Parool in 2010: Regering deed greep uit kas ABP. Nu in 2015 weer!

AMSTERDAM – De regering kon in de jaren negentig ongestoord tientallen miljarden uit de kas van het ambtenarenpensioenfonds plunderen, tot grote woede van de Algemene Rekenkamer.

lubbers_en_kokDat zegt hoogleraar Jan van de Poel in een interview met deze krant. Van de Poel was van 1997 tot 2002 financieel topman van het ABP. ”Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt. De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.”

Ook bedrijven deden indertijd een graai in11666094_1663428737213877_5941157088090494007_n de kas van hun pensioenfondsen, zegt Van de Poel, maar niet op zo’n grote schaal als de regering.    leest

En nu in 2015 gebeurt het weer. Ambtenaren krijgen loonsverhoging door een greep uit de ABP kas. link

Kennelijk snapt de overheid het niet. Alles wat zich in Nederland bevindt, is GEEN eigendom van de staat. Als je zo wel wilt werken als ambtenaar, dan kan je asiel aanvragen in Noord-Korea.  ~Good luck with that!  

——————-

Kabinet Wim Kok deed dienst van 1994-1998, daarvoor was het Lubber III, en vandaag de dag Rutte. Ook uit mijn Bangkok verhaal blijkt, dat Lubbers en Kok geen moeite hebben met zware misdaden. Goede sier maken met weggeven van bezittingen van een ander. Dat soort lui zijn niet geschikt voor een publieke functie in een Westerse samenleving, maar zaten er wel dankzij Beatrix en de AIVD. Daar pluk ik nog steeds de wrange vruchten van, 20 jaar later. U ook: het ABP pensioen.

Overigens hoeft het ABP zich niet Roomser dan de paus voor te doen. Het is een fout bedrijf, die lieden om foute redenen te hoge baantjes toeschuift.   

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.