STASI-Duitsland geldt als één van de ergste Westerse regiems

image001.jpg

Stop politiegeweld. 

Gang stalking in combinatie met de politiestaat. De werkwijze van de STASI wordt nu ook in Nederland toegepast, met als excuus (valse vlag) aanslagen. Ambtenaren en burgers die alles doen voor de foute doelen van de ambtenarij, werken mee met de vernietiging van de rechtstaat.

Hieronder een presentatie van het (landelijk) Team Dreigementsmanagement. Wat zij doen? Zij coordineren het stalken van onschuldige burgers in Nederland, waarbij iedere reactie van deze onschuldige burger geregistreerd wordt. Mocht de burger in kwestie ooit schelden naar een stalker of wellicht water morsen oid, dan kan hierdoor deze onschuldige burger opgesloten worden in een “zorginstelling”. U denkt misschien dat dit gericht is op de extreme gevallen in de samenleving. Nee dus. Als ik op die lijst kan komen, dan is iedereen een potentieel target.

Ik sta geregistreerd sinds 2012, met als doel (het staat in de presentatie) gedwongen zorg. Besef goed: pas in 2013 bracht ik mijn verhaal naar buiten en startte ik een blog, uit pure wanhoop: wat kan ik anders? De samenwerking tussen politie en zorginstelling gebeurt nu openlijk en het is zeer fout. Beide kanten op. Fout. De politie kan u zo opsluiten zonder strafbaar feit. De zorginstelling deelt patientendossiers naar hartelust. Het medisch beroepsgeheim bestaat in praktijk niet meer. De rechtstaat wordt tegelijkertijd door de politie zelf afgebroken.

Link naar de presentatie: link.

Dit soort mensen krijgt dus van uw belastinggeld een salaris en daarvan mogen zij helemaal los gaan, zonder dat er kennelijk weldenkende mensen zijn die hen controleren. 

Het team richt zich met name op “het naar zorg dwingen” van burgers die géén strafbare feiten hebben gepleegd!!! Mijn buren hebben dus als taak om irritatie bij mij op te roepen, in de hoop dat ik scheld of misschien wel met water gooi. Zij zijn geinstrueerd om iedere reactie van mij, te laten registreren bij de politie. En ja, na jarenlange stalking heb ik een enkele keer iemand iets onaardigs terug gezegd. Kan u het zich voorstellen? Hoe boos zou u worden?

Allen zijn ze medeplichtig aan deze langzame martelmoord op onschuldige burgers. Dat doen ze dus. Onthou de namen. Het tuig laat je opsluiten en dood maken om een (in mijn geval terechte) woordenwisseling.   

Ik zal dit positief proberen te bekijken. Ik heb een brief van de politie nu, waarin staat dat ik word gevolgd door het politieteam van Dreigementsmanagement, omdat ik in 2012 contact zou hebben opgenomen met het secretariaat van Koningin Beatrix en/of Willem-Alexander. Mijn standpunt is, dat het Koningshuis al veel langer mij stalkt. In ieder geval wordt nu toegegeven, dat ik sinds 2012 gevolgd wordt door de politie in verband met het Koningshuis. Dat is dan in ieder geval iets. Nu nog open zijn over het jaartal….

Waarom ik een foto van Andreas Lubitz plaats? Omdat ook hij een patsy was. RIP.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to STASI-Duitsland geldt als één van de ergste Westerse regiems

  1. leo mashingashi says:

    hola soy leo mi facebook nazario leonardo mashingashi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.