [in Buitenpost]. “Ongeveer 00.45 uur. Wij zijn gisteren nog in de Paradiso geweest”. Ik vroeg hem “heb je dan Marianne ook gezien in de Paradiso”? “Nee” zei hij, “Marianne niet, maar we hebben Spencer wel gezien. Hij stond om ongeveer 00.30 uur bij de tennisvelden langs de Trekweg buiten Kollum samen met een jongen die ik niet kende. We hebben Marianne daar niet bij gezien”. […]

“Zelf heb ik daar, na telefonisch contact, op woensdag 5 mei 1999 nog een verklaring over afgelegd op het politiebureau Buitenpost. Het heeft mij vreemd genoeg nogal moeite gekost om de politie er van te overtuigen dat onze verklaring van belang kon zijn. Mijn zoon Verry en zijn toenmalige vriendin Tinie hebben die dag daarna, 6 mei 1999, een verklaring afgelegd bij de politie. Er is voor zover mij bekend geen verklaring op papier gezet. Ik heb in ieder geval geen handtekening hoeven te zetten”.

PDluchtfotoBMW 00.45h: Er is een oude BMW gezien op de Keningswei, t.h.v. het Veenkloosterbos, metmogelijk 3 inzittenden. Ongeveer 10-15 minuten later (01.00h), is deze BMW weer gezien, met mogelijk slechts 2 inzittenden. Weer 20-30 minuten later (omstreeks 01.30h), werd de BMW weer gezien langs de Lauwersmeerweg (N358) ter hoogte van het zwembad.

Spencer 00.45h: Spencer houdt vol samen met Marianne (zij achterop) en Wietze naar Buitenpost te zijn gereden (ten Zuiden van Kollum). Bij het station in Buitenpost stelen ze dan een fiets. Op drie fietsen rijden ze weer noordwaarts terug richting Kollum, om Marianne alleen te laten fietsen vanaf het tunneltje (kruising N358 met Keningswei), waar zij linksaf/westwaarts de Keningswei op zou moeten. Als dit verhaal waar is, kan het op dat moment hooguit 1.15h / 1.30h zijn op die 1 mei in de vroege ochtend.

Ik heb zo mijn twijfels bij dit verhaal, zoals velen voor mij ook hadden:

 • De fietsen van Spencer en Wietze hadden lege banden, omdat de ventielen eruit waren.
 • Waarom is het nodig met zijn 3 naar Buitenpost te fietsen, om daar een fiets te stelen?
 • Waarom zou je met zijn 3 dan weer terug fietsen naar het tunneltjes? En dan Marianne alleen laten? Het zou normaler zijn als Spencer alleen helemaal mee fietst naar Zwaagwesteinde, dan twee jongens die half meefietsen.
 • Waarom is deze leugen nodig? De omweg via Buitenpost, en mee tot het tunneltje?
 • Om 1.30h is Spencer weer gezien in de Pyramide, de Shoarmazaak in Buitenpost.


Spencer Sletering 01:00h
: “Om ongeveer 01:00 vertrokken wij uit de Paradiso. Marianne liep zo’n beetje achter ons aan” [….] “Telkens vertelde ik hetzelfde verhaal”. Verklaring Spencer Sletering in Panorama en in de Leeuwarder Courant.

Nelleke van der Krogt 01:30 uur Op 4 mei 1999 (3 dagen na de moord) meldt zij in het programma Opsporing Verzocht “dat de vrienden van 9.00 uur tot half twee in de Paradiso zijn verbleven”.  [Dat klopt sowieso niet. Zegt ze maar wat?]

Er zijn uiteenlopende verklaringen over het tijdstip waarop Marianne, Spencer en Wietze Paradiso verlaten. Snackbar ‘t Flitsje sluit om 24.00h de deuren voor nieuwkomers. Als zij daar binnen zijn geweest, moeten ze even vóór 24.00h vanuit Paradiso naar ‘t Flitsje zijn gelopen. Spencer noemt in feite drie tijdstippen waarop zij Paradiso verlaten (24.ooh; 00.45h; en 01.00h). Zijn eerste verklaring (twaalf uur) is logisch, als zij daadwerkelijk in ‘t Flitsje zijn geweest.

Geke Haamstra 01.30h: “Ongeveer een uur later, omstreeks 01.30 uur werd ik weer wakker van rumoer, nu aan de achterzijde van mijn woning. Daar zag ik vanuit mijn bovenraam twee jongens op het zgn. ‘Raboplein’ lopen met fietsen waarvan de banden lek waren. De langste van de twee, dit bleek opnieuw Spencer Sletering, riep: ”Zinloos geweld”, of woorden van deze strekking. De slanke jongen schopte zijn fiets over het plein, de onderdelen van de fiets vlogen alle kanten op. Hij was dezelfde jongen [Spencer] die ik eerder op de avond in ‘t Filtsje was tegengekomen. Hij vloekte zeer luid en schreeuwde enkele termen. Hij tilde de fiets boven zijn hoofd en wierp hem op een afzettingspaaltje. De andere jongen, wat steviger van postuur, liep daarbij met de fiets aan de hand. Aan het lopen kon ik zien dat de jongens gedronken hadden”. [Ik zie dit als vreemd gedrag van de jongens, omdat de moeder hen immers met de auto ophaalt! Welke jongen gooit zijn fiets kapot voor de ogen van moeders?]

Op het plein stond ook een groene tweedeursauto (later bleek dat een Citroën Saxo) waar een kleine, blonde slanke vrouw, met het haar in boblijn geknipt, stond te wachten op die jongens. Dit bleek later de moeder te zijn van Spencer. De kleinste van de twee stapte achterin, de langste voorin en de moeder reed met hen weg”. [….]

Toen ik mij later realiseerde dat dit niet kon kloppen met het verhaal van Spencer tegenover de politie (“wij hebben Marianne weggebracht op de fiets”) ben ik op zoek gegaan naar het adres van zijn moeder, haar auto en naar Spencer. En op het adres van Spencer heb ik dat alles voor 100% positief bevestigd gekregen. De moeder van Spencer droeg nog hetzelfde kapsel en stond zelfs net zo van het ene op het andere been te wiebelen als die nacht op het Raboplein. Achteraf bleek de groene Saxo van de vader van Spencer te zijn”. [….]

Mijn man heeft die morgen rond 08.30 uur nog vastgesteld dat die fietsen met lekke banden aanwezig waren op het Raboplein. Ook van een politieagente heb ik een bevestiging gekregen dat er op die dag twee fietsen met lekke banden op het Raboplein zijn gezien. Rond 13.30 uur die dag waren de fietsen niet meer aanwezig”.

Spencer 1:30h: Spencer Sletering wordt die nacht rond 01.30 uur nog door de eigenaar gezien bij Shoarmazaak “De Pyramide” in Buitenpost. Het is onduidelijk of Wietze daar ook bij is. Hij zit aan een tafel bij het raam en is zichtbaar vanaf de straat. 

Verdachte Jasper Steringa 1:30h: Uit het verslag van de strafzitting tegen Jasper Steringa van 28 maart jl. (Saskia Belleman van de Leeuwarder Courant): “Hij sliep al meerdere nachten beneden om zijn vrouw niet wakker te maken. “Ik legde me te rusten. Ongeveer half 2 liep wekker af.”  [Lang nadat Marianne zogezegd naar huis is gegaan.] 

Op het moment dat de wekker afging in Oudwoude, zou Spencer dus al in de shoarmazaak in Buitenpost zitten en was Marianne al ruim voorbij Veenklooster moeten zijn gefietst.

Getuige BMW 1:30 uur: “Na mijn ouders thuis te hebben gebracht zijn mijn dochter en ik weer huiswaarts gegaan en kwamen wij ter hoogte van afslag zwembad It Paradyske deze zelfde BMW weer tegen. Nu stond deze in de berm als ware wachtende op iemand”. 

Getuige Schim 1:35h: Uit een andere verklaring: ““Na de rotonde halfrond te hebben genomen ben ik de Keningswei opgereden. Omdat dit een donkere weg is bij nacht deed ik mijn groot licht aan. Hier zag ik plots een schim van een mens wegduiken het struikgewas in. Ik weet zeker dat dit om een menspersoon gaat en niet om een hert of koe of wat de politie mij later ook maar wilde aanpraten”. 

Justitie 1.55h: Het OM (mr. Henk Mous) van 28/29 maart jl.: “Aanvang fietstocht:
Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een fiets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje. Omstreeks 01.50 uur komen ze aan bij de sportterreinen De Swadde aan de Jeltingalaan in Buitenpost (p.107). [….] “Marianne vertrekt omstreeks 01.55 uur op de fiets zonder verlichting en gaat over het fietspad richting de tunnel”.  Requisitoir OM 28/29 maart 2013.

media_xl_1246841Volgens de schouwarts (voor wat t waard is in deze tijd) is Marianne gestorven tussen half twee en twee uur ‘s-nachts op 1 mei 1999 (ochtend).

Wie liegt? 

Als Jasper Steringa, in Oudwoude (4 km Noordelijk van de Keningswei), om 01.30 – 01.45 uur de wekker heeft gezet om bij zijn kalvende koe te gaan kijken, dan kan hij op zijn vroegst pas om 02.00h op de Jeltingalaan in Buitenpost zijn aangekomen. Spencer is dan al weg uit de Shoarmazaak de ‘Pyramide’. Marianne is al hoog en droog in Zwaagwesteinde. Het kan niet zo zijn dat Steringa rond die tijd nog een Jasper & Wietze én Marianne op de fiets ziet vlakbij de zogenaamde plaats delict aan de Keningswei. Overigens kan die weide ook niet de plaats delict zijn, omdat er geen sporen zijn van een worsteling of seksuele handelingen op de grond in het gras. Ook heeft Marianne Vaatstra 3 liter bloed verloren, wat niet op de plaats delict aanwezig was de volgende ochtend.

Voor mij staat vast dat het officiële verhaal van Justitie onwaar is. Ook het verhaal van Jasper Steringa (als het al zijn verhaal is) kan niet kloppen. Spencer Sletering en Wietze Steenstra spreken ook beide niet de waarheid, gesteund door hun ouders (Dick Sletering). Maar hoe zit het met de rest?

Wat “is nog steeds vreemd” aan de rest van de getuigenissen?

 1. Waarom parkeerden Wietze en Spencer hun fietsen bij Geke Haarsma voor de deur? Haarsma’s huis staat op het kruispunt met de Scheltingalaan richting Buitenpost, maar het is relatief ver van ‘t Flitsje en Paradiso. Het is ongeveer 500m lopen van ‘t Flitsje.
 2. Waarom doet Spencer Sletering vaag over hoe laat ze uit de Paradiso vertrokken? En nog belangrijker: Waarom maakt de mainstream media geen melding dat ze in ‘t Flitsje zijn geweest, na Paradiso? Tenminste, de barvrouw van ‘t Flitsje getuigt dit. Hoe kan het dat een simpel bezoek aan ‘t Flitsje rond 24.00h verzwegen/genoemd wordt?
 3. Waarom worden Spencer en Wietze om 0.30h gezien bij de tennisbanen als ze rommelen aan wat fietsen? Geke zegt dat de moeder van Spencer beide jongens op heeft gehaald rond half 2 (ongeveer) op het Raboplein. Aangezien Geke ook Marianne heeft gezien een uur eerder om 0.30h bij haar voor, kan zij zich hier niet een uur in tijd vergist hebben. Waarom lopen de twee jongens om 0.30-0.45h naar de tennisbanen, als op datzelfde moment Marianne en Stephanie naar de “lekke” fietsen lopen?
 4. Waarom zouden Spencer en Wietze een uur later weer teruglopen naar de (relatief rustige) parkeerplaats bij de Rabobank? Ze worden immers opgehaald door de moeder van Spencer (ik ga daar maar even vanuit) en stil op de plek blijven is in zo’n situatie verstandig (anders mis je mekaar nog). Overigens, welke moeder doet er 45 minuten over om van Buitenpost naar Kollum te rijden, als zoonlief fietsbanden zijn kapot gemaakt door asielzoekers die hem enkele weken eerder met dood bedreigden?
 5. Waarom zouden Spencer en Wietze de twee fietsen van het slot halen, dan meenemen over het Raboplein, naar de achterkant van de parkeerplaats, en dan laten staan? Waarom zou de moeder überhaupt parkeren op de achterkant van het Raboplein? Met de auto insteken en dan omdraaien is nog logisch, maar doorrijden naar achter? [er is geen raam aan de zijkant van de woning van Geke, als zij de auto gezien heeft door haar achterraam op het Raboplein, dan moet de auto achteraan geparkeerd hebben gestaan] Er is bevestiging vanuit meerdere hoeken dat de twee fietsen met lege banden die ochtend op 1 mei nog achteraan op het Raboplein gestaan hebben.
 6. Hoe kan het dat Spencer (mogelijk met Wietze) om 1.30h wordt gezien bij de Shoarmazaak “Pyramide” in Buitenpost, als hij dan ook gehaald wordt door moeder? Daar zijn drie zaken raar aan: a) Wat doet die jongen daar? Voor zichzelf een alibi regelen? b) Het tijdstip is hetzelfde tijdstip, als dat moeders op het Raboplein staat. Spencer zou langere tijd in de Pyramide hebben gezeten. c) Waarom zijn er niet meer getuigen van het feit dat Spencer daar heeft gezeten?
 7. Bauke Vaatstra meent Dick Sletering op 1 mei in de ochtend gebeld te hebben, om te vragen waar Marianne is. Dick Sletering wist het niet, maar wist wel dat Spencer een lekke band had en dat zijn fiets in de schuur stond. Volgens Bauke vond dit telefoongesprek plaats om half 9. Volgens Dick Sletering om half 10. Beide zijn zeker. Overigens wordt Spencer om 9.00h gezien in Buitenpost op de fiets van zijn moeder. Hij is dan op zoek naar Marianne.
 8. Op 1 mei na 9.00h zoekt Spencer Sletering samen met Gerrit Alma naar Marianne Vaatstra in het gebied tussen Buitenpost en Kollum. Hij zoekt rondom de voetbalvelden van het Swadde; op de weg tot halverwege het AZC; en dan bij het zwembad It Paradyske. Welke hints had hij gekregen over waar ze naartoe zou zijn genomen? Die hint was in ieder geval niet “tot het tunneltje”. Spencer zelf houdt desondanks vol dat hij Marianne tot het tunneltje heeft gebracht, dat onder het kruispunt Keningswei/N358 doorgaat. Vanaf daar zou ze volgens hem alleen fietsen.
 9. Waarom verandert Spencer’s verhaal later ook over punt 8? Hij en Wietze houden later vol dat ze a) Samen gezocht hebben naar Marianne op zaterdagochtend; b) Ze haar die nacht ervoor slechts hebben gebracht tot de Jeltingalaan ter hoogte van de voetbalvelden “Zwadde”. Kennelijk stellen ze hun verhaal bij als ze “alles weten” over wat er zich die nacht heeft voorgedaan.  [Wat weten ze daarna wat ze eerst niet wisten? a) Waar Marianne vermoord en gevonden is? b) Dat ze vermoord is? c) Dat hun fietsen nog gezien zijn op het Raboplein, wat kennelijk niet de bedoeling was?]
 10. Dick Sletering liegt als hij zaterdagochtend zegt dat de fiets van Spencer met lekke band in de schuur staat. Spencer liegt als hij met lekke band (blijven pompen!) nog net naar huis heeft kunnen fietsen. Waarom hebben zij voor die leugen niet gewoon die fietsen meegenomen in de auto? Als die leugen zo belangrijk voor ze was! Overigens waren de banden niet lek, maar de ventielen eruit gehaald. Als er weer ventielen in zitten, kan je de banden oppompen en ben je klaar.
 11. Volgens Gerrit Alma heeft hij op 1 mei samen met Spencer de gehele ochtend gezocht naar Marianne. Wietze was daar niet bij aanwezig. Echter, Spencer en Wietze houden vol, ook in de media en rechtzaak tegen Jasper Steringa, dat Spencer en Wietze samen gezocht hebben naar Marianne in de ochtend van 1 mei. Waarom is deze leugen nodig?

Welke verklaring klopt met de andere getuigenissen? En waarom zeggen ze wat ze zeggen over die nacht? Bij mij doemt een naar beeld op. Ik zie niet één betrouwbare getuige die Marianne gezien heeft nadat Johan haar wegbracht.

ps. De getuigenis van Geke Haarsma haalt de getuigenissen van Spencer, Wietze, en Stephanie onderuit en laat hen én Ludger Dill er verdacht uitzien. Maar…. ze geeft Spencer en Wietze en Spencer’s moeder óók een alibi voor het tijdstip van de moord. En ze zegt in feite dat Ludger Dill was weggereden vóór Marianne vermoedelijk ontvoerd werd. Alleen Stephanie van Reemst komt er bij Geke Haarsma serieus bekaaid vanaf. Misschien kan Geke nog een keer duidelijk uitleggen dat ze toevallig overal bij was en alles zag, maar dat ze die mensen van tevoren allemaal helemaal niet kende? 

pps. De eigenaar van de Pyramide zegt dat hij Spencer (en nog een jongen) om 1.30h in zijn zaak heeft gehad op Koninginnedag. Dat klinkt logisch, een shoarmazaak die langer open is (na sluitingstijd van de Kollumse snackbar ‘t Flitsje). Om een beter beeld te geven: De Pyramide is een restaurant in Buitenpost op de hoek van de Kerkstraat met de Voorstraat . Een eetcafé/familierestaurant. Op dit moment zijn ze op vrijdag en zaterdag open tot 22.00h. Ze hebben geen glazen voorpui, zoals bij veel shoarmatenten: het is een statig pand. Als je er langs rijdt, zie je niet altijd wie er binnen zit. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Marianne Vaatstra, regio Noord and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

25 Responses to De moord op Marianne Vaatstra: Wat gebeurde er eind van de avond? Tijdslijn (deel 5)

 1. theyknew says:

  Tja, wij kunnen ons daarbij allerlei vragen voorstellen, bijvoorbeeld:
  – Waarom werd de aandacht van het AZC afgeleid? Was dat om de asielzoekers of om de praktijken die in de caravan Wolfgang Hebben plaatsvonden? Je kunt mij niet wijs maken dat als een hele gemeenschap wist wat zich daar afspeelde, de politie van niets wist?

  • maudoortwijn says:

   Natuurlijk wist de politie dit.

  • theyknew says:

   Geke Haarsma is een tof mens en haar verklaring wordt niet eens serieus genomen? Normaliter gaat de politie zo te werk dat diegenen die het slachtoffer als laatste heeft/hebben gezien automatisch als verdachten worden gezien. Er moet ook DNA van Spencer Sletering bij Marianne gevonden zijn dat kan niet anders. Dat hoeft weliswaar geen spermaspoor te zijn. Ik neem jou in ieder geval niet achter op mijn fiets mee waarvan constant een band leegloopt. Ik had je in de taxi gezet, zoals Spencer belooft had te zullen doen.

  • maudoortwijn says:

   Ik bekijk alle getuigenissen kritisch. Ook die van Geke. Allemaal. Waarom? Omdat ze niet op elkaar passen. Iemand (of meerdere lieden) geven een verkeerd beeld.

  • theyknew says:

   “Ik bekijk alle getuigenissen kritisch. Ook die van Geke.”

   Mooi, dan doe je meer dan de politie. Ik vraag mij alleen af waarom jij je op deze zaak stort als Wim Dankbaar er al ruim 6 jaar mee bezig is?

  • theyknew says:

   By the way, over die leeglopende band werd ook gezegd dat dat een verhaal van complottertjes was maar Henk Mous had het wel in zijn requisetoire ingebouwd dat Spencer op een fiets reed waarvan een band regelmatig leeg liep.

  • maudoortwijn says:

   Die fietsen waren gesaboteerd, dat is duidelijk.

  • theyknew says:

   “Ik bekijk alle getuigenissen kritisch. Ook die van Geke.”

   Hoe wist Geke bijvoorbeeld dat de moeder van Spencer in een groene Citoën Saxo reed? Helderziende gaven of heeft zij werkelijk iets gezien op het pleintje bij de Rabobank? Wat is Geke’s belang om over zaken te liegen die zij waargenomen heeft?

  • theyknew says:

   Slaat dat op mij?

  • maudoortwijn says:

   Nee,

  • theyknew says:

   “Ik stel mij deze vragen allemaal al.”

   Maar als jij ook kritisch naar Geke’s verklaring kijkt hoe wil je dn aantonen dat Geke’s verhaal niet klopt? Van die Citroën Saxo klopt sowieso om 1:30 uur ‘s-nachts en dat wat om 1:00 uur (het horen van een gil en het wegscheuren van een auto), dus Geke was niet (slaap)dronken en zal zij, wat zij om 19:00 uur voor haar huis heeft zien gebeuren (het verwijderen van de ventielen uit de fiets van Spencer), ook wel juist zijn?

  • theyknew says:

   “Nee,”

   Dan moet je de trollen laten voor wat zij zijn. Geef ze geen voeding en concentreer je op de zaken die voor jou van belang zijn.

   Ik heb er pas geleden nog twee weggepest van een blog.

 2. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. hansjohn says:

  “Nelleke van der Krogt 01:30 uur Op 4 mei 1999 (3 dagen na de moord) meldt zij in het programma Opsporing Verzocht “dat de vrienden van 9.00 uur tot half twee in de Paradiso zijn verbleven”. [Dat klopt sowieso niet. Zegt ze maar wat?]”

  Die uitzending moest vlugvlug, kan me voorstellen dat niet alles even zorgvuldig is gedaan.
  De vrienden zullen niet voortdurend in Paradiso zijn geweest, ong. half twee was het tijdstip dat ze zijn opgehaald door moeders. 😉 Ze waren dus wel aan ‘t feesten tot ca half twee.

  • maudoortwijn says:

   Ken je mensen die Marianne of Stephanie in Paradiso hebben gezien? (geen directe betrokkenen, zoals Spencer/Wietze, en geen personeel, gewoon andere bezoekers)

  • hansjohn says:

   Vraag je dat aan mij? Nee, ik ken niemand, nu niet en toen niet.

  • maudoortwijn says:

   Ik heb bij de verdwijning van Cassandra van Schaijk ook gezien dat men letterlijk onzin verkoopt op de nationale TV. Een OvJ verklaart dan doodleuk op TV dat Cassandra nog te zien is op camerabeelden van het busstation, maar dat is pertinent niet zo geweest. Zo glashard liegen, dat de kijker het wel moet geloven. Het gebeurt allemaal.

 4. hansjohn says:

  Het commentaar van Spencer op de vragen van Peter R de Vries ( zie de foto vh blauwe tv scherm) komt niet overeen met zijn officiële verklaring. Nu weet ik natuurlijk niet hoe Peter R zijn vragen precies gesteld heeft.
  Spencer antwoordt aan Peter R dat Marianne op het door Verry Brouwer genoemde tijdstip, nog bij hen moet zijn geweest.
  Een vreemde zinsconstructie……..en op dat tijdstip waren ze, vlgs officiële verklaring, nog niet vertrokken uit Kollum.

  • maudoortwijn says:

   Goed punt!

   Hij wordt geconfronteerd met de verklaring van Verry en legt het niet echt uit. Hij hoort (als ie eerlijk was) te zeggen a) of hij daar gestaan heeft op die plek die nacht, b) hoe laat dat zijns inziens ongeveer was, c) of hij Verry gezien heeft zelf ook, d) of Marianne op dat moment nog bij hem was volgens hem.

   Alleen als hij alle vier de “subvragen” beantwoordt, lijkt hij oprecht op zoek naar de waarheid over wat er gebeurd is die avond.

  • hansjohn says:

   Dat had Jan Vlug ook kunnen constateren. 😉

 5. hansjohn says:

  “Waarom parkeerden Wietze en Spencer hun fietsen bij Geke Haarsma voor de deur? Haarsma’s huis staat op het kruispunt met de Scheltingalaan richting Buitenpost, maar het is relatief ver van ‘t Flitsje en Paradiso. Het is ongeveer 500m lopen van ‘t Flitsje.”

  Omdat ze bij de Rabobank moesten pinnen? Omdat het verder richting ‘t Filtsje en Paradiso al stikte van de fietsen?
  Omdat ze, als ze naar huis wilden, makkelijk bij hun fietsen konden?

  • Kaskaas says:

   Bij een andere pinautomaat was ik het met je eens geweest. Maar bij deze fiets je er met de fiets gewoon langs. Nou, het kan hoor. Het kan dat die fietsen daar stonden.

  • hansjohn says:

   @Kaskaas .
   Als het de fietsen van anderen zouden zijn geweest, was allang bekend van wie.
   Dat was dan allang in het dorp rond gegaan. Als je weet wat Geke vertelt, en je weet dat het niet klopt omdat het JOUW fiets was, dan maak je dat bekend, aan Geke zelf, aan de ouders, enz.
   Denk ik.

  • maudoortwijn says:

   Het gaat hier om een omvangrijk complot, niet om twee gastjes die liegen. Die fietsen kunnen van hen zijn of door de geheime dienst daar neergezet. Spencer en Wietze zijn daar zelf niet duidelijk over. Er hebben 2 fietsen gestaan en deze hadden lekke banden. Geke is m.i. geen geloofwaardige getuige.

 6. massahysterie says:

  Spencer en Wietse hadden al de hele dag Koninginnedag gevierd. Mogelijk waren overdag festiviteiten in Kollum, waardoor ze hun fietsen aan het begin van de drukte hebben geparkeerd.

  De Citroen was een tweedeurs, daar konden de fietsen niet bij. Mogelijk zijn de fietsen de volgende dag opgehaald door iemand die niet gelinkt mocht worden aan de Sleterings, en moesten ze daar eerst nog wat voor regelen ofzo.

  Met een beetje speling van vijf minuten bij beide getuigenissen, kunnen de jongens om 01:35 uur in de shoarma-tent gezien zijn, best logisch eigenlijk ook, ze lagen rond half 2 ‘s nachts in ieder geval nog niet op bed.

  Dit zijn maar drie opmerkingen, ik kan er wel twintig maken zo, maar ik bespaar mij de moeite verder. Waar baseer jij op dat Geke geen geloofwaardige getuige is? Waarom doe jij deze zaak nog eens dunnetjes over, daarbij getuigen / verklaringen als ongeloofwaardig bestempelen zoals het jouw scenario uitkomt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.