In dezelfde week als Antoinette Bont, is de Groningse coffeeshophouder Harry Roo vermoord (deel 8)

Er zijn vele overeenkomsten tussen de zaak Bont en de zaak Roo.

 • Harry R. en Antoinette Bont zaten beide in de drugswereld in Groningen. 
 • Zij zijn in dezelfde week vermoord: de laatste week van juli 1995. 
 • Het lichaam van beide slachtoffers is ontleed, door ledematen van romp te scheiden. De ledematen worden -apart- gevonden op dezelfde 3 augustus.  
 • Voor hun dood, zijn beide slachtoffers gemarteld én dan dood geschoten.
 • In beide gevallen is er op de rug van de handen ingesneden. 
 • In beide gevallen zijn lichaamsdelen op verschillende plaatsen gevonden.
 • Als verpakking is gebruikt: a) sporttas en b) oranje nylon touw. 
 • In beide gevallen is het lichaam deels gevonden: was dat de bedoeling? 
 • De vindplaatsen zijn in beide gevallen waterwegen. 
 • In beide gevallen is er een link met Duitsland (Bont kreeg Duits geld van een klant de avond van haar verdwijning; en Roo’s lichaam werd gevonden in Duitsland). Overigens claimt de vriendin van Roo, dat zij op 3/8/’95 losgeld betaalde voor de ontvoering van Roo, deels in Nederlandse guldens en deels in Duitse marken.  
 • Op het lichaam van Antoinette zijn haren van een herdershond gevonden. Op de boerderij van Harry Roo zijn herdershonden aanwezig geweest.

B82857086Z.1_20141024151912_000+G9MGUSVE.1anton

Kortom, als je het zo leest, zijn er vele overeenkomsten. Echter, nergens is er exact hetzelfde materiaal gebruikt. Het klinkt alleen als hetzelfde. Alsof iemand een tweede moord bewust wegwerkt op vergelijkbare wijze, om een ware toedracht te verhullen. Welke moord vond eerder plaats? En wie kende de modus operandi, maar heeft geen toegang tot dezelfde materialen?

Voldoende reden om de zaak Roo nader te bestuderen. 

imagesHarry (Harm) Roo (37) is geboren in Staphorst en had in 1995 twee coffeeshops in Groningen. Hij was eigenaar van “De Driemaster” aan de Nieuweweg en coffeeshop “Dees” aan de Papengang. Hij was ook eigenaar van een afgelegen boerderij in Siddeburen. Siddeburen ligt ten Noorden van Zuidbroek. Zijn lichaam is in stukken gehakt terug gevonden op twee plaatsen in Duitsland.

Volgens justitie hadden Harry Roo en Henk E. elkaar op 25 juli 1995 getroffen op een boerderij in Siddeburen. Roo had die boerderij recent gekocht, om er een wietkwekerij te beginnen. De twee kregen zogezegd ruzie over 85.000 gulden die Henk E. nog zou krijgen van Roo voor een drugstransport uit het Spaanse Cadiz. Henk deed wel vaker klusjes voor Roo, die te maken hadden met de handel in softdrugs. Henk E. zou Roo vervolgens met een ijzeren staaf op het hoofd hebben geslagen en daarna zou hij een kogel in de romp en een kogel in het hoofd van Roo hebben geschoten. Het lichaam zou daarna met een sabel in stukken zijn gesneden.

Op 26 juli volgens Marja Plas (of 25 juli volgens Henk’s verklaring) had Henk vervolgens contact opgenomen met Marja, de (ex)vriendin/partner van Roo. Ze spraken af en E. eiste een fors geldbedrag van haar, nadat hij had verteld dat Roo was ontvoerd. Roo zou zijn ontvoerd en er zou 1,5 miljoen gulden losgeld zijn geëist. De auto van Roo werd na zijn verdwijning teruggevonden in Antwerpen.

Op 3 augustus 1995 in de namiddag (1500h), werden de benen van Roo in een sporttas gevonden in het riviertje Ochtum bij Bremen. Dit is een 25km lange rivier onder Bremen, die ontspringt vanuit een meer en uitkomt vlakbij Bremerhaven. Een wandelaar zag een sporttas drijven, waarin vervolgens twee benen bleken te zitten. Daarnaast zaten er drie betonnen stenen in de sporttas, maar deze dreef desondanks op het wateroppervlak. Hoe dat kan is onduidelijk, omdat 3 stenen veel gewicht is voor het verzwaren van 2 benen. De benen waren in verre staat van verbinding, volgens de politie omdat de temperatuur van de rivier zo hoog was. De dag erop (4 augustus) is bij Bremen een grootscheepse zoekactie opgezet, waardoor een tweede sporttas wordt gevonden met hierin de handen en het hoofd. De identificatie wordt gedaan op basis van vingerafdrukken en gebit. Op 22 augustus laat de Duitse politie aan de politie in Groningen weten, dat het om Harry Roo gaat. Het is opmerkelijk dat het zo lang duurde. Verder vind ik het opvallend, dat vingerafdrukken mogelijk zijn, als het hoofd al dermate ontbonden is, dat er een kogel uit valt (beide zaten in dezelfde tas). Ik vraag me dan ook af, of Harry Roo daadwerkelijk geïdentificeerd is door familie.

De rivier de Ochtum is 25 km lang en wordt vooral gebruikt voor watersport. Het is geen logische dumpplek voor een lijk. Omdat dit een rivier is, zal een drijvende tas uiteindelijk sowieso gevonden zijn. Bij de uitmonding in de Weser, is er een brug/sluis: link. De kans dat een tas daar blijft steken is groot. Daar waar de Landwehr in de Ochtum uitmondt, is er ook een sluis te zien: link. Deze is in gebruik. Een tas zou er zijn blijven steken. Er zijn op meerdere plaatsen in de rivier kunstwerken aangebracht, waar een drijvende tas achter zou kunnen blijven steken, wanneer deze door de rivier afgevoerd wordt: bij de Grollander Ochtum en ter hoogte van de Brinkumer See. Op basis van de politiefoto die Peter R de Vries laat zien, lijkt mij dat één (of twee) van de sporttassen moet zijn gevonden in het Ochtum water bij Hotel Robben in Bremen (link). Ze zijn niet ver van elkaar gevonden. Het eerstvolgende water kunstwerk stroomopwaarts is hier: link. Tussen beide locaties zie ik met name de luchthaven. Rondom de luchthaven staat een hekwerk en de weg die erlangs loopt, heeft geen bosjes of iets dergelijks (link). Luchthavens worden goed beveiligd en er zijn altijd mensen. Het weggetje langs het water is een fietspad (aan beide zijden). Er zijn maar drie plaatsen waar je met een auto bij dit stuk Ochtum kan komen: optie 1 en optie 2. Optie 1 is tegenover de luchthaven aan een grote doorgaande weg, met boerderijen zeer dichtbij. Het is geen logische keuze. De andere optie is bij een doodlopende weg die leidt naar de Ochtum, omdat daar een waterkunstwerk “Waarschau Duker” is gebouwd, op de plek waar een sloot de Ochtum instroomt.  Dat moet je maar net weten. Het is mijns inziens de enige locatie om iets ongemerkt vanuit een auto te water te laten, zodat het uit kan komen onder de brug bij Hotel Robben. Volgens Henk is de tas te water gegaan onder de brug bij Hotel Robben (optie 3). In dat geval zou de tas niet verplaatst zijn in 2 weken tijd op de (rustig) stromende rivier. Het kan (bodem), maar dan is het opmerkelijk dat de tas gevonden werd door iemand.

Op 5 augustus is autopsie op Harry Roo gedaan door Patholoog Birkholz. Als hij de schedel omdraait, valt er een kogel uit. De kogel is dus in het hoofd gebleven (geen through-and-through). Verder concludeer ik, dat het lichaam in zeer verregaande staat van ontbinding moet zijn, als een kogel eruit valt. Patholoog Birkholz concludeert in het sectierapport, dat de lichaamsdelen één tot twee weken in het water hebben gelegen. Dit zou betekenen dat het lichaam gedumpt moet zijn tussen 21 juli en 28 juli. Marleen Plas, de vriendin van Harry Roo, claimt Roo nog gezien te hebben op 24 juli. Een andere getuige zegt Harry Roo op 25 juli in een auto gezien te hebben in Groningen (hij leek toen nerveus en was met twee andere mannen). Uit de autopsie blijkt verder, dat degene die het lichaam van de doodgeschoten man heeft bewerkt, dat met grof geweld gedaan heeft. Er is vermoedelijk gezaagd, gehakt en gesneden. Dit betekent dat er bij de ontleding meerdere gereedschappen ter beschikking hebben gestaan? De meeste criminelen zullen het aantal te gebruiken tools beperken, omdat alles wat gebruikt wordt, de pakkans vergroot. Tot op heden gaat men uit van een sabel.

Op 23 augustus meldt Marleen/Marja Plas zich bij de politie in Groningen. Haar relaas bevat het volgende. Op 24 juli heeft ze haar (ex)vriend Harry Roo voor het laatst gezien. Zij leven al even gescheiden van elkaar en hebben samen een dochter. Op 25 juli (of 26 juli?), wordt ze gebeld door Henk E, die in Siddeburen op de boerderij aan de Oostwoldjerweg met haar wil spreken. Om 20h ziet ze hem en hij vertelt Harry Roo vast te houden, waarvoor hij anderhalf miljoen gulden en 100 kilo hasj losgeld wil. Zijn handlanger Johan staat zogezegd verderop op wacht, in een rode auto. Marja is bang en wil na enkele dagen betalen. In de tussentijd hebben ze elkaar tweemaal gesproken in een hotel in Paterswolde. Daarna spreken ze nogmaals af in een hotel in Paterswolde. Op 3 augustus om 14.00h betaalt ze Henk in Groningen aan de Lijnbaanstraat. Marja zegt omgerekend 125.000 euro in guldens en Duitse marken betaald te hebben. De exacte hoogte van het bedrag is nooit duidelijk geworden. Een vriendin van Marja verklaart later dat ze een bedrag van ruim 350.000 euro noemde. Marja zou hierop Roo terugkrijgen, maar Roo komt niet terug. Daarom besluit ze uiteindelijk, zo vertelt ze op het bureau, om zich bij de politie te melden.

Het relaas van Marja komt ongeloofwaardig op mijn over. Marja had op dat moment (boze tongen beweren) al enige tijd een relatie met een rechercheur genaamd Rob. Zelf ontkent ze dit. De relatie zou later zijn ontstaan.

 1. Waarom zou je losgeld vragen van een vrouw die vreemdgaat? Misschien wil ze wel van hem af? Of wilde hij van haar af?
 2. Waarom zou je een man ontvoeren, wiens vrouw close is met de politie? De kans dat zij haar lover contacteert hierover is zeer groot.
 3. Waarom zou je als zogenaamd ontvoerder afspreken om 20h op de boerderij? Groningen is een logischer plek om af te spreken.
 4. Achteraf is het verhaal, dat Henk zijn kompaan Harry Roo die dag al vermoord zou hebben. Waarom zou je Marja om losgeld vragen, als je daarmee in feite een schuldbekentenis over je afroept voor moord?
 5. Hoe kan het dat je na het betalen van een grote som losgeld, anderhalf week wacht met het contacteren van de politie in verband met vermissing? Harry Roo is dan al bijna een maand niet gezien.
 6. Hoe geloofwaardig is het dat Marja niet eerder rechercheur Rob (lover) gecontacteerd heeft, als net diezelfde Rob nu als beschermer/beveiliger aan haar toegewezen wordt? Waarom wordt Rob überhaupt aan haar zaak toegewezen? Dat is normaal niet logisch, tenzij er helemaal geen relatie was voor de moord op Harry Roo.
 7. Ik vind het volstrekt ongeloofwaardig dat Marja losgeld betaalt aan Henk, zonder hierbij haar lover Rob te betrekken, als ze die had tenminste. Het is een onveilige situatie. De vraag is welk deel van dat verhaal niet klopt.

Marja Plas heeft volgens sommigen al enige tijd een relatie met rechercheur Rob. Na de moord op Harry Roo heeft ze zeker een relatie met hem. Officieel is het verhaal, dat Marja rechercheur Rob leerde kennen, via het onderzoek dat liep rondom de moord op Harry Roo (niet daarvoor). Het zou ook wel erg vreemd zijn, om Rob op Marja te zetten als er al iets was.

Een uur nadat Marja het losgeld aan Henk E. betaalde op 3 augustus, vindt iemand een sporttas met de benen van Harry Roo in het water vlakbij Bremen (bij de brug). Net als Marja haar verhaal op 23 augustus op het politiebureau doet, geeft de Duitse politie aan Groningen door dat ze Harry Roo geïdentificeerd hebben. Ook dat is erg toevallig.

Henk E. werd op 2 september 1995 op 44-jarige leeftijd gearresteerd als verdachte van de ontvoering van en moord op Harry Roo én van de afpersing van diens echtgenote/vriendin. Hij werd gearresteerd in de woning van zijn vader in Amsterdam. Henk E. was al een bekende van de politie. Na lang en intensief verhoor, geeft Henk toe Roo vermoord te hebben. De politie krijgt dit voor elkaar, onder andere door Henk te bedreigen met zijn dochter en vrouw (dit zijn illegale verhoormethoden).

De verklaring die Henk E. laat optekenen, bevat het volgende: Op 25 juli kreeg hij op de boerderij in Siddeburen ruzie met Roo over geld. Hij zou nog omgerekend 25.000 euro van hem tegoed hebben van een drugstransport naar het Spaanse Cadiz. Tijdens de ruzie zou Roo een pistool hebben willen pakken. E. pakte toen snel een ijzeren staaf en sloeg in op Roo. Daarna volgden twee schoten. Het was ik of hij, vertelt Henk later. Daarna hakte Henk E. met een handlanger, van wie hij de naam eerst niet noemt, het lichaam aan stukken met een sabel. Ze verpakken de lichaamsdelen en dumpten ze bij Bremen in het water. De rechercheurs vragen of de Groninger Johan ‘Bolle’ S. de man is met wie hij het lichaam aan stukken sneed. Over de Bolle was al op 27 september bij de politie informatie binnengekomen, dat hij geld uitgaf als water. De Bolle wordt in februari 1996 veroordeeld tot drie jaar cel voor ontvoering van Harm Roo en afpersing. Uiteindelijk wordt in Groningen en Amsterdam zo’n 125.000 euro van het losgeld teruggevonden. Het pistool waarmee Roo is doodgeschoten is gevonden, maar de sabel niet.

Op basis van het bovenstaande vraag ik me dan gelijk af wat de tijdslijn is. Op 25 juli zou de moord in de middag moeten hebben plaatsgevonden. Een lichaam uitbenen en verpakken, duurt minimaal 1-2 uur. Heen en weer rijden naar Bremen om de tassen op een geschikte plek te dumpen, kost ook 3 uur. Wanneer heeft Henk Marja gebeld? Dat zal hij niet vanuit Duitsland gedaan hebben, vanwege traceerbaarheid. Op 25 juli om 20h zegt Marja met Henk gesproken te hebben face-to-face in Siddeburen. Het kan amper qua tijd, want hij zal in de tussentijd ook van kleding moeten wisselen/schoonmaken. Het lijkt mij, dat je een lichaam al opgeborgen hebt, vóór je iemand afperst met een verzonnen ontvoering. Waar kan je een lichaam bij Bremen in de Ochtum gooien overdag, zonder gezien te worden? Wellicht dat het gesprek tussen Henk en Marja dus wel op 26 juli plaatsvond (een dag later).

Harry Roo’s romp is eind november 1995 door de politie gevonden, ergens tussen Bremen en Bremerhaven. Het werd zogezegd gevonden op aanwijzingen van Henk E. Op 19 augustus 1996 eist justitie twaalf jaar tegen Henk E. voor doodslag, afpersing en ontvoering. De rechtbank spreekt hem vrij van doodslag. E. krijgt wel vijf jaar voor afpersing.

Justitie is overtuigd van de schuld van E. en gaat in hoger beroep. Het OM komt in maart 1997 met twee gevangenismedewerkers die zeggen dat Henk E. bij hen een bekentenis aflegde over het doodschieten van Roo. E. zou hen al in 1995 uitgebreid over het doden van E. verteld hebben. Dat ze pas in maart 1997 hiermee naar buiten traden, was omdat het hen zo dwars zat dat E. van zo’n gruwelijk feit was vrijgesproken. Met deze twee verklaringen van de gevangenisbewaarders slaagt het OM er in om Henk E. te veroordelen. Op 26 juli 1997 krijgt hij op basis hiervan 10 jaar cel voor doodslag. Wat mij betreft zijn dit vreemde getuigen. Waarom zou Henk het verhaal zo opbiechten?

Als dit verhaal waar zou zijn, wat is dan de reden om lichaamsdelen op verschillende plaatsen achter te laten, wetende dat ze vermoedelijk gevonden worden? Het motief is hier praktisch/emotioneel van aard (niet occult, wat kan hebben gespeeld bij Bont). De lichaamsdelen zijn in beide gevallen gedumpt in vaarwater, op plaatsen waar verkeer komt.

Er zijn overeenkomsten, die niet in de media genoemd worden… 

ps. De boerderij van Harry Roo is hemelsbreed slechts een kilometer verwijderd van de NAM-gaswinning aan de Oudeweg in Siddeburen: kaart.

pps. Het is klinkklare onzin als de politie claimt dat niemand ooit nagedacht heeft over verbanden tussen beide zaken Bont en Roo. In een stad als Groningen worden in 2014 vier moorden gepleegd in een jaar tijd. Als er twee moorden op (bijna) dezelfde dag gepleegd worden in 1995, dan gaat dat als een lopend vuurtje door de stad. Iedere politieman/vrouw weet daar dan vanaf. Het is dus een reden tot argwaan jegens de politie, als zij volhouden dat de onderzoeken nooit naast elkaar zijn gelegd.

 • Waarom is er maar 1 foto online te vinden van Harry Roo: zwart-wit?
 • Waarom ziet zijn graf er niet uit als een graf en bevat deze amper info?
 • Waarom is er zo laat aangifte gedaan van vermissing?

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Antoinette Bont, regio Noord and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to In dezelfde week als Antoinette Bont, is de Groningse coffeeshophouder Harry Roo vermoord (deel 8)

 1. Pingback: Een vreselijk bericht en dan ziet iemand een rode auto… altijd weer! | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.