Ook in de zaak Edith Post is alles bij lange na niet boven gekomen

Op 29 september 1980 verliet Edith Post (11) even haar schoolklas om iets uit de handwerkkast te halen. Op 2 oktober 1980 werd haar lichaam gevonden in de Wassenaarse duinen. Lees hieronder hoe het netwerk in de zaak Edith Post (met Koos H. als vermeende Einzeltäter), langzaam afbrokkelde. Recent is Koos H. zogezegd in de gevangenis overleden.

  • De Hoofdcommissaris de heer Rijke, belast met de moordzaak van Edith Post destijds, is tijdens werktijd op zijn eigen politiebureau, met eigen dienstpistool, op het toilet door het hoofd geschoten. Dat werd gelijk afgedaan als zelfmoord. Vervolgens is de moordzaak overgeheveld naar het bureau in Den Haag.
  • De vader van Edith Post was Brandweercommandant en kende dus de driehoek in Wassenaar. Het is opmerkelijk dat juist zijn dochter is ontvoerd, want de brandweer is verweven met de geheime dienst (meer dan de politie). De vader van Edith Post was ook goed bevriend met de hoofdcommissaris.
  • Het Hoofd van de school waar Edith Post werd ontvoerd, Henk van der Kwaak van de Wethouder Huybregtse School, was dermate kapot van de moord, dat hij niet lang daarna gescheiden is van zijn vrouw.
  • Overigens zou Koos H. in deze zaak samengewerkt hebben met ene Fred, een man die ook meer klusjes gedaan heeft in het Gladio netwerk (Karate Bob).
  • Volgens complot websites is de doofpot rondom Koos H. zó groot, vanwege ene rechter Stolk. Ik denk dat een rechter veel kan regelen. Maar deze moordzaak en doofpot, daar was Stolk alleen mijns inziens niet mee weggekomen. Wat een bananenrepubliek, dankzij een niet functionerende ambtenarij.

Je vraagt je af hoe zo’n meisje tijdens schooltijd uit haar school kan zijn ontvoerd. Dat is geen eenvoudige klus. En hoe in godsnaam is het mogelijk dat na al die jaren de onderste steen nog niet boven is gekomen in deze zaak. Of denkt u echt dat Koos H. dit alleen deed?

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Edith Post and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ook in de zaak Edith Post is alles bij lange na niet boven gekomen

  1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.