Na Louwes en de Klusjesman, voeg ik een 3e en 4e en 5e en 6e mogelijke scenario toe (deel 3)

gangpadDe weduwe van de in december 1995 overleden Willem Wittenberg, is vermoord gevonden in 1999. Omdat ze verder geen vijanden schijnt te hebben en 4 miljoen gulden nalaat aan een nieuw op te richten Stichting Willem Wittenberg, is de erfenis in bijna alle onderzoeken overal als enig motief genomen. 

De discussie tot dusver gaat met name over scenario 1 Louwes versus scenario 2 Klusjesman. Hieronder voeg ik 4 scenario’s toe. Waarom niet? Daarmee bedoel ik: Waarom is dat tot dusver door niemand gedaan? 

Hieronder zal ik kort enkele scenario’s schetsen. Het doel hiervan is niet om deze personen te beschuldigen, maar meer om de absurditeit aan te tonen van de focus op slechts twee mogelijke verdachten. Omdat het echtpaar vermogend was én beschikte over vertrouwelijke informatie van zeer veel mensen, hebben velen een motief. Ik acht scenario 6 het meest aannemelijk.

Scenario 3: Pieter ter Velde en familie  (Makelaar)

De dochter van Pieter ter Velde (zij is een ex-buurmeisje, de dochter van oud-buurman en huisarts) is een zeer goede kennis van mevrouw Wittenberg en zij heeft voor haar zelfs een paard aangeschaft in 1997.  [Dit noem ik expliciet, omdat ik gezien heb dat er toevalligerwijs véél paard wordt gereden door vrouwen doe vermoord zijn in het Oosten van het land (onopgeloste moordzaken). Mij is onduidelijk waarom.]  Deze jonge vrouw is “een oogappel” van het echtpaar Wittenberg geweest.

In de maanden vóór de Deventer moord, is de opzet van de stichting voor het eerst bekend geworden. Daarvoor was een ander testament opgesteld. In 1996 had de weduwe een testament opgesteld, waarin de familie Ter Velde bijna alles erfde en Pieter ter Velde het testament zou afwikkelen. Jacqueline Wittenberg kwam hierop terug in 1999. Zij wilde alsnog een stichting ter nagedachtenis aan haar man. Aanvankelijk zou Sape Braaksma voorzitter van die stichting worden, maar zij bedacht zich opnieuw. In het voorjaar van 1999 nam ze contact op met Ernest Louwes en liet het via hem regelen. Op 13 september 1999 richtte zij een stichting op en benoemde Louwes als voorzitter. Kantoorgenoten van Louwes zijn destijds als medebestuursleden vermeld. Op diezelfde datum tekende zij een nieuw testament, waarin bijna haar gehele vermogen werd nagelaten aan de stichting. Aanvankelijk houdt zij dit nieuwe testament stil. Het is 10 dagen voor zij wordt vermoord.

Het testament is opgesteld op 13 september 1999 bij notariskantoor Smalbraak, Kostering & Prinsen te Deventer. Pieter ter Velde was overigens een goede bekende van deze notaris. Omdat Deventer geen grote stad is, vermoed ik dat de notabelen elkaar ‘allemaal kennen’. Het is geen grote aanname om te stellen dat meerdere heren in de kennissenkring van Jacqueline Wittenberg van de wijziging op de hoogte moeten zijn geweest, ook al dacht Jacqueline misschien van niet. Een deel van de kennissen zal blij zijn geweest met een stichting waarvan de (medische) gemeenschap voordeel zou hebben, maar wellicht minder blij met een steeds zelfstandiger opererende mevrouw Wittenberg. Jacqueline Wittenberg moet namelijk kennis hebben gehad van ‘gevoelige kwesties’. Bovendien kunnen de bestuursfuncties en het geld pas toegewezen worden ná haar dood.

De heer Ter Velde had de avond van de moord een zogezegd waterdicht alibi, want hij was in de manege, met zijn vrouw en dochter. Ik vind het wat overdreven om met drie familieleden naar de manege te rijden, om daar alleen een deken over een paard te leggen. Waarom moest dat hele gezin mee? Het is bovendien september. Dit was het weer die dag vlakbij Deventer. Ga maar aan een paardenhouder vragen of een paard (gestald in een manege notabene) bij dat weer een deken nodig heeft: ik zeg nee, het is onzin. Zonder dit alibi had ik ze geloofwaardiger gevonden. Afijn, ze zijn allemaal gezien op die manege. Maar dat laat overigens genoeg tijd over voor later op de avond.

Er is aangenomen dat mevrouw vermoord is in de woonkamer rond 20.30h, maar er is geen sectierapport te vinden waarin het tijdstip van overlijden rond die tijd geplaatst is. Niemand heeft haar temperatuur gemeten, om onduidelijke reden. Het simpele feit dat haar make-up verwijderd is, suggereert zelfs een moord rond of na bedtijd. Het tijdstip van overlijden is altijd lastig te bepalen, omdat een kamertemperatuur variabel is. De kamertemperatuur hoeft geen omgevingstemperatuur te zijn geweest (in een badkamer is het vaak kouder). Ook is het niet moeilijk om simpelweg ijsblokjes in een woonkamer achter te laten. Het zou de waterplas in de woonkamer verklaren.

Pieter ter Velde ontkent kennis gehad te hebben van het eerste testament en de wijziging, net zoals Sape Braaksma ontkent de wijziging in de opzet van de stichting te kennen. Het is niet uitgesloten dat een notariskantoor informatie zou lekken. Hetzelfde geldt overigens voor de VVAA, waar Ernest Louwes werkte. Mannen roddelen soms over geld en vrouwen.

Scenario 4: Huisvriend Braaksma (Directeur Sophia ziekenhuis)

Sape Braaksma was voorheen buurman van het stel Wittenberg en wordt huisvriend genoemd. In de weken voor de moord, was huisvriend en voormalig buurman Sape Braaksma in de veronderstelling dat hij benoemd was als beoogd voorzitter van de op te richten stichting ter nagedachtenis aan Willem Wittenberg (4 miljoen gulden in 1999). Pas na de dood van Wittenberg vernam hij zogezegd, dat niet hij, maar Ernest Louwes recent als voorzitter benoemd was door de weduwe.

 • Sape Braaksma sr. woont vlakbij Diepenveen, aan de Borgelerhofweg. Hij is directeur geweest van het Sophia Ziekenhuis in Zwolle. In het verleden was meneer Braaksma ook lid van de gemeenteraad in Deventer.
 • In de maanden voor haar dood heeft Braaksma kennelijk ideeën uitgewisseld met Jacqueline Wittenberg over de stichting. Het was een wens geweest van haar wijlen echtgenoot, waaraan zij in haar testament van 1996 geen gehoor had gegeven.
 • Omdat zijn woonadres niet ver van de Diepenveense markt is en mevrouw Wittenberg naar deze markt is geweest op 23 september, kunnen we op basis van huidige informatie niet uitsluiten dat zij elkaar hier gezien hebben.
 • Braaksma dacht vóór 23 september, dat hij voorzitter van de stichting zou worden, naar eigen zeggen. Overigens sluit ik niet uit dat een wijziging van testament via-via wel bekend is geworden (informeel) onder ‘notabelen’ in Deventer.
 • Braaksma zal als voormalig buurman mogelijk over een sleutel van de achterdeur beschikken (en men kan op zolder schuilen). Ook heeft hij toegang tot bedwelmende middelen, die mogelijk zijn toegepast vóór mevrouw gewurgd is (zij verzette zich niet).

weduwe

Uiteindelijk is Sape Braaksma de voorzitter van de stichting geworden, omdat Ernest Louwes werd veroordeeld. Als ik meneer Sape Braaksma zou zijn, had ik niet alsnog die functie als voorzitter geaccepteerd, na hetgeen was voorgevallen. Hij deed het wel. Waarom? De stichting geeft geld aan goede doelen voor (oud)cliënten van de GGZ-sector. Hij kan het geld niet aan zichzelf schenken. Verwachte Braaksma er iets voor terug te krijgen? Voldoening? Hij wekt hiermee zélf de verdenking op zich, maar dat gedrag zie ik opvallend vaak in Nederland.

Ik wil op basis van bovenstaande alleen, niemand beschuldigen. Maar als het alibi van De Jong uitgezocht wordt, dan zal dit van meer kennissen van de weduwe moeten gebeuren.

Het stichtingsbestuur

Als Braaksma geen weet had, dat hij géén voorzitter meer zou zijn van de stichting (hij is juridisch gezien in 1999 nooit voorzitter geweest), wist hij volgens zijn verhaal dús ook niet dat de stichting reeds was opgericht. Hoe kan het dan dat hij dacht dat hijzelf voorzitter zou worden, als er in zijn beleving nog geen stichting was opgericht? Om een stichting op te richten moeten minimaal drie bestuursleden ervoor tekenen, dus hijzelf ook.

In de maanden na de moord zijn Louwes en de destijds beoogde medebestuursleden uit de functie ontheven. Het nieuwe bestuur werd gevormd door:

– Rechter Röben,  per 29-11-2001,  Secretaris   (later vervangen door Veldman-Dingen)
– Sape Bienze Braaksma,  per 16-2-2000,  Voorzitter
– Pieter Marinus ter Velde,  per 16-2-2000,  Penningmeester
– Walburgis Anna Maria de Koning-Wittenberg,  per 16-12-2001,  Algemeen bestuurslid
– Johanna Catharina Christina Veldman-Dingen,  per 30-4-2003,  Secretaris

De heer Röben was ten tijde van de behandeling van de zaak tegen Ernest Louwes bij het Gerechtshof in Arnhem, óók als rechter werkzaam op het Gerechtshof in Arnhem, zij het op een ander vakgebied. Een schoonheidsprijs verdient dit niet.

Het toeval wil nu, dat de rechter-commissaris die Ernest Louwes in hechtenis hield in de eerste maanden na zijn arrestatie, ook als vrijwilliger werkt voor de klachtencommissie van het Ziekenhuis in Zwolle, waar de heer Braaksma directeur van was. Dit hoeft natuurlijk allemaal niets te betekenen en waarschijnlijk is Braaksma te goeder trouw. Mijn stelling is dat naar alle kennissen rondom Wittenberg onderzoek moet worden gedaan.

Scenario 5: De man die haar “golfles” zou geven en op vakantie gaat

De week van de moord (woensdag) sprak Wittenberg met haar goede vriendin van de schoonheidssalon, met wie ze 24 september om 10.00h nog een afspraak had staan. Ze vertrouwde deze vriendin toe, dat “de kogel door de kerk was” wat betreft het testament en de stichting. Ze moest alleen nog één gesprek hebben en dan kon ze vrijdag alles vertellen.

Er is veel gespeculeerd over met wie ze donderdag in de avond afgesproken had, want er stond immers een fles wijn open en dat deed ze alleen bij bezoek. Ik denk: Ze had met niemand een afspraak staan. Een fles wijn open doen kan iedereen als misleiding. Mevrouw Wittenberg had haar make-up reeds afgedaan. Er is om 20.00h geen bezoek.

Met wie had mevrouw op donderdag een lastig gesprek? Ernest Louwes wist al twee weken dat hij de begunstigde zou zijn. Van de huisarts weten we verder niet veel. Maar dan is er nog een derde mogelijkheid. Het is een mogelijkheid die gewoonweg genegeerd is.

Dit gesprek moet donderdag hebben plaatsgevonden, maar niemand heeft aangegeven een gesprek gehad te hebben met haar hierover. Wie heeft Wittenberg donderdag gesproken, die daar nu over zwijgt? Zijn het directe buren geweest? Om half 10 ziet ze kort Ernest Louwes, die papieren over grafrechten van haar ontvangt. Om 10.00h heeft ze een afspraak bij haar huisarts, op nog geen 100 meter van huis, hoewel zij niet ziek is. Om 11 uur belt De Jong, maar een lastig gesprek voer je niet over de telefoon. Hierna gaat ze naar de begraafplaats van haar man. In de middag doet ze boodschappen op de markt in Diepenveen, bij een bakker en een slager. Dat is het. Ze komt dan nog wel een kennis/vriendin van de golfclub tegen, die zegt haar gepolst te hebben om een afspraak voor vrijdag 24 september te maken, maar Wittenberg kon niet.

Er is nog één andere mogelijkheid. In de ochtend van 23 september om 10.00h belde een man naar het huis van de weduwe, die op dat moment naar de huisarts was. De schoonmaakster nam de telefoon aan. Ze begreep hieruit dat de man golfleraar was en iets van “Frits” heette. Mevrouw was alleen niet thuis. Kennelijk wist de weduwe gelijk dat het om dezelfde man ging, als deze op donderdag om 10.30h weer belt. Ze zegt dan slechts tegen de huishoudster, dat de man belde omdat hij op vakantie zou gaan. Haar golfleraar heet echter geen Frits, deze heeft ook niet gebeld, en ging niet op vakantie. Wie was deze man? En waarom is het telefonisch contact uit de telefoon gewist? Wellicht was de man om 10.00h bewust cryptisch naar de huishoudster, om verwarring te zaaien. Heeft de man van een vriendin in de dagen daarvoor grappig geopperd haar wel eens “golfles te geven”? Wittenberg wéét dan wel wie bedoeld wordt, maar de schoonmaakster niet. Het was niet de golfleraar, maar deze onbekende zal lid zijn geweest van de golfclub. Omdat zowel de man die belde, als ook de man van de vriendin van de golfclub (die ze tegenkomt in Diepenveen) beide op vakantie gaan, vermoed ik, dat dit dezelfde persoon is. Wittenberg sprak deze kennis (de vrouw) op 23 september op de Diepenveense markt. Bovendien zouden zij haar ook gebeld hebben op 22 en 23 september. Ik acht het heel goed mogelijk, dat Wittenberg een afspraak had op donderdag met deze “Frits”, die afzei omdat hij op vakantie ging. Als alternatief voor de afspraak met “Frits” spreek mevrouw dan kort diens vrouw op de Diepenveense markt (en niet zozeer een toevallige ontmoeting). Waarom is niet duidelijk geworden wie haar gebeld heeft op die bewuste donderdagochtend?

Waarom zou deze “Frits” hier vaag over doen? Misschien sprak de kennis op de markt wel de waarheid. Misschien polste zij mevrouw voor een afspraak vrijdag. Daarmee heeft zij overigens de kennis, om in te schatten of mevrouw op vrijdag al gemist zal worden (of pas zaterdag). Haar afspraak bij de schoonheidsspecialiste is bekend als zijnde ‘flexibel’.

——————————————————————-

Dit zijn slechts scenario 3 en 4 en 5, naast dat van Ernest Louwes (1) en de Klusjesman (2). Ik heb weinig bewijs. De reden dat ik deze scenario’s presenteer, is omdat er zóvéél potentieel motief is, dat iedereen in haar omgeving op die wijze bekeken moet worden. Denk ik dat dit de meest geloofwaardige scenario’s zijn? Nee! Dat denk ik niet.

Scenario 6: Een groep belanghebbenden werken samen

De moord en cover-up is mijns inziens niet gedaan door één persoon. Hoogstwaarschijnlijk ligt ook niet het belang van één persoon er aan ten grondslag. Het is een zorgvuldig uitgevoerde professionele moord, waarbij de werkwijze lijkt op enkele andere moorden op alleenstaande vrouwen in het afgelopen 20 jaar. Wel heb ik het vermoeden dat de timing van de moord gemotiveerd is door het regelen van het testament en de zelfstandigheid die mevrouw hierbij liet zien.

Mogelijk is mevrouw Wittenberg in haar badkamer aangevallen door één of twee personen. Door een klap op het hoofd (of lachgas) kan zij dan met de kin op de wastafel zijn gevallen en vervolgens op de grond. Hierna moet zij in bewusteloze toestand zijn gewurgd (mogelijk met een douchekop, gezien de wurgverwondingen), terwijl ze op de rug op de grond ligt (en de moordenaar bovenop haar zit?). Voor een moordenaar is het dan logisch, om het lichaam in een bad of doucheruimte te leggen, in verband met bloeden. Het is zeer waarschijnlijk op donderdagavond laat gebeurd (bedtijd). Ik sluit niet uit, dat de moordenaar hierna is vertrokken, om met anderen te overleggen hoe de cover-up te doen. In de nacht is zij dan vermoedelijk naar beneden gedragen en zijn de steken in het hart aangebracht. Daarna is alles geënsceneerd. Door de dode mevrouw Wittenberg ook een hartmassage te geven, kan zelfs een natuurlijk bloeden worden gesuggereerd. Het voelen met de vingers waar exact het hart zit, kan daarvoor bedoeld zijn (en niet voor het precies steken met het mes).

Er is sprake van een professionele cover-up. De werkwijze van de moord zelf, getuigt van beheersing: bewustzijn verlies, moorden (wurgen), positioneren, afmaken (messteken) en ensceneren. En 7 rustige messteken in het hart. Het lijkt bijna een pact.

serre

Zowel de klusjesman als Louwes worden in de media neergezet als mogelijke daders. Dé discussie:  De Jong óf Louwes.  Michael de Jong lijkt bang. Het is vreemd. Er is zoveel discussie over deze moordzaak, en het gaat niet verder dan: Louwes of De Jong. Wat Louwes imo het meest betrokken laat lijken, is dat hij direct het archief van patiënten van het echtpaar Wittenberg vernietigt. Dat hij een nieuw huis gekocht heeft tegenover zijn latere gevangenis, dat is ook erg toevallig.

Scenario 7: Het is een hoax

Vreselijk dat we dit ook moeten overwegen, maar in deze tijden is het nu eenmaal zo. De karakteristieke mevrouw Wittenberg, die er altijd opgeschminkt uitziet. Ook Louwes, voormalig PTT en geheel toevallig wonende pal tegenover zijn gevangenis. Hoe vreselijk ook om te denken, maar het alles heeft de ingrediënten van een klucht. Waarom ik zo bot ben het zo te noemen? Omdat het nodig is in deze tijden. De media kan alles verzinnen.

Ik acht scenario 6 het meest aannemelijk. 

Ik ben er nog niet uit, maar wil graag meer weten over de kennissenkring. Het zou mij niet verbazen als verschillende mensen uit de kennissenkring mevrouw Wittenberg motiveerden om de stichting “wens van meneer” vorm te geven. Mevrouw had zich schijnbaar als echtgenoot relatief makkelijk gevoegd naar de loopbaan en ideeën van haar man. Wat nu, als zij zich in de maanden voor haar dood steeds zelfstandiger en kritischer zou opstellen? In de wereld van de psychiatrie zijn er vele geheimen die stil moeten blijven.

  

ps. Het is opvallend dat de politie relatief weinig onderzoek heeft gedaan naar de kennissenkring van het stel Wittenberg. Vriendinnen zijn amper gehoord. De alibi’s van hun echtgenoten zijn amper gecontroleerd. Daarentegen zijn de middenstanders waar zij inkocht, wél uitvoerig gehoord. De verhouding lijkt zoek. 

pps. Voor Willem Wittenberg naar Deventer verhuisde, was hij werkzaam voor Kinderpsychiater Dr. Th. Hart de Ruyter van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Deze Hart de Ruyter heeft nieuwe methoden ontwikkeld om kinderen met mogelijk hechtingsproblemen te behandelen, bij voorkeur in een therapeutisch gezin. Wittenberg werkte in die tijd in Groningen aan een behandelmethode om verwaarloosde kinderen met huisdieren (o.a. door bijv. paard te rijden) te laten leren affectie te delen en vertrouwensbanden op te bouwen. Het bizarre is dat de afgelopen 20 jaar relatief veel jonge vrouwen zijn vermoord die paard rijden én een band hebben met de GGZ-sector. Mijn mening? Joost mag weten wat psychiaters bedenken als behandelingsmethode. 

ppps. Is Sape B. Braaksma sr. familie van de tandarts Sape Braaksma in zorgcentrum De Dennenkamp in de plaats Oosterbeek, gelegen tussen Ede en Arnhem? Zelf heeft Sape Braaksma sr. diverse bestuurlijke posities gehad in de politiek en medische wereld. Het bizarre is, dat ik in analyse van enkele onopgeloste moordzaken nu vaker deze plaats Oosterbeek tegenkom. Zowel Henk Peters (RIP) als Frans J. woonden in Oosterbeek. Karst Tates in Arnhem. Anton Bussing (RIP) woonde in Ede. Els Slurink (RIP) groeide ook op in Ede. Het incestslachtoffer (nichtje) van Henk Peters (RIP) kreeg opvang van Vilente, wat onderdeel is van De Dennenkamp. Het kan haast geen toeval meer zijn. Er zijn veel onopgeloste moorden gelinkt aan de regio Arnhem/Oosterbeek/Ede. Overigens suggereer ik niet dat de familie Braaksma bij alles betrokken is, maar er doemt een beeld op waarin er (door meerdere personen in Ede) duistere activiteiten ontplooid worden.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Deventer moordzaak, GGZ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Na Louwes en de Klusjesman, voeg ik een 3e en 4e en 5e en 6e mogelijke scenario toe (deel 3)

 1. Jim is Back says:

  Kom aan. Zeven druppels op een zwart-wit schaakmotief. Illuminatieeeh.
  Zeven messteken in het hart. Illuminatiéeeeheee.

 2. Jim is Back says:

  Laten we de tafel eens analyseren op verborgen boodschappen. De boodschap: geloof ons mensen, het was echt 23 september zo rond 20.00h is immers duidelijk genoeg nu.

  1. Een theemuts. Muts! Engels! Thee. Overdag iets drinken. Warmhouder. Moederlijk.
  2. Jus d Orange. Ik denk aan de Bea-clan, maar dat kan aan mij liggen. Ontbijtje. De zon.
  3. Rode wijn. Druiven. Vrienden/intimi. Bloed van Jezus. Hoer van Babylon.
  4. De sleutel: Symbool voor macht en gezag. Praktisch: Bezoek is net binnen?
  5. Liggend op een scharlaken rood kleed? Of is dat toeval?
  6. De rood-witte schort uit de keuken. Nationaal-socialistisch?

  Mensen, hier komen we zo niet uit. Als een schilderij staat het er op tafel.

  http://www.franklinterhorst.nl/Het%20oordeel%20over%20Babylon.htm

 3. vogeltjewatzingjelaat says:

  Zelf denk ik dat het motief niet occult maar praktisch van aard is: macht en geld. Jacqueline Wittenberg was rijk nu en ze wist teveel. In de weken daarvoor bleek ineens dat ze ook behoorlijk zelfstandig handelde (ze besloot uit zichzelf het testament te wijzigen). Sommige mannen kunnen daar erg bang van worden. Ze was nog maar 60 jaar en jong genoeg om een vuist te maken.

  De setting is geënsceneerd om te suggereren dat de moord om 20.00h plaatsvond door een bekende van haar. Ik vermoed dat de dader o.s. een bekende is, die rond 20.00h een waterdicht alibi heeft. Als ze de moord in de nacht laten plaatsvinden en de temperatuur in de woning kunstmatig wat lager maken…. denkt iedereen dat 20.00h het moment is geweest. Echter, Louwes belde om 20.30h. Een perfecte patsy, maar gelijk de vraag: hoe laat dan?

  Tegelijk zie ik ook de symboliek op de tafel. Ik dacht zelf aan de feestdag Mabon. Dat jaar viel Mabon op 23 september (dag en nacht zijn even lang). Mabon is het moment waarop met offerandes bedankt wordt voor de oogst en zegeningen gevraagd worden voor de wintermaanden (theemuts).

  – Mevrouw ligt erbij als een offer voor het “altaar” van haar man.
  – Thee, wijn en oranges zijn allen producten van de oogst.
  – Een rood-witte schort om het geheel wat kleur te geven.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mabon_(feestdag)

  Ondanks dit geloof ik dat het echte motief inhoudelijk is.

 4. vogeltjewatzingjelaat says:

  Het openen van een fles wijn bij een oude dame, is vaker gebeurd. Ook deze onopgeloste moord op de weduwe Diepenbrock in Amsterdam doet aan Wittenberg denken. In 1992 gedateerd. Ook gedoe met post bezorgen (boekenclub Forsyth). Er speelt zelfs een klusjesman een rol. 🙂

 5. vogeltjewatzingjelaat says:

  Die 7 druppels in de gang zie ik daarom ook niet als serieuze aanwijzingen. Ze zijn vermoedelijk aangebracht NA het schoonmaken van de gang. Waarom ik dat denk?

  Door de 7 druppels in de gang is die foto met die zwart-wit ruit telkens in beeld geweest. Dat is wat ze willen. Wat ze niet willen is dat je daar doorheen kijkt. Ze is sowieso door die gang gedragen, waarbij er kennelijk sporen zijn achtergelaten. Op de hoek van de trap bij de grond, zitten roze vlekken, terwijl de rest schoon is. Omdat de schoonmaakster spiritus en groene zeep gebruikt, is dit geen roze schoonmaakmiddel van haar (Andy maar roze). Wat is het wel? Of iets anders. Of roze schoonmaakmiddel.

  Ook het schrapen op de muur zegt hetzelfde. Ze is door die gang gedragen, maar daarna is de vloer schoongemaakt (want er zit alleen wit spul op de plint en niet op de vloer). Vervolgens zijn die druppels bewust aangebracht.

  Schot voor de boeg? Het zijn mannen geweest want die maken zo schoon. Dit is schoonmaken door mensen die normaal niet schoonmaken. Beginnersfouten. De schoonmaakster is hierbij van de haak gehaald, want zij was dit zeker niet. 🙂

  Maud je kan dus wel gelijk hebben met je theorie dat ze boven is aangevallen. Want die muur beschadiging links, dat is dan van het draaien langs de trap.

 6. Jim is Back says:

  De foto’s van de politie lijken ook haast wel stillevens. Alsof de schrijvers van de verhalen erom gevraagd hebben. Wie koos deze foto’s uit om aan het publiek te laten zien? Schilderijen zijn het bijna. Hoe kan het?

  – Tafereel op tafel: bloemen, schaal sinaasappelen en wijn. stilleven.
  – Jachtvlees (mevrouw) liggend voor de haard met kandelaren. Stilleven.
  – Gang met zwart wit rode vlakken. Je ziet een schilderij voor je.

 7. KasKaas says:

  Als je het zo zegt, is t meer een offerfeest voor meneer Witteveen met de 4 miljoen euro die die achterlaat. Die kerels met de hoge banen denken aan de vrouw als een verlengstuk. Na de dood mogen de vriendjes wel genieten van de oogst van 4 miljoenen euries. Vrouwtje en de wijn en de fruitbak zijn dan geschenken aan meneer op de kachellijst. Handige jongens, kouwe kikkers, inpakpapier van de blokker.

 8. Vogeltje says:

  Diepenbrock. 1992. Ik zie meer overeenkomsten. Wurging, bewusteloos gemaakt, schortje uit de keuken (!), wijntje openen, weduwe met geld in huis, liggend op de grond, sleutels in hand vs gestolen, geldkist zichtbaar vs gestolen. Het voelt ontzettend seksistisch. Dat schortje ook. De theemuts. Een roofovervaller had ook laat met een masker op kunnen inbreken, een kistje meenemen en dan snel weggaan. Maar nee! Als ze wisten waar het geldkistje lag had ie zo weg kunnen zijn.

  Net als hij Kolstee – Sluiter was er iemand in huis (bij haar Ina Post) de een vreemd persoon zag die aanbelde (van de Thuiszorg / Duivenvoorde). Het zou zo een tactiek kunnen zijn. Je creëert dan een getuige die later zal zeggen: “nee het was iemand anders”. Bijna bewuste verdachtmaking van iemand, te toevallig.

 9. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.