Air Products in France: Wat zou er dan hoe opgeblazen moeten worden? Aceton?

2A09570200000578-0-image-a-8_1435428282561Op 26 juni 2015 vonden er bijna gelijktijdig drie aanslagen plaats, zogezegd uit naam van ISIS: Het strand in Sousse; Een fabriek in Saint-Quentin-Fallavier; en Koeweit.

Hieronder wordt de aanslag op Air Products in Saint-Quentin-Fallavier (vlakbij Lyon) nog eens bekeken vanuit technische hoek.

Ik probeer te begrijpen hoe de man een explosie heeft willen veroorzaken, door in te rijden op deze voorraad gasflessen: “The van is seen accelerating towards a warehouse containing canisters of acetone, liquid air and gas. A minute later came an explosion so huge that it was heard two miles away [which is not that far], residents told CNN.”. Welke flessen hebben daar gestaan onder dat afdakje? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Door op de gasflessenvoorraad in te rijden werden zijn acties ontdekt.

Mocht iemand dit wel weten, reageer via onderstaande comments. 

Vloeibare zuurstof is zuurstof opgeslagen in gasflessen (wit) onder hoge druk en met een lage temperatuur (ongeveer -183° Celsius). Het is niet explosief, want het gaat vermoedelijk om opslag van enkel zuurstof voor oxidatie in afvalwater zuiveringsprocessen. De combinatie van Acyteleen en zuurstof is wel een probleem, mits er een explosie plaatsvindt, want zuurstof versneld verbranding.

Aceton. Aceton is een vluchtige en brandbare vloeistof. Als vloeibaar aceton uit gasflessen gegoten wordt, dan is hier makkelijk een vuur mee te maken, met een lucifer. Het lastige is alleen, men moet snel zijn, want het is ook zo weer verdampt. Als het de intentie van de terrorist was om snel brand te stichten, dan was het logischer geweest, om een vaatje brandbaar goed zelf in het busje mee te nemen en deze leeg te gieten over het terrein. Dat is makkelijker dan terplekke aceton uit die gasflessen proberen te lekken… Slechte keuze. Deze aanpak is niet snel en lukt niet ongemerkt.

Over het algemeen zit aceton niet in gasflessen. Wel wordt aceton toegevoegd aan acetyleen gasflessen, om het acetyleen minder explosief te maken. Omdat de krantenartikelen spreken over gasflessen met aceton, lijkt het alsof het gaat om gebruikte lege gasflessen acetyleen, waarin aceton achterblijft. Óf het gaat om gasflessen acetyleen (met een deel aceton).

Acetyleen. Dit zijn kastanjebruine gasflessen (zie). Acetyleen wordt veel gebruikt als brandstof voor het lassen van metaal. Het is een zeer explosief en brandbaar gas. De acetyleenfles is daarom gevuld met een poreuze massa, waarin aceton is opgezogen. Die poreuze massa zorgt voor een blijvende verdeling van de acetyleen over de hele inhoud van de gasfles. De reden hiervoor is, dat acetyleen bij een druk boven ca. 2 bar, zonder dat daarbij lucht of zuurstof aanwezig hoeft te zijn, bij een voldoende krachtige ontstekingsbron onder explosieve verschijnselen uiteen kan vallen in zijn elementen, koolstof en waterstof; dat heet dissociatie. Als acetyleen opgelost is in aceton en fijn verdeeld is over de poreuze massa, kan een veilige vuldruk worden aangehouden van 15 bar bij 15°C.

Als een gasfles acetyleen (met aceton) aan vuur (of hitte) wordt blootgesteld, dan is er explosiegevaar. Ook dienen de flessen rechtop te staan, om te voorkomen dat aceton eruit lekt of er spontaan interne ontleding ontstaat. Als het aceton eruit zou lekken, de flessen zijn omgegooid én er is sprake van een hittebron, dan is er dus gevaar van ontploffing, ook als het vuur buiten de flessen gedoofd is (de interne ontleding kan zijn gestart). Het is dus vreemd, dat de brandweer geen maatregelen heeft genomen om het risico van een mogelijke interne ontleding van de gasflessen acetyleen te remmen.

Onderstaande youtube is van een andere setting: Dallas Texas.

Hoe dan heeft de genoemde explosie plaats gevonden? Iemand? Ik wil het graag weten. Voor zover ik het begrijp, probeerde de man (1) een explosie te veroorzaken door flessen omver te rijden. Dit geeft meer kans op ontdekking van zijn activiteiten, dan kans op een snelle explosie. Een omgevallen acetyleenfles kan aanleiding zijn tot inwendige ontleding van acetyleen, maar dat hoeft niet. Vervolgens (2) moet hij zijn busje te midden van omgevallen flessen hebben opgeblazen (achterzijde bus). Eén knal. Hierna zou hij (3) door zijn gegaan met het scheefhouden van acetyleenflessen, om aceton te laten ontsnappen of inwendige ontleding te stimuleren? Ik vind het ingewikkeld. Was het niet handiger geweest om een meegebrachte brandbare vloeistof in de opslag op de vloer te gieten (dat zou niet snel ontdekt zijn) en deze dan aan te steken in de buurt van acetyleen? Aangezien er zogezegd wel één explosie is geweest van een gasfles, snap ik het helemaal niet meer. Wanneer dit volle acetyleenflessen zouden zijn, zouden er dan toch meerdere flessen gegaan zijn? Heeft hij zijn aanslag per abuis gericht op lege acetyleenflessen (met slechts aceton)? Dat zou helemaal vreemd zijn, want als transporteur weet je hoe het voorraadsysteem werkt op een fabriek. [Als ik de foto’s op google maps bekijk, dan vermoed ik, dat dit inderdaad retour gezonden lege gasflessen zijn, omdat de voorraad divers van samenstelling is. Zeker ben ik niet]

“The warehouse was damaged and the roof and back of the van were destroyed by the blast”. Op mij komt het over alsof deze gast zijn eigen busje half heeft opgeblazen (alleen de achterkant), maar die explosie niet heeft kunnen benutten om een explosie in de voorraad van Air Products te realiseren. De aanslag zoals die bedoeld was, is mislukt. De toevallig bijvangst van “de onthoofding van de baas” heeft alle aandacht gekregen. Ik concludeer dat deze terrorist zeer handig is in improvisatie, maar geen gedegen onderzoek heeft gedaan naar hoe zeker een explosie bij Air Products te realiseren? Of is het dan toch weer een hoax?

150626085416-07-france-attack-0626-exlarge-169 media_xll_7826992 0fb565aacdd69c958104879ff8accf9b-1435327741 150626062502-french-terror-attack-2-exlarge-169

Overigens, als er wel degelijk een brand/explosie is geweest vlakbij de opslag van acetyleen gasflessen, dan zou de brandweer als reactie het terrein ontruimen en de gasflessen langdurig koelen met water/brandblus, om er zeker van te zijn dat er door de verhitting geen ontleding binnenin een van de andere acetyleenflessen plaatsvindt. Ook als de externe vuren gedoofd zijn, is er bij acetyleen nog gevaar, vanwege verhitting van het acetyleen in de gasfles. Ik heb op geen enkele foto van het Air Products rampengebied gezien waarop te zien is dat ze adequate maatregelen nemen voor eventuele explosies die nog kunnen gaan plaatsvinden. De gevarenzone schijnt 50 meter rondom de acetyleen gasflessen te zijn in zo’n geval.

ps. Als iemand meer technische details over deze aanslag heeft, laat het me weten. Dit is niet mijn vakgebied. Nederland heeft dringend mensen nodig die dit soort aanslagen uitzoekt. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in attack and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.