Gonda Drent: Hoe kunnen we de getuigenis van de buurman en persfotograaf invullen? (deel 4)

Op 11/12 december 1996 werd Gonda Drent (1966) vermoedelijk in haar woning aan de Hoofdstraat in Hoogezand van het leven beroofd. De woning is rond middernacht in brand gestoken en de kluis leeggeroofd. Het lichaam werd verbrand aangetroffen in het kantoor bij hun huis, maar in kleding die haar man niet herkende. Het onderzoek naar de dader leidde tot een aanhouding (van haar man Reinier), en tot 15 jaar cel. Hij ontkent alles.

Gonda3-300x225Ik heb deze zaak eerder willen onderzoeken. Qua uiterlijk doet Gonda Drent mij namelijk aan lady Diana deed denken. Tragisch en onduidelijk.

Wie kan dit gedaan hebben? Ik kan maar vijf scenario’s bedenken: 

  1. Haar man heeft haar omgebracht.
  2. Eén van de getuigen (bv buurman of persfotograaf) zijn (mede)schuldig.
  3. Gonda werd een tweede leven geboden en zij besloot zélf haar dood te ensceneren.
  4. Een roofoverval, moord, en brandstichting, waarbij vele toevalligheden een rol spelen.
  5. Eén van de (jonge) kinderen heeft dit aangericht. Deze waren echter 2 en 5 jaar oud.

Scenario 4 en 5 sluit ik uit. In deel 3 hebben we vastgesteld dat het scenario 1 aannemelijk is, maar niet solide. Scenario 2 en 3 zijn tot op heden niet uitgezocht. Waarom 2 niet? Als er drie getuigenissen naast elkaar liggen, van drie mensen die op dat moment op de plaats delict waren, maar deze drie getuigenissen lijken deels inconsistent, dan bekijk je toch de mogelijkheid wie van de drie gelogen zou kunnen hebben?

De buurman 

Het is niet duidelijk of dit gaat om de buurman van Hoofdstraat 161 of Hoofdstraat 165. Ook is niet geheel duidelijk hoeveel minuten er tussen zijn waarnemingen zitten. Omdat deze buurman niet spreekt over een persfotograaf, vermoed ik dat het gaat om no 165.

Om 0.20h komt zijn brandmelding binnen bij de meldkamer. Hij wordt direct serieus genomen. Buurman was enkele minuten daarvoor wakker geworden en wil naar de WC gaan. Hij ziet rook langs de gevel van 163 dwarrelen, maar denkt daar niet veel van. Als hij terug komt van de WC, ziet hij kleine vlammen in het kantoor (wat duidt op een beginnende of opnieuw oplaaiende brand). Hij kleedt zich aan en loopt naar beneden naar de keuken. Om 0.20h komt zijn melding binnen. Dan gaat hij naar buiten. Enige tijd later hoort hij de ramen knallen, als de brand uitslaat. Hierop klimt hij over het hek en redt Reinier en de twee kinderen van het platdak aan de achterkant. Op precies datzelfde moment is ook de politie ter plaatse.

Omdat het aantal minuten tussen de waarnemingen niet bekend is, is de getuigenis niet exact te verifiëren met de andere getuigen. De buurman kan de brand hebben aangestoken vóór Reinier thuiskomt en vervolgens de deur van het kantoor hebben dichtgedaan. Als hij hierna vanuit zijn slaapkamerraam kijkt en wacht tot Reinier het huis in rent, kan hij vervolgens 06-11 bellen vanuit de keuken en dan naar buiten gaan. Een buurman is in staat om de kantoordeur open te zetten en weer terug te lopen naar het eigen huis. Dat kan hij niet hebben gedaan rond 0.21, want dit is het moment waarop de persfotograaf volgens diens getuigenis aankomt met de auto. Als de buurman om 0.18/0.19h de kantoordeur openzet, kan het wel. De brandoverslag heeft plaatsgevonden tussen 0.22 en 0.23h. De buurman staat dan buiten vermoedelijk aan de andere kant van het huis. De persfotograaf komt aan rond 0.21/0.22h. Echter, dan klopt het statement van de persfotograaf niet, want deze zegt aanvankelijk geen vlammen te zien.

De persfotograaf

De getuigenis van de persfotograaf is consistent met de getuigenis van Reinier Smit, mits we ervan uitgaan, dat de deur van het kantoor is opengezet ergens rond 00.22h. Dit kan alleen niet kloppen, want om 0.22/0.23h springen de ramen en slaat de brand uit.

De persfotograaf lijkt iemand te zijn met kennis van hoe brandjes zich ontwikkelen. Bovendien zegt hij om 00.19h een brandmelding ontvangen te hebben. De meldkamer zelf stuurt op dat moment slechts een surveillancewagen zonder sirene. Deze persfotograaf zegt om 00.19h op te staan en met de auto naar de locatie te rijden (op slechts enkele honderden meters van zijn woning). Twee of drie minuten later is hij zogezegd op locatie (0.21/0.22h). Hij ziet aanvankelijk slechts zwarte rook uit de gang komen (wat duidt op een brand die door gebrek aan zuurstof afzwakt). Als hij eerst naar de voorkant loopt en daarna weer terug naar de zijkant, is het vuur meer aangewakkerd. Hij ziet grotere vlammen (wat erop kan duiden, dat iemand de kantoordeur heeft opengezet).

Wie zegt mij dat de fotograaf niet zélf de brand aanstak rond 00.05h, waarna hij de kantoordeur dichtdoet? Hij verbergt zich dan ergens achterop het erf, totdat Reinier Smit thuiskomt. Nadat hij gehoord heeft hoe Reinier 06-11 belt en het huis inloopt, komt hij tevoorschijn en loopt langs de zijkant van het huis naar de voorkant, waar hij zogezegd de rode gloed had gezien. Hierna draait hij zich om, loopt weer naar de zijkant, de gang in, doet de deur van het kantoor open, en loopt naar buiten. Hierna maakt hij foto’s van de nu weer opkomende vlammen. Hij heeft als persfotograaf een perfect excuus om daar te zijn. Hij was alleen enkele minuten eerder aanwezig en heeft zelf de kantoordeur opengezet?

Het is vreemd dat de politie hem niet eens als verdachte heeft overwogen. Het feit alleen dat hij het bed uitkomt voor het maken van foto’s van een brand, zou kunnen betekenen dat hij pyromane neigingen heeft. Motief en gelegenheid. Ook als de meldkamer direct zou hebben gereageerd op de oproep van Reinier Smit, zou hij in staat zijn geweest, de kantoordeur te openen, nadat Reinier het huis ingaat op zoek naar vrouw en kinderen. In dat geval had hij wel meer moeten uitleggen, over hoe hij zo snel op de plaats delict had kunnen zijn van zijn huis (het is enkele honderden meters, met de auto). De persfotograaf woont dus ongeveer even ver van de plaats delict als de brandweerkazerne.

De drie getuigenissen 

Reinier ziet de brand buiten, vanwege rookontwikkeling, die past bij een vuur dat wegens gebrek aan zuurstof wat afzwakt. Hij omschrijft geen vlammen. Het is 0.14-0.16h. Hij ziet alleen rook en gaat na het alarm melden (2x) het huis in, waar hij niet verbrandt. Of hij liegt, of de kantoordeur is op dat moment (nog!) dicht, waardoor de brand even afzwakt.

De getuigenis van de buurman (vanaf het moment dat hij vlammen ziet en even later de brandweer belt, e.g. want de eerste signalering van wat damp is te vaag om te beoordelen of het zwarte rook of witte rook was) en de getuigenis van de persfotograaf (vanaf het moment van arriveren) hebben betrekking op een tijdstip, nadat Reinier al het huis in is. Het zijn deze twee getuigenissen, die niet goed met elkaar te verenigen zijn.

De buurman beschrijft kleine vlammen iets voor 0.20h (om 0.19/0.20h) en springende ramen rond 0.22/0.23h. De persfotograaf beschrijft geen vlammen rond 0.21/0.22h en weer oplaaiend vuur om ongeveer 0.23h. De fotograaf beschrijft geen knallende ramen.

Als de fotograaf de waarheid spreekt, kan de buurman de kantoordeur niet hebben opengezet, want die zou door de fotograaf gezien zijn (na 0.20h) of de fotograaf zou vlammen gezien hebben om 0.21h (voor 0.20h). Reinier zou het wel hebben kunnen doen, door eerst zijn kinderen bij het platdak te brengen en dan snel beneden zelf de deur open te zetten. Qua timing is Reinier dan vreemd bezig. Om 0.16h belt hij de brandweer en om 0.22h zet hij -(bijna) met een fotograaf als getuige- de kantoordeur open. Als Reinier de dader was, dan zou hij de kantoordeur om 0.17h al openzetten. Reinier weet immers niet dat de brandweer traag reageert.

Als de fotograaf liegt, wat dan? Dan liegt hij allereerst over het moment van aanwezig zijn bij de brand. Vermoedelijk loopt hij langs het huis als Reinier om 0.17h naar binnen loopt. Hij ziet slechts zwarte rook van een “nasmeulende brand” (de buurman ziet op dat moment wat damp langs het huis dwarrelen). Als hij de kantoordeur openzet (0.18h), laait het vuur op. De buurman aan de andere kant van het huis, ziet dit vuur vanuit zijn huis en belt het alarmnummer. Het is 0.20h. Twee tot drie minuten later springen de ramen.

Een andere derde

Een motief in dit scenario lijkt lastig, maar is het niet. Er zijn geen aanwijzingen van conflicten met deze partijen. Ook lijkt het er niet op dat Gonda “teveel wist” of in een crimineel circuit zat. Wel was het een mooie vrouw. Omdat er in de regio Groningen vele vrouwen zijn ontvoerd, verkracht en/of vermoord in die periode, is een motief in die hoek niet uit te sluiten. Een lustmoord of ontvoering is niet uitgesloten. Bovendien was haar lichaam onherkenbaar. Dat laatste brengt ons bij scenario 3. 

Uit bovenstaande analyse blijkt, dat er drie getuigenissen zijn die niet goed op elkaar passen, als er vanuit gegaan wordt dat de condities van de brand constant zijn. Met de aanname van het openzetten van een deur halverwege, wordt een reconstructie van alle 3 getuigenissen al spannender, dus ook wat betreft de getuigenis van de buurman en fotograaf. 

NB: Indien lezers meer diepgaande kennis hebben van deze zaak of van de ontwikkeling van brandjes in algemeenheid, reageer alsjeblieft. Alleen samen kunnen we dit soort langlopende zaken oplossen. Het ontbreken van officiële berichtgeving dat het verbrande lichaam daadwerkelijk het lichaam van Gonda Drent is, laat zien dat kritische ogen van derden noodzakelijk zijn. Ik kan ook nergens een foto van Reinier S. online vinden.    

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Gonda Drent, regio Noord and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Gonda Drent: Hoe kunnen we de getuigenis van de buurman en persfotograaf invullen? (deel 4)

  1. .. says:

    Vreselijke zaak, dit. Wat een drama voor die kinderen 😪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.