1953: Watersnoodsramp werd destijds Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed genoemd

Beatrix watersnoodramp 242771-620-454In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 vond de Watersnoodramp plaats.  Deze werd ook wel de Sint-Ignatiusvloed genoemd, naar de oprichter van de Jezuiten orde in Rome. Anderen noemden de Watersnoodramp de Beatrixvloed, omdat Beatrix die dag jarig was en 15 jaar was geworden.

Foto rechts: Beatrix deelt drinken uit aan Juliana 246316kinderen uit de regio. Foto daaronder: Juliana die het getroffen gebied bezoekt. 

Er was die dag een zware stormvloed net tijdens springtij, waardoor het water in de zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg. De Nederlandse dijken waren er niet tegen bestand.

Lang daarvoor was er al gewaarschuwd voor langdurig achterstallig onderhoud aan de dijken. Overheden hadden op dijkonderhoud bezuinigd vanwege WO1, de economische crisis van de jaren dertig, WO2, de wederopbouw daarna, en de oorlog met Indonesië. De totale lengte aan dijkdoorbraken was 17,7 km en de ramp had in totaal 38 km dijk in Zeeland beschadigd. Zowel de menselijke als materiele schade was enorm. De ramp tastte bovendien het gevoel van veiligheid aan in alle lager gelegen gebieden in ons land.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to 1953: Watersnoodsramp werd destijds Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed genoemd

  1. Kritisch says:

    Ook in zuid Engeland was er een overstroming en zijn er doden gevallen. Complot tussen beide landen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.