De moord op Marianne Vaatstra: Hoe kwam ze op de Keningswei? (deel 4)

nederland-moord-marianne-vaatstra-hoofdMarianne Vaatstra (geboren Zwaagwesteinde, op 10 augustus 1982) werd op 16-jarige leeftijd dood gevonden in Veenklooster, in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. Zij ging naar huis (Zwaagwesteinde) na een avond stappen in Kollum (Koninginnedag), waar zij was met haar vriendje Spencer en diens vriend Wietze. Die nacht is zij verkracht en vervolgens vermoord, door met een mes haar keel door te snijden. Haar lichaam is gevonden in een weiland aan de Keningswei.

Op deze plek ten Noorden van de Keningswei is ze gevonden: link.

Hoe kan een lichaam daar komen? De honden liepen naar het (1) Noorden en (2) het Oosten. Ze kan ook (3) vanuit een wagen gedumpt zijn op dit pad vanaf de Keningswei. De enige twee andere opties zijn dan nog (4) vanuit de bossen zuidelijk van de Keningswei, en (5) gedumpt vanaf één van de buren rondom het weiland. Volgens Justitie is Marianne met haar belager (6) vanaf de Keningswei gelopen. 

Heb ik bij voorbaat al een afweging gemaakt van waarschijnlijkheid? Ja. Honden kunnen een spoor volgen dat bewust is uitgezet, maar zij volgen een spoor. Honden liegen niet. Bovendien denk ik dat Spencer verplicht was te vertellen dat hij Marianne gebracht heeft tot het tunneltje. Als Marianne vervolgens vlak ná het tunneltje gevonden wordt in het weiland, zijn mijn ogen al gericht op wat er vóór dat tunneltje vlakbij dat weiland ligt.

1. Karrenspoor voorwaarts naar Fogelsanghloane

Vanaf de plaats delict loopt er een vaag karrenspoor noordwaarts door het weiland richting de Fogelsanghloane. Deze Fogelsangloane loopt vanaf de Keningswei terug naar de N358. Er zijn geen huizen langs deze route, het is amper meer dan een fietspad. Sterker nog, vanaf halverwege is het een fietspad. (link) Vanaf het karrenspoor noordwaarts kan men linksaf met de auto de Fogelsanghloane op; rechtdoor met een karrenspoor naar de Trekwei; of rechtsaf een fietspad op (Fogelsanghloane wordt een fietspad).

De honden volgden een spoor over dit karrenspoor noordwaarts, tot zij terug geroepen werden in opdracht van de burgemeester Visser. Daar liep dus een spoor naar (of van) het lichaam van Marianne. Omdat het lichaam door meerdere personen gedragen zal zijn, is niet zeker of dit spoor bij het dumpen van het lichaam is ontstaan ván of náár de dumpplaats. Omdat er twee geursporen zijn geweest, is er direct onduidelijkheid. Kennelijk mochten de honden beide sporen niet volgen. [Als het spoor noordwaarts snel naar een auto zou hebben geleid, waren de honden dat spoor sowieso kwijt geraakt.]

2. Door het weiland Oostwaarts naar het zwembad

Een tweede geurspoor liep door het weiland in de richting van het zwembad. Omdat de boerderij van de Keningswei 7 leegstond rond die tijd, zou niemand hen hier gezien hebben. Ik acht dit een zeer aannemelijke route. Er zijn houtwallen die het zicht ontnemen en geen brede sloten. Langs de N358 is er een bredere strook bos/houtwal. Niemand heeft dus zicht op deze weilanden in het donker. Het enige lastige is, het oversteken van de N358. Dat vergt een verstandig afwachten tussen de bosjes tot een goed moment daar is.

Deze route door het weiland, ondersteunt een scenario waarin de moord plaatsvindt bij het zwembad It Paradyske. Het teruglopen naar het AZC (huiswaarts) langs het zwembad na het dumpen van het lichaam is ook een mogelijkheid. De vondst van een bebloed jack aan de oostzijde van het zwembad wijst op het laatste, maar sluit het eerste zeker niet uit. Het kan ook sluw zijn om zélf een bebloed jack langs te brengen.

3. Met een auto gedumpt in dit weiland vanaf de Keningswei 

Een logische plek om naar de vindplaats te lopen is hier. Juist omdat de Keningswei een doorgaande weg is, lijkt dumpen met een auto op deze plek niet logisch. Een wagen zal in dat geval minstens 5 minuten op dezelfde plek staan. In die tijd kan er iemand langsrijden en gaan kijken wat er aan de hand is.

Als het lichaam van Marianne met een wagen gedumpt is, dan zijn er beter locaties te bedenken, waarbij kans op ontdekking van de auto ‘s nachts klein is (en het lichaam wel gevonden wordt de dag erop). Het ontbreken van voetsporen in dit weiland zie ik niet als een argument tegen deze theorie: Gras is veerkrachtig, zodat na een dagdeel voetsporen niet meer te zien zijn. Dat de honden dit spoor niet volgden, pleit wel tegen optie 3.

4. Lopend vanaf een spoor zuidwaarts van de Keningswei

In de weiland ten Zuiden van de Keningswei, zijn ook geen boerderijen. Vanaf het Veenkloosterbos kan men hier lopen zonder gezien te worden in de nacht. Ter hoogte van de vindplaats van het lichaam, steekt men dan noordwaarts de Keningswei over (even wachten tot er geen verkeer aankomt) en dan over de smalle strook weiland tussen de twee houtwallen door. Klaar. Het is een mogelijke route. Het enige wat tegen deze optie 4 spreekt, is het ontbreken van geursporen. De honden volgden deze route niet.

5. Keningswei nummer 7 

In 1999 was de boerderij op de Keningswei 7 onbewoond. Dit is de boerderij gelegen direct naast het weiland waarin Marianne gevonden is. Vanaf achter de boerderij kan je hier mijns inziens ongezien naar de vindplaats van het lichaam lopen door het weiland.

Er loopt ook een karrespoor vanaf de Keningswei het weiland in (vlak vóór de boerderij aan de Keningswei 7) hier. Door ongezien dit karrespoor in te slaan, is men snel uit zicht van voorbijgangers. Het lichaam kan dan in een bodybag uit de achterklep gehaald worden, om ongezien achter de boerderij op nummer 7 langs, door de weilanden, naar de vindplaats gedragen te worden. Dit is in lijn met het geurspoor dat de honden volgden.

6. Vanaf de Keningswei fietsenFiets-Keningswei-II-e1366094844365

Het officiële verhaal waarin Marianne Vaatstra alleen over de Keningswei fietst en aangevallen wordt, is mijns inziens minder betrouwbaar. Als het een eenpersoonsaanval is, dan er verzetssporen. Bij een groepsaanval/staatsaanval, is er geen spoor.

Alles beziend, acht ik alleen optie 1, 2 en 5 realistisch.  

Bron: Ik maak dankbaar gebruik van het werk van Wim Dankbaar en team, en ondersteun zeker 90% van hun eindconclusies. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Marianne Vaatstra, regio Noord and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to De moord op Marianne Vaatstra: Hoe kwam ze op de Keningswei? (deel 4)

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. Paul Zeeman says:

  Dit is al geruime tijd duidelijk: zij is door Jasper S., bij het hek van het weiland aan de Keningswei van haar fiets getrokken en onder bedreiging van een zakmes meegelopen naar de plaats delict, daar misbruikt en vermoord. Op mijn blog heb ik een stukje geschreven (https://paulzeeman.wordpress.com/2012/11/24/zwijgen/) na mijn bezoek aan de plaats delict aan de Keningswei destijds. We hebben op de exacte plaats gestaan waar Marianne is vermoord.
  Haar naar de exacte locatie op het weiland dragen of slepen terwijl ze al dood was, is haast ondoenlijk zwaar.

  Paul Zeeman, particulier rechercheur

 3. Kaskaas says:

  Met lopen op gras zien ze je de volgende dag echt niet. Karrespoor met de auto laat sporen na, maar gewoon lopen, nee, dan is het gras weer omhoog en normaal.

 4. hansjohn says:

  Edit, ik geloof dat ik het al -weer- weet, het hek stond er toen (’99) niet. Vergiste Jasper zich daar ook niet mee?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.