De raadselachtige meneer Paard van het postagentschap in de Bijenkorf

Over de zaak Kolstee (waar Ina Post voor werd vastgezet), las ik in het boek van Gosewehr en Timmerman over ene meneer Paard en de Post. Hier klopt iets niet.

Meneer Paard is de loketbeambte van het postagentschap bij de Bijenkorf, waar de cheques van mevrouw Kolstee zijn verzilverd de dag na de moord. 

postkoetsEr zijn de dag na de moord op Kolstee twee cheques verzilverd bij het postagentschap in de Bijenkorf te Den Haag. De loketbeambte van de PTT was de heer Paard. Wat weten we?

Mevrouw Smit van de Postbank meldt de politie dat de cheques zijn geïnd in Den Haag, bij het postagentschap in de Bijenkorf. Dit is gedaan met de bankpas [nummer!] van Kolstee en niet met de bankpas [nummer!] van Kolstee-Veerweg. [De tweede heeft een ander pasnummer. Dit zou Veerweg vrij kunnen pleiten? Echter, de diefstal van de cheques kan ook opgezet zijn om Veerweg, de erfgenaam, vrij te pleiten. Bovendien is er geen reden om mevrouw Smit zomaar op haar woord te geloven.]

De heer Paard weet zeker dat hijzelf de verzilvering van de cheques heeft behandeld, omdat hij zijn handschrift herkent. Hij heeft zelf het giropasnummer op de cheques ingevuld, omdat de client in kwestie dit kennelijk zelf vergeten was. Dat geeft te denken. Het zou nu wel erg zeker moeten zijn dat een mevrouw de cheques heeft ingeleverd. Overduidelijk, en dus vraag ik me af waarom dat zo duidelijk moest.

Het volgnummer van de stempel op de cheques geeft aan dat deze cheques die dag direct na openingstijd moeten zijn geïnd. Ik concludeer dan dat de cheques direct ná openingstijd moeten zijn geïnd op 23 augustus [of na openingstijd door de PTT zelf].

Waarom zou je als moordenaar het risico op ontdekking lopen voor 1000 gulden? Door de cheques te innen als eerste klant op een dag, is de kans op ontdekking groter, omdat je bij de voordeur moet wachten, om vooraan in de rij terecht te komen op een zaterdagochtend. Juist in zo’n geval zullen de mensen voor en na je in de rij, zich andere klanten herinneren.

De heer Paard kan zich niet herinneren wie de cheques geïnd heeft, wat niet vreemd is een week later. Opmerkelijk is, dat een poging om hem met hypnose herinneringen te laten ophalen mislukt. Het kan betekenen dat hij liegt, maar dit hoeft niet.

De cheques zouden geïnd zijn door de derde klant die ochtend. De andere wachtenden in de rij zijn daarom ondervraagd, maar de betreffende politieverslaggeving daarover staat vol met “onzin”, zoals diezelfde getuigen later zullen verklaren. De verslaglegging in het boek van Gosewehr & Timmerman is ook niet heel duidelijk.

Volgens de interne recherchedienst van de PTT zijn de cheques geïnd door de derde klant die dag. De eerste klant zou een mevrouw Smit zijn (onduidelijk of dit familie is van de eerder genoemde Smit). De tweede en vierde klant die dag zijn dan een militair en een mevrouw Volvo (vreemde naam, lijkt verzonnen). Alleen deze drie klanten worden gehoord, hoewel dan niet duidelijk is waar mevrouw Kolstee in de rij zou hebben gestaan administratief gezien ten opzicht van de militair (Julianakazerne) en Volvo (beveiliging). Zij is de beveiligingsbeambte van de Bijenkorf, die kennelijk ook cheques geïnd had die dag. Bovendien heeft het meer nut om meer klanten ná de “Kolstee-verdachte” te ondervragen. De meeste mensen zien wel wie er voor hen staan, maar niet wie er achter hen staan. Ik vraag me gelijk af hoe het kan dat van alle vier eerste klanten van die dag de naam bekend is. Was er niemand die gewoon post kwam brengen, een buskaart halen of postzegels kopen? Als ik de getuigenissen van de politie lees, begrijp ik het nog steeds niet.

Achteraf blijkt mevrouw Smit zich niets te kunnen herinneren (we weten niet meer dan dit van mevrouw Smit). Van de beveiligingsbeambte is een verklaring opgenomen, welke ze enkele jaren later als klinkklare onzin bestempelt. Ook van de militair is een verklaring opgenomen, welke hij enkele jaren later als klinkklare onzin bestempelt. Het is een vreemde gang van zaken. Hoe deze warboel kan ontstaan, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het hier allemaal om beveiligingsbeambten gaat (politie, PTT interne recherche, bankbediende, militair Julianakazerne, en beveiliging Bijenkorf).

Ook bij mevrouw Veira is er onderzoek gedaan door de interne recherche van de PTT. Dat dossier is ondertussen vernietigd, helaas. Wel weten we dat haar bankpas is gevonden aan het eind van de Julianalaan bij een postkantoor. Vanuit Leidschendam gezien is de enige denkbare locatie voor mij de Herenstraat 42 (de Parkweg af), bij het gemeentehuis van Voorburg. Wat wil nu het toeval? De cheques van mevrouw Kolstee zijn geïnd bij de V&D en de Bijenkorf in Den Haag: dat is dichtbij het gemeentehuis Den Haag. Het kan weer toeval zijn, maar zeker iets om in de gaten te houden.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Post and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De raadselachtige meneer Paard van het postagentschap in de Bijenkorf

  1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.