Anna Heemenga Woldendorp, Antoinette Bont en de val van Srebrenica

Anna Heemenga downloadAnna Heemenga Woldendorp (link

  • Geboren: 11-07-1909.
  • Kapot geslagen: 28-06-1995 (deze datum is een perfect getal; het is ook de verlovingsdag van Beatrix & Claus in 1965; de maan is 3% zichtbaar dus een donkere nacht).
  • Motief: Er zijn geen motieven bedacht en geen verdachten gevonden.
  • Diefstal: Alleen hangertje van Hugenotenkruis (Maltezerkruis met duif) en de financiële waarde van dit hangertje is beperkt.
  • Overleden: 10-08-1995 (in Academisch Ziekenhuis Groningen) op de 222e dag van 1995. Die dag is de maan 99% zichtbaar: zo goed als volle maan.
  • Beide achternamen van Anna verwijzen naar een dorp omringd door water.

De politie had amper aandacht voor de gruwelijke aanslag op het leven van Anna Heemenga, omdat op 27 juli ook Antoinette Bont verdween en zij op zeer agressieve wijze vermoord bleek te zijn. Op 10 augustus bleek Anna Heemenga ook dood te zijn, waardoor haar zaak een moordzaak werd. Hoewel de zaak Bont veel in het nieuws kwam, is de zaak Heemenga relatief stil gehouden. Beide moorden moeten opgenomen worden in het rijtje zeer agressieve lustmoorden op vrouwen in de negentiger jaren in Groningen. Hoewel de context van hun dood verschillend is, hebben beide vrouwen gemeen, dat zij vlak voordat zij daadwerkelijk stierven, verdovende medicijnen hebben gekregen (Bont voor zij beschoten werd, Heemenga in het ziekenhuis bij de behandeling). In beide gevallen is er bijzonder veel geweld gebruikt gericht op hun hoofd. Het hoofd van Antoinette Bont is van de romp gesneden/gehakt en nooit terug gevonden. Anna Heemenga is in coma geraakt door herhaaldelijk op haar hoofd geslagen te zijn.


 

3584206-3x4-220x293De val van Srebrenica (link

  • Genocide vond plaats: 11-07-1995.
  • Motief: Onduidelijk waarom, én waarom er geen luchtsteun kwam.
  • Srebrenica was een enclave, als een eiland in vijandig gebied.

De val van Srebrenica op 11 juli 1995 was de inname van de Bosnische stad Srebrenica en de daaropvolgende deportatie/genocide van naar schatting 7000 moslimjongens en -mannen (aantal onbekend). De stad stond onder bescherming stonden van de VN, met een bataljon van Nederlandse militairen. Deze hebben niet kunnen voorkomen dat moslim groepjes in de maanden daarvoor aanvallen uitvoerden op omringende Servische dorpen om eten/goederen te plunderen. Ook hebben ze niet kunnen voorkomen dat Servische troepen de stad binnenvielen en groepen mannen deporteerden. De gehele opzet van de situatie was onhoudbaar en de militaire mankracht onvoldoende. Dit is reden om af te vragen of het niet opzet was dat het mis zou lopen?

De opzet van de enclave was gedoemd om te mislukken. Een stad omringd door vijandig gebied kan niet overleven, omdat het niet zelfvoorzienend is. Bovendien is er geen veilige toevoer van goederen (eten) mogelijk. Vanuit de stad Srebrenica voerden moslims in de maanden daarvoor aanvallen uit op omliggende Servische dorpjes, om zo voedsel te bemachtigen. Bij deze aanvallen vielen aan beide zijden doden.

Dan volgt een aanval van Serviërs, die reeds enkele dagen duurde. Om onduidelijke redenen kwam er geen serieuze bescherming van de stad Srebrenica met luchtsteun, hoewel er gevechtsvliegtuigen in de buurt waren. Het was van tevoren duidelijk dat de stad omringd was door vijandelijk gebied en dat het bataljon niet in staat zou zijn een aanval af te slaan zonder luchtsteun. Waarom moest dit gebeuren?

Dit is wat wikipedia zegt: Toen de Serviërs Srebrenica naderden sloeg overste Thom Karremans alarm. Hij vroeg viermaal om luchtsteun, op 6 en 8 juli 1995, en tweemaal op 11 juli. De eerste twee keer weigerde brigadegeneraal C.H. Nicolai vanuit Sarajevo Karremans’ verzoek aan het VN-hoofdkwartier in Zagreb aan Janvier door te geven, omdat de aanvragen niet voldeden aan de gemaakte afspraken omtrent het aanvragen van luchtsteun (op dat moment waren er nog geen directe gevechtshandelingen.) Op 11 juli, toen Servische tanks de stad al waren binnengedrongen, speelde generaal Nicolaï Karremans’ aanvraag voor luchtsteun door aan Janvier, die zou hebben geweigerd. De tweede aanvraag op 11 juli werd wel gehonoreerd. De vliegtuigen (F-16‘s), die in afwachting van een inzetbevel al uren rond cirkelden, waren ondertussen door Nicolaï gesommeerd terug te gaan naar hun basis in Italië om bij te tanken. [geklungel]


 

ps. Op exact 10 augustus 1995 (Heemenga) verdween overigens ook het 8-jarige meisje Manon Seijkens uit Helmond (geboren 27 maart 1987, bijna dezelfde datum als mevrouw Kolstee uit de Ina Post zaak). Tot op heden heb ik geen verband kunnen vinden met die zaak, behalve dan dat haar lichaam is gevonden bij een kanaal in Helmond. Voor Manon Seijkens is iemand veroordeeld, die later door de rechter onschuldig werd bevonden en een schadevergoeding kreeg voor de veroordeling.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Antoinette Bont, Clinton and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.