Ook het Belgische Bergen heeft een moordgolf gehad, die doet denken aan Groningen

Niemand legt verband met de zaak Bont en de moordgolf in Groningen. 

In 1996-1998 kende België de Slachter van Bergen (Mons). 

Er zijn minstens vijf vrouwen vermoord en in stukken gesneden terug gevonden in vuilniszakken verspreid over een gebied in en rond Bergen, België (Mons). Ledematen, romp en hoofd werden op andere plaatsen gedumpt. De zaak doet sterk denken aan de zaak Antoinette Bont en Joanne Wilson. Wat hadden de vijf Belgische vrouwen gemeen?

 • Zij begaven zich veelal in de Stationsbuurt in Bergen (Mons), België. [dit hebben deze dames overigens gemeen met Bont, uit Groningen en Joanne Wilson, uit Amsterdam]
 • Het zijn vrouwen die recent in de problemen zijn vanwege drank óf drugs óf prostitutie óf depressie (en meestal een combinatie van bovenstaande). Zij waren allen bekend zijn bij instanties op het moment van vermissing, waaronder Justitie.
 • Het tijdstip van verdwijning is veelal niet exact bekend, omdat dames alleen wonen.

De vrouwen worden in verschillende delen van deze streek gevonden, nadat hun lichaam ontleed is (in stukken) op een niet professionele wijze. Er zijn echter géén sporen gevonden die de politie verder helpen en dat is wel degelijk een aanwijzing. Ook valt het op dat de vuilniszakken op identieke wijze zijn dicht geknopt.

 1. Carmelina Russo (45) is een zwaar depressieve vrouw die werkte als demonstratice in een warenhuis met als nevenactiviteit de verkoop van lingerie aan huis. Zij verdween in januari 1996. Op 4 januari 1996 zou zij zijn verdwenen.
 2. De Franse ex-prostituee Martine Bohn (43), die na een auto-ongeluk van een uitkering leefde. Rond 21 juli 1996 was zij verdwenen. Op 20 juli was zijn voor het laatst gezien. Haar romp werd op 21 juli gevonden in de rivier de Haine. [net als Antoinette Bont]  Zij was in het verleden opgenomen geweest in een psychiatrische instelling.
 3. OCMW-schoonmaakster Jacqueline Leclerq (33). Gescheiden. Moeder van vier kinderen. Zij verdwijnt op weg naar een slagerij. [?] De Slachter van Bergen (?) haalt nog geld van de bank met haar bankkaart, maar de camera van het bankfiliaal blijkt defect. Onduidelijk is hoe men heeft kunnen vaststellen wie hier wanneer wat deed. Hoe weet men dat Leclerq zelf niet het geld heeft afgehaald? Op 22 december 1996 was ze door haar zus bij haar woning afgezet, waarna ze niet meer gezien is.
 4. De eerste geïdentificeerde vrouw is Nathalie Godart (22), zij wisselde drank af met drugs. Haar jonge dochtertje was om die reden in een instelling geplaatst. Op 16 maart 1997 zou zij zijn verdwenen.
 5. In de zomer 1997 verdwijnt een vijfde vrouw, Begonia Valencia (38). Een gescheiden moeder die drinkt en pillen slikt (één dochter, zij woont bij grootouders moederszijde). Naar verluid had ze psychische problemen. In tegenstelling tot de andere slachtoffers, werd haar hoofd begraven. Overigens had ze haar (ex)man leren kennen, toen zij verbleef in de psychiatrische instelling Chêne aux Haies. Het is niet duidelijk wat hij daar deed. Zij is voor het laatst gezien op 3 juli 1997. De buurvrouw heeft haar in augustus 1997 als vermist opgegeven.

Ik zal de verdwijningen van deze vrouwen van geval tot geval moeten onderzoeken, om te zien wat exact de overeenkomsten zijn. Hier slechts een overzicht. 

De eerste vondst is gedaan door een politieman te paard, Olivier Motte, die op zaterdagochtend 22 maart 1997 de Emilie Vanderveldestraat in Cuesmes inrijdt en enkele vuilniszakken aantreft. Hij ziet één vuilniszak met een witte hand eruit steken. Verderop liggen zes andere vuilniszakken. En iets verder wéér een vuilniszak. Hij springt van zijn paard, opent de zakken en doet een lugubere ontdekking. In de zakken blijken armen, voeten, benen en dijen te zitten. Hoofden en rompen ontbreken. Het zou uiteindelijk gaan om drie vrouwen die op verschillende data om het leven waren gebracht. Vijf vuilniszakken waren afkomstig van de kustgemeente Knokke-Heist (met kenmerk van de gemeente) en de andere vuilniszakken waren kennelijk gewoon gekocht in een winkel. Hoewel normaal de vuilniszakken enkele in Knokke-Heist te kopen zouden zijn geweest, bleek één winkel (aan de Rue des Capucins) in Bergen ook die vuilniszakken verkocht te hebben. De vindplaats van de vuilniszakken is niet ver van treinstation Boom, Van Gansewinkel, en de brede rivier de Rupel. Het is een kruispunt van doorgaande wegen (A12, N149, N177, N148), treinverkeer en waterverkeer. De spoorlijn Parijs-Brussel. Het is lastig de exacte vindplek op google maps te bepalen, want er is een overvloed aan viaducten en bruggen, voor zowel auto als treinverkeer. Volgens mij moet het om deze plek gaan: link. De zus van Jacqueline Leclerq zegt het als volgt: “Op de brug net achter de bocht. De berm duikt op die plek steil naar beneden, tot tegen een muur. Tegen die muur had de politieman Olivier Motte negen vuilniszakken met lichaamsresten gevonden.”  [Nieuwsblad]

In korte tijd werden vervolgens op diverse plaatsen vuilniszakken gevonden met lichaamsdelen. Een dag later werden in dezelfde straat VanderVelde nog eens twee zakken gevonden, en op nog één op 24 maart 1997 in de Chemin de l’Inquiétude in Cuesmes, achter het station van Mons/Bergen. Deze zak werd gevonden door iemand van de Belgische ANWB. Het onkruid op de vindplaats was nog niet aangetast, wat betekent dat de dader in staat was een vuilniszak te dumpen terwijl op dat moment de zoektocht door de politie volop aan de gang was. Het geeft te denken. Drie weken later, op 12 april 1997, doken nog enkele zakken op, in een voormalige Kruitfabriek in Havré, niet ver van rivier de Haine. Opnieuw lagen de zakken niet echt verstopt. De eerst zak lag aan de Rue du Depot. Van Carmelina Russo was meer dan een jaar daarvoor het bekken al teruggevonden in een vuilniszak in het water van de Schelde in het Franse Château-l’Abbaye, nabij Valenciennes. Met de vondst van de andere vuilniszakken werd ineens duidelijker wat haar lot was geweest. Op 19 oktober 1997 werden in een boomgaard in Hyon de eerste resten van het hoofd van Begonia Valencia (38) gevonden, een vrouw uit Frameries. Een half jaar later onderzocht men deze locatie nader en zijn er meer rest gevonden. [Nieuwsblad]

Het is opvallend dat de vuilniszakken daadwerkelijk gevonden zijn. Het is niet onmogelijk om vuilniszakken daadwerkelijk op te laten halen door de vuilnis en de lichamen zo te laten verdwijnen. Kennelijk wilde men dat ze gevonden werden. Overigens is van slechts twee vrouwen het hoofd terug gevonden. Begonia Valencia en Nathalie Godart. Ook dit doet mij denken aan de zaak Antoinette Bont. Ook in België zijn in de jaren negentig meer dan vijftig vrouwen vermist, waarvan men zich afvraagt wat daar gebeurd is.

Hierna zijn er geen vuilniszakken meer opgedoken. De Slachter van Bergen is ermee opgehouden of is verhuisd naar elders. Omdat er geen sporen gevonden zijn op de lichamen, op de vuilniszakken en op de vindplaatsen, vermoed ik dat de dader(s) enigerlei wijze verbonden zijn aan de streek waar de misdaden hebben plaatsgevonden.

En dan is er nog een link. Het psychiatrisch ziekenhuis Chêne aux Haies in Bergen. Een verpleegkundige vertelde dat vier van de vijf slachtoffers daar even verbleven tussen 1990 en 1995. “Het is monnikenwerk om na te gaan wie er op dat moment patiënt was en wie personeelslid. De speurders zijn niet verder terug gegaan dan 1996.”  Waarom niet? Dat laatste verbaast me. Een ziekenhuis is geen eetcafé. Betalingen gaan via de bank. Personeelslijsten zijn op te zoeken. Wie heeft er toegang gehad tot patiëntengegevens uit die periode en kan bovendien in de jaren daarna uitzoeken wat er van deze patiënten geworden is? Het is een te groot toeval om toevallig te zijn. Welke andere instanties hadden contact met deze vrouwen? Uitkeringsinstanties? Verslavingszorg?

Ik denk dat dit niet dezelfde daders zijn als bij Bont in Groningen, maar dat het vermoedelijk wel om eenzelfde dader(s)profiel gaat. 

A10SLACHTERBERGENNB A14_bergen2.MM

ps. De omschrijving van de lichaamsdelen aan de Vanderveldestraat is bijna surrealistisch, omdat er (toevallig?) vele kenmerken aan de vindplaats zijn, die ook gelden voor andere onopgeloste brute moorden die ik in Nederland onderzocht heb. Emile Vandervelde was een Belgische politicus en bekende vrijmetselaar, die overigens alcohol had afgezworen. De wet Vandervelde (beperking verkoop sterke drank in België) was naar hem vernoemd, omdat hij destijds minister van Justitie was. Hij stichtte ook Les Bons Templiers Socialistes, een initiatiek genootschap volgens het vrijmetselaarsmodel, waarbij de leden elk alcoholverbruik afzwoeren. 

pps. De vindplaatsen hebben geleid tot speculatie over motieven. De Slachter zou bijvoorbeeld bewust zijn terrein hebben gekozen tussen de riviertjes La Trouille (de Angst) en La Haine (de Haat). Er lagen vuilniszakken in straten als de Chemin de l’Inquiétude (Zorgen). Omdat de belangrijkste vindplaats was aan de Emille Vanderveldestraat, zijn deze theorieën als ‘vaag’ weggezet. Overigens was Vandervelde een Belgische politicus voor de arbeiderspartij BWP en een actief vrijmetselaar. De resten van de vrouwen zijn in feite in een cirkelvorm rondom de stad Bergen gevonden.  

ppps. Ik woonde zelf zomer 1997 tot augustus 1998 in Leuven, wat -qua timing- slechts deels overlapt met deze zaken. Ik sluit uit dat er een verband is met mijn verhuizing naar België. Kennelijk was België voor die tijd al betrokken in het programma.

pppps. In Belgische berichtgeving lees ik over ledematen die in Nederland in het Zwin gevonden zouden zijn in 1994 , gewikkeld in krantenpapier. Hier kan ik niets  vinden. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ook het Belgische Bergen heeft een moordgolf gehad, die doet denken aan Groningen

 1. Vogeltjewatzingjelaat says:

  Al die vage clubjes van complotmakers hangen aan elkaar. Ze zijn allemaal super-gek.

  De partij die er op het hoogste niveau achter zit, wordt meestal niet eens genoemd. Hier wordt indirect de Vrijmetselarij genoemd. In België is die sterker nog dan in Nederland. Ook de kerk wordt nergens genomen. En het Engelse Koningshuis, nou die een beetje in eigen land.

  Het is allemaal vantevoren bedacht. Toneelspel, tot wij allemaal nadenken en eisen bij iedere zaak wat er aan de hand is. Iedere moordzaak, ieder krantenartikel, iedere deal in Griekenland… Ze roven West-Europa leeg op alle vlakken. De foute mannen winnen terrein. En met verkrachtingen en gratis geld kan je macht verwerven over de werelddelen elders. In China willen ze vast ook wel verkrachten en gratis geld. Als dat is wat er geregeld wordt door de “elite”, dan verwerven ze overal macht. Al die blonde kindjes die verdwijnen, reken maar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.