De moord op Marianne Vaatstra: Justitie deed alles om asielzoekers te laten rondzingen (deel 2).

Marianne Vaatstra (geboren Zwaagwesteinde, op 10 augustus 1982) werd op 16-jarige leeftijd dood gevonden in Veenklooster, in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. Zij ging naar huis (Zwaagwesteinde) na een avond stappen in Kollum (Koninginnedag), waar zij was het haar vriendje Spencer en diens vriend Wietze. Die nacht is zij verkracht en vervolgens vermoord, door met een mes haar keel door te snijden. Op 18 november 2012 is een lokale boer genaamd Jasper S. gearresteerd op basis van DNA dat hij vrijwillig had afgestaan. Op 6 december 2012 heeft hij de moord bekend. Jasper S. is veroordeeld op basis van DNA-bewijs en bekentenis alleen. 

nederland-moord-marianne-vaatstra-hoofdFiets-Keningswei-II-e1366094844365

Burgeronderzoekers zijn van mening dat de politie/gemeente alles gedaan hebben om asielzoekers te ontzien. Ik geloof dat de overheid in dit soort doofpotten vaak #1984 werkt. Mijns inziens hebben ze alles gedaan om asielzoekers verdacht te laten lijken en heeft men vervolgens diezelfde groep weer ontzien: er is geen deugdelijk onderzoek gedaan. Iedereen die zich in de zaak verdiept zal dat ontdekken. De asielzoekers krijgen daarom de schuld. Net als Koos Hertogs en Louis Hageman. Ik vermoed dat zij ‘slechts’ medeplichtig zijn.

Lees het boek “Het Vaatstra complot“. Ik kan mij vinden in 90% van de bevindingen.

1. Het heeft er alle schijn van, dat Marianne Vaatstra is ontvoerd door (of met hulp van!) een groepje asielzoekers samen met Ludger Dill. [link]

 • Ali en Feik (asielzoekers) hebben openlijk Marianne en Spencer bedreigd enkele weken voordat Marianne Vaatstra vermoord is. Zij maakten een snijdend gebaar langs de keel.
 • Op de avond van de moord, zoeken Ali en Feik ruzie met Spencer, het vriendje van Marianne Vaatstra. Aan het eind van de avond is Ludger Dill (woont in een caravan naast Landbouwmuseum aan Keningswei) samen met Ali en Feik in snackbar ‘t Flitsje.
 • Stephanie, het vriendinnetje van Feik, loopt zogezegd met Marianne mee naar de fietsen van Spencer (vriend Marianne) en diens vriend, kennelijk om te laten zien dat de banden lek zijn. Op dat moment wordt zij zeer waarschijnlijk een auto in gesleurd.

2. Na haar ontvoering is er een overvloed aan verdacht verkeer in de nacht langs het stukje Keningswei waar Marianne Vaatstra later gedumpt is. 

 • BMW. Om 0.45h wordt een oude BMW gezien op de Keningswei, bij het Veenkloosterbos, waarin 3 personen zitten. Rond 1.00h wordt deze weer gezien, maar zijn slechts 2 personen zichtbaar. Om ongeveer 1.30h is de BMW weer gezien, maar langs de Lauwersmeerweg t.h.v. het zwembad.
 • Diverse getuigen zien schimmen in berm/sloot duiken op de Keningswei. o.a. deze verklaring: ““Na de rotonde halfrond te hebben genomen ben ik de Keningswei opgereden. Omdat dit een donkere weg is bij nacht deed ik mijn groot licht aan. Hier zag ik plots een schim van een mens wegduiken het struikgewas in. Ik weet zeker dat dit om een menspersoon gaat en niet om een hert of koe of wat de politie mij later ook maar wilde aanpraten” (1:35 uur – 1:40 uur).
 • Diverse getuigen zien asielzoekers fietsen over de Keningswei. o.a. Twee jonge getuigen (broer en zus) meldden aan de politie dat zij op de terugweg van de Ringo uit Veenklooster achterop gereden werden door een “Afghaan” die fietste alsof de duivel hem op de hielen zat.

3. Vanaf de nacht van de moord zelf, is er al sprake van een cover-up. 

 • Spencer en zijn beste vriend moeten diezelfde nacht al zijn gebrieft over “welk verhaal zij geacht worden te vertellen”. Omdat ik niet denk dat Spencer medeplichtig is, zegt dit iets over wie de werkelijk daders moeten zijn: asielzoekers kunnen Spencer niet zo lang laten liegen. Hij ziet er door de leugens zelf bijna verdacht uit! Echter, edoch, de getuigen die Spencer’s verhaal ontkrachten als “een leugen”: geven Spencer een alibi!
 • Vanaf het begin van het politie-onderzoek is er sprake van een cover-up. De plaats delict is niet goed veilig gesteld voor sporen. Als de speurhonden lopen richting het Oosten en het Noorden (dat zijn de twee sporen geweest), worden die tegen gehouden.
 • De dagen na de moord zijn zowel Ali Hassan als Feik Mustafa (beide overigens Koerden) weg gesluisd van het AZC Kollum. Ali Hassan is door gereisd als asielzoeker naar Noorwegen. De 15-jarige Fa’ek Mustafa (Feik) is op de dag van de moord op het bureau Buitenpost langs geweest. Officieel is hij 3 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Een vriend  van Feik genaamd Rida, is op 3 mei 1999 vastgezet in Jeugddetentie-inrichting “Het Poortje”, waar Vaatstra-zaak OvJ M. Severein  bestuursvoorzitter was. Alle drie dus uit zicht en 24h bewaakt.

Veel van het alternatieve scenario is gebaseerd op de getuigenis van Geke Haarsma.

4. De overheid wijst zélf richting het AZC, maar slikt dat dan nadrukkelijk in. 

 • De huisarts van Marianne Vaatstra zegt letterlijk tegen de familie op 1 mei 1999, dat het “geen westerse moord is”. Dat is geen professionele uitspraak en sturend naar AZC.
 • Alsof er nog niet genoeg lijntjes lopen naar het AZC, laat politieman Wiltje Bakker een briefje slingeren, waarop een getuigenis (?) staat. De beschrijving verwijst ogenschijnlijk naar de heren Feik Mustafa en Ali Hassan.

politie-agent Wiltje bakker liet briefje achter twee donkere mannen op de Keningswei

 • Hoewel de politie alles doet om niemand op te pakken uit het AZC, lijken ze óók alles te doen om verdenkingen wel bij het AZC te laten liggen. Dat is deels ook terecht.

Bovenstaande cover-up kan niet zijn opgezet door een Ludger Dill of wat asielzoekers. Het is logistiek te complex. Daar zijn dit type mensen vaak niet goed in, zeker niet alleen. Bovendien vergt de doofpot achteraf een macht op regeringsniveau.

De vijf vragen die overblijven zijn:

 1. Waar is de moord gepleegd?
 2. Hoe heeft men haar lichaam gedumpt op de Keningswei?
 3. Wie zijn hoofddaders cq. opdrachtgevers van deze geplande lustmoord? 
 4. Sleurden Ludger, Feik en Ali zélf Marianne een auto in of hebben zij een “set-up” geregeld? Welke van de getuigenissen klopt er niet rond 01.00h?
 5. Hoe kan dit soort onzin stoppen in Nederland? Het kost teveel en te lang! 

De doofpot is erger dan de misdaad zelf. Een van de problemen is, dat doofpotten vaak 25 jaar duren, waardoor verantwoordelijken zijn overleden (of heimelijk met pensioen in Thailand oid). Als dan eindelijk de doofpotten opengaan, zijn het vaak weer de geheime dienst types die de held mogen spelen. De meest slechte types worden neergezet als held.

ps. De vader van Spencer Sletering en inspecteur Jan Verkaike kenden elkaar zéér goed. Het waren vrienden. Inspecteur Verkaike kreeg de leiding in het onderzoeksteam. Na de moord op Marianne Vaatstra heeft de politie in Kollum alles gedaan om te voorkomen dat mensen te lastige vragen aan Spencer Wetering en Wietze Steenstra zouden stellen. Recentelijk hoorde ik dat vader Dick Sletering als adjudant in het leger zou werken op luchtbasis Leeuwarden (waar ook F16’s staan om NAVO-luchtruim te verdedigen). 

pps. Geke Haamstra werkte als werkster wel eens voor de museumboerderij. De FogelsanghState (landhuis), het Lytse Slot en de museumboerderij zijn/waren alle eigendom van de familie Van der Zwaag (hier locaties). Het is iets verderop aan de Keningswei. De beheerder van de museumboerderij was Jan Kloppenburg (net als de badmeester RIP). Eén van de laatste die Marianne levend gezien heeft is Ludger Dill gezien (uit Cloppenburg) en hij overnachtte in een caravan bij de museumboerderij.

ppps. De opvolger van burgemeester Piet Visser in de gemeente Kollumerland is Bearn Bilker (goede relaties met Oranje). De vrouw van Bilker overleed enkele jaren later. Burgemeester Bilker hertrouwde daarna met een Duitse adelijke dame.

pppps. Ik krijg bij de zaak Marianne Vaatstra hetzelfde gevoel als bij de zaak Jacqueline Wittenberg. Er zijn twee denkrichtingen tegen elkaar opgezet: Louwes versus Klusjesman; respectievelijk boer Jasper versus asielzoekers. Tegen de asielzoekers is overigens zeer veel bewijs. Tegen Jasper in feite niet (DNA en bekentenis zijn mi beide vormen van bewijs die door politie makkelijk kunnen zijn opgezet). 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Marianne Vaatstra and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De moord op Marianne Vaatstra: Justitie deed alles om asielzoekers te laten rondzingen (deel 2).

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.