Antoinette Bont: Dode tippelaarster uit Groningen in Winschoterdiep gedumpt, met onvoldoende verzwaring (deel 7)

bont-kaartjeAntoinette Bont verdween 27 juli 1995 om 2.00h uit het zicht van collega’s, omdat ze klanten (meervoud) had die op haar wachtten. Zij is waarschijnlijkheid in een rode auto gestapt. Op maandag 31 juli werd haar romp om 12.30h gevonden in het Winschoterdiep, midden in dorp Zuidbroek. 

Bont-winsch-300x151 bont-romp-300x148

Dit is de exacte locatie op google maps: link. Dat is midden in het dorp Zuidbroek!

Het Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel (het laatste stukje naar Winschoten) en de aansluiting op de Pekel A. Het kanaal is geschikt voor vrachtvervoer. Het is dus geen kleine rustige vaarweg, zoals het Peizerdiep. Bovendien zijn er diverse dorpen langs het Winschoterdiep ontstaan. Wéér geen logische plek om een lichaam te dumpen.

Bij hoog of laag water wordt dit gereguleerd , maar meestal staan de sluizen gewoon open in het Winschoterdiep en is stroming beperkt. In het Winschoterdiep kan het water zowel westwaarts als oostwaarts stromen, afhankelijk van hoe de sluizen en kanalen worden ingesteld. Normaal gesproken staan de sluizen in het Winschoterdiep open. Deze worden gesloten wanneer het waterniveau gemanaged moet worden. Afhankelijk van de behoefte, wordt dan de stroomrichting gemanipuleerd naar oostelijk dan wel westelijk. De laatste week van juli in 1995 was warmer dan gemiddeld en droger dan gemiddeld, maar niet opvallend. De verwachting is, dat de sluizen dan open gestaan hebben en de waterstroming nihil is. Als er stroming oostwaarts was op 31 juli rond lunchtijd, dan zouden de heren naar de brug gelopen zijn, in plaats van een roeiboot te water laten. Dat deden ze niet.

Omdat het pakket drijft en niet lijkt te zijn aangetast door water of scheepvaart, is mijn inschatting dat deze niet al te lang in het water heeft gelegen. Het pakket wordt met name bijeen gehouden door tape, wat mijns inziens kan loslaten door water. Er zijn verder geen scheuren in het plastic te zien, zodat het niet geraakt zal zijn door de scheepvaart. Vermoedelijk is het pakket in de nacht van zondag op maandag te water geraakt. De mannen die het vonden, kozen ervoor een roeiboot te pakken om bij de plastic zak te komen. Hieruit concludeer ik dat de zak niet aan de zijkant van het diep dreef: anders zouden ze een roeispaan gebruikt hebben om vanaf de kant te vissen. Vaarverkeer zou een drijvend pakketje of beschadigen, maar in ieder geval door de golfslag naar de zijkant brengen.

downloadMidden op de middag op maandag 31 juli worden deze vuilniszakken gezien. Er is geen getuige die heeft laten weten de zakken al eerder in het water te hebben gezien. Men zou hier geen stroming verwachten, dus waar en wanneer is de romp van Antoinette Bont dan te water gelaten?

Ik kan mij niet voorstellen, dat iemand het in zijn hoofd haalt, om een lijkt te dumpen midden in een dorp, wetende dat deze vuilniszak niet eens door stroming wordt meegevoerd. Wat kan er zijn gebeurd? Langs het Winschoterdiep staan veel huizen, door de lintdorpen langs het kanaal, met tussenin boerderijen annex plattelandswoningen. Hoe kan de romp midden in het dorp in het kanaal liggen? Het zou onverstandig zijn om te voet of met boot op deze locatie een lichaamsromp te dumpen.

Wat zijn de dichtst bijzijnde locaties waar men eventueel een lijk te water kan laten? De criteria zijn dan het ontbreken van woonhuizen/passanten en dichtbij het Winschoterdiep.

  1. De oever van het Winschoterdiep, ter hoogte van Westeind (link). Er zijn weinig woningen en vanaf de A7 is het zicht beperkt vanwege woningen. Ideaal is het niet.
  2. Het begin van Zuidbroek is de volgende optie: Pedro-boat. Omdat dit een jachtproducent is, ga ik ervan uit dat de locatie beveiligd is. Bovendien loopt men hier het risico op mogelijke toeschouwers, vanuit verschillende hoeken. Dat is onrustig rondkijken. Ik acht de kans klein dat deze locatie gebruikt is. Naast Pedro-boat is nog een terrein waar buizen opgeslagen zijn, maar ook dat is niet ideaal gelegen (tegenover groentekassen).
  3. De eerst volgende mogelijkheid is de Industrieweg. Vanaf deze weg is het slechts 50 meter naar het Winschoterdiep. De wandeling dient plaats te vinden over rustig terrein. Bovendien is er de mogelijkheid om linksaf te slaan, het zandpad op naar de sluis. De sluis valt vanaf die zijde in een inham, zodat niemand er zicht op zou hebben.
  4. Een vierde mogelijkheid is om een trein bestemd voor Rail Service Centrum Groningen aan het Wildervanckkanaal (link), rechtdoor te laten rijden over het spoor tot de brug over het kanaal bij de N33, om daar even vijf minuten te stoppen. Niemand zal dat op die locatie zien midden in de nacht. Mocht iemand het wel zien, dit roept geen vragen op. Een tas is makkelijk van een goederentrein te gooien, om vervolgens terug/door te rijden.
  5. Het gaswinning terrein van de NAM biedt een volgende mogelijkheid. Vanaf deze locatie (de T in de weilanden) kan men eenvoudig iets dumpen in het Wildervanckkanaal. Het enige probleem is dan, om het pakket met behulp van stroming (gecreëerd door gemalen) uit de buurt van het terrein te krijgen.

Optie 1 en 2 hebben de grootste kans om ontdekt te worden. Met een zwakke stroming oostwaarts, komt het pakket zo wél in Zuidbroek uit. De stroming kan bovendien beïnvloed worden (gecreëerde stroming oostwaarts) door bij de Zuidbroek schutsluis (een combinatie van een schutsluis en een keersluis) de sluisdeuren te sluiten en kanaalwater weg te pompen naar de oostzijde. Hoewel er geen sluizen zijn ten westen van de vindplaats, zijn er in deze regio gemalen en sluizen te vinden die in staat zijn een zwakke stroming oostwaarts te maken. Niemand zal het doorhebben als er in de nacht een zwakke waterstroom gecreëerd wordt, zo lang de gebruikte sluizen en gemalen maar niet vlakbij woningen zijn gesitueerd.

Optie 4 en 5 bieden de mogelijkheid een lichaam te dumpen, zonder dat dit gezien wordt. Aan het Wildervanckkanaal zijn weinig huizen. Een nadeel is dat de N33 er langs loopt, waar ook in de nacht wat verkeer overheen zal rijden. Aangezien er een verhoogde berm tussen kanaal en de N33 weg is, zal het zicht beperkt zijn. Langs het kanaal loopt een zeer rustige landweg langs een klein stukje bos (link). Dit is zeker een mogelijkheid. De complexiteit is alleen, dat de romp gevonden is in Zuidbroek. Als het pakket hier gedumpt is, dan heeft men ervoor moeten zorgen dat er zuidelijk in het Wildervanckkanaal water gepompt is gedurende de nacht, zodat er een stroom noordelijk zou ontstaan naar het Winschoterdiep. In Veendam is er een sluis en deze kan onopvallend gebruikt worden, om water de andere kant op te pompen. De kluis ligt namelijk buiten de bebouwde kom (link). Er zijn echter twee nadelen, die ik kan zien als leek: a) er zal veel water gepompt moeten worden, gezien de afstanden; b) het is niet goed te voorspellen of de romp naar Zuidbroek of Scheemda zal drijven. Er is zelfs een grote kans dat deze terecht komt in de schutsluis van Zuidbroek. In dat geval zal men te snel onderzoek doen naar verkeer op de sluizen die nacht… Het lijkt me niet handig.

groot_Zuidbroek_1900Optie 3 is de meest logische optie, die ik op dit moment zie. Een auto kan ongezien bij de sluis komen aan beide zijden (vanaf de N33 of het industrieterrein). Aan de zijde van de trekweg, zijn de bedieningshuisjes. Een plastic tas kan in de sluis te water worden gelaten. Het zal niet snel opvallen in de nacht, als sluisdeuren gesloten zijn en er gepompt wordt. Dat zie je niet in het donker. Een drijvend pakketje wordt zo ongemerkt afgevoerd richting Zuidbroek en waarschijnlijk verder tot bijna Sappemeer. Wanneer vroeg in de ochtend de sluisdeuren weer opengaan, stroomt het water echter terug oostwaarts! Een pakketje zal terugstromen! (maar niet zover als waar deze in eerste instantie vandaan kwam).

Er is ook nog een zesde mogelijkheid. Het pakket ergens niet te ver weg te water laten en deze door een duiker in de nacht midden in Zuidbroek achter laten. De duiker zou met het pakket te water kunnen gaan, maar de af te leggen afstand kan met een pakket maximaal (schatting) 2,5km zijn in een uur. Als we heen en terug rekenen, dan zijn de mogelijkheden voor een duiker beperkt tot 1,2km van de vindplaats (link). Westwaarts is dat tot net voorbij Pedro-boat. Oostwaarts van de vindplaats is dit tot de haven van de Combinatie Watersport. Ik zie weinig mogelijkheden voor een duiker om onopvallend (ver van woonhuizen) met een pakketje (!) in en uit het water te gaan, behalve in de bocht waar Pedro-boat zit op WA Scholtenweg nummer 94 en 92. Naast Pedro-boat is er een klein bosje/terrein waar ik buizen opgeslagen zie. Dat blijkt het Waterbedrijf Groningen op de WA Scholtenweg 90 te zijn [!]. De kans om op heterdaad betrapt te worden is echter groot: een duiker die een drijvend pakketje met zich meezeult, kan mogelijk opvallen, ook in het donker. Als deze eenmaal gezien wordt, is er een probleem. Waarom zou men ervoor kiezen om dit risico te nemen?

Hoe de romp van Antoinette Bont in het Winschoterdiep midden in Zuidbroek terecht is gekomen, kan ik niet met zekerheid zeggen. Het lijkt me niet aannemelijk, dat deze door iemand midden in het dorp in het kanaal is gegooid. Een mogelijke verklaring is het dumpen van het lichaamsdeel bij de sluis, waarna met behulp van de sluis een westwaartse stroming is gecreëerd.

ps. Ik ken Zuidbroek niet en ben geen expert op het gebied van watermanagement. Mocht iemand meer gedetailleerde kennis hebben, reageer gerust met de kennis die u heeft. Het enige wat ik wil, is dit soort zware misdrijven (die teveel gepleegd zijn) helpen oplossen. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.