Politieke vragen naar aanleiding van onduidelijkheid over vermogen Oranje’s

ImageHandlerDe omvang van het vermogen van de Koninklijke familie Oranje-Nassau is onbekend. De geschatte omvang ervan in de media is een lachertje. Het gaat om vele vele miljarden. De combinatie van grootaandeelhouderschap en politieke macht is goud, zeker op lange termijn.

Waar politici (terecht) openheid van zaken moeten geven over mede-eigenaarschap en nevenfuncties, zijn deze voor het Koningshuis grotendeels in nevel gehuld. Historische analyses en “wat men zegt”, doet vermoeden dat ze aandelen in handen hebben van o.a. Shell, DSM, TPG, KPN, KLM, ABN, ING, CSM, General Motors, Corus, BP, BHP-Biliton, etc. Dit zou zelfs kunnen gaan om enkele honderden miljarden ondertussen. Wat ervan waar is, weten we niet, want het is geheim. Is dat goed, dat we dit niet weten? Zij krijgen zo de schijn tegen zich, bij burgers die verder nadenken, dan waar de media over schrijft.

Ik schetst u een scenario: de invoering van de euro. 

 • De familie van Oranje heeft een vinger in de pap gehad bij de oprichting van de EU.
 • Vermoedelijk hebben zij er mede voor gezorgd dat de euro is ingevoerd.
 • Nederlandse burgers zijn ervan uitgegaan, dat de bij de invoering toegepaste gulden-euro wisselkoers, een standaardberekening is geweest, die voor alle landen hetzelfde was. Zo zou iedere professionele organisatie immers wisselkoersen bepalen.
 • In werkelijkheid is Nederland in de euro gestapt met een te lage waardering voor de gulden ten opzichte van de andere valuta die werden omgewisseld naar de euro.
 • Wim Kok en Wim Duisenberg hebben hier willens en wetens namens het Nederlandse volk afspraken gemaakt, die voor iedereen met wat geld op de bank slecht uitpakte.
 • Met een guldenwaardering die 13% te laag was bij de invoering van de euro, raakte iedereen in Nederland in één klap vermogen kwijt. In andere landen is dat niet gebeurd. Nederland verloor dus vermogen ten opzichte van andere EU-landen. Maar dat geld is niet naar die andere landen gegaan. De andere landen hebben het (beperkte) voordeel gehad om relatief goedkoop in de euro in te stappen.
 • Waar is dat geld heen? Voorbeeld. Als u naar de bank loopt en uw geld uit een vakantieland omwisselt, maar hier 13% minder voor krijgt dan wat andere banken u zouden geven, dan blijft die 13% (met in dit voorbeeld daarbovenop de normale commissie die andere banken ook rekenen) aan de strijkstok van de bank hangen.
 • Tegelijkertijd is uw salaris ineens 13% minder waard, want uitgekeerd in euro´s.

Ik vraag me af in wiens opdracht Wim Kok de gulden-euro wisselkoers zo heeft geregeld. Aan de banken moeten we vragen wat er met die 13% “winst” is gebeurd.

In dit voorbeeld hebben de Oranjes de schijn tegen zich. Zij hebben én invloed op Wim Kok en Wim Duisenberg, én ze hebben vermoedelijk aandelen bij grote Nederlandse banken. Dat kan goed gaan, maar ook mis gaan. Openheid! Nu! Al is het alleen maar om te voorkomen dat er kwade geruchten de ronde gaan, zoals hierboven.

Waar is dat geld gebleven? Welke afspraken worden onder tafel gemaakt over de welvaart en de toekomst van Nederland? Waarom moeten wij bloeden?  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Koningshuis, Politiek, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Politieke vragen naar aanleiding van onduidelijkheid over vermogen Oranje’s

 1. Kaskaas says:

  Ik weet niks van economie, maar 2 gulden was me meer waard dan 1 euro. Iedereen weet dat, als je boodschappen doet of een jenever besteld aan de toog.

 2. Vraag ik me al een tijd af, waar is dat verschil gebleven. Iemand moet het opgestreken hebben.

  • maudoortwijn says:

   Die vraag zou een Tweede Kamer aan Wim Kok en de banken moeten vragen. Ik denk dat wij de vragen harder moeten stellen. We worden als land leeggeplukt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.