Antoinette Bont: Dode tippelaarster in Groningen gedumpt in ondiep water (deel 5)

In de jaren negentig zijn er diverse vrouwen (veel tippelaarsters) verdwenen en gruwelijk vermoord in de doorgaans rustige stad Groningen. Antoinette Bont was een tippelaarster die in juli 1995 verdween en in stukken gesneden is teruggevonden. Op 27 juli 1995 is de Groningse tippelaarster Antoinette Bont voor het laatst gezien om 2.00h. Ze heeft dan haast, vanwege een afspraak met klanten (meervoud) later die nacht. Op 31 juli wordt een deel van haar lichaam gevonden in een kanaal: de romp. 

Net als bij de moord op Pim Fortuyn, kan je bijna met zekerheid aanwijzen waar de logistieke organisatie moet hebben gezeten. Wat valt mij onder andere op?

  • Er is opvallend veel materiaal van Edon/Essent gebruikt.
  • Beide pakketjes zijn in vaarwater gedumpt, op plaatsen waar verkeer langskomt.
  • De pakketjes lagen niet in dieper water, wat wel dichtbij aanwezig was (meren).
  • De pakketjes lagen in het kanaal, maar niet vlakbij hogere begroeiing (beschutting).
  • De pakketjes zijn onvoldoende verzwaard en dreven op het oppervlak.

Kortom, het lijkt erop dat men wilde dat deze pakketjes gevonden zouden worden. In die context is het vreemd dat er DNA op het lichaam gevonden is. De meeste mensen die in staat zijn een lichaam snel te ontleden (slagers en dokters), werken juist met beschermende middelen als hoofdnetjes, maskers, schorten en handschoenen. In 1995 was DNA-onderzoek niet zo vergevorderd als nu, maar dat het bestond wist iedereen.

bont-kaartje

Haar romp is op 31 juli gevonden in het Winschoterdiep, vlakbij Zuidbroek (niet ver van A7). De ledematen van Bont worden 3 dagen later op 3 augustus 1995 aangetroffen in het Peizerdiep in Drenthe (niet ver van de N372), verpakt in een groene Edon sporttas. Het Peizerdiep is een gekanaliseerde waterweg, die loopt vanaf de beek Lieverschediep naar het Koningsdiep aan de rand van Groningen.

De locatie in het Peizerdiep, wat weten we daarvan?

  • 3526426De tas is gevonden tussen de spijlers van de brug. Omdat het Peizerdiep gekanaliseerd is en een beperkte stroming heeft (ondiep), zal de tas (vermoedelijk) hier gedumpt zijn. Als de tas midden in het water zou zijn gedumpt, was deze naar de bodem gezakt. De twee stenen verzwaren de tas voldoende, zeker als er lucht uit de tas kan ontsnappen. Deze tas is vóór die kon zinken, tussen de spijlen terecht gekomen.
  • Er is geen direct zicht op deze dumpplek zelf, maar het is geen locatie waar nooit iemand langskomt. De brug is wat hoger gelegen ten opzichte van het landschap. Het is geen brede brug: een fietsbrug.
  • De tas lag zichtbaar in het water. Degene die de tas dumpte kon weten, dat deze over niet al te lange termijn gevonden zou worden.
  • Aan beide zijde van het Peizerdiep loopt er slechts een fietspad naar de brug toe (link 1) en (link 2). Dit fietspad (wandelpad) is zichtbaar vanaf diverse woningen en de N372. De naam van het weggetje is Sommelier.

Volgens Peter R de Vries werd de tas gevonden (door twee jongens) aan de zijde van Peize, tussen pijlers van de brug. Aangezien het water van Zuid naar Noord stroomt hier (maar de waterstand is laag en er is niet veel stroming), kan de tas hooguit iets ten Zuiden van de vindplaats gedumpt zijn. De tas is immers verzwaard en zou naar de bodem zakken, als deze niet tussen de spijlers van de brug vast zou zitten. De tas moet dus bij de brug zelf gedumpt zijn, vanaf de zijde van Peize. Nog vóór de tas zou zinken, zit deze vast.

Hoe dump je een lichaam ergens? Wat zijn de criteria? Bereikbaarheid? Verborgen zijn tijdens het dumpen? Dichtbij huis/gemak? Kans op vinden? 

Het terrein hier is relatief vlak en langs het Peizerdiep staan niet veel bomen. Er gaat bovendien een weg (voor auto’s) langs het Peizerdiep. Vanaf de N372 is het gemiddeld 500 meter naar het Peizerdiep en er rijden continue auto’s, die zicht hebben op wat daar gebeurt. Mocht je met een auto hier rondrijden met een lijk in de achterbak, op zoek naar een geschikte plek om het lichaam achter te laten, dan is op deze plek aan het Peizerdiep geen logische keuze. Het Paterswoldsemeer en Leekstermeer zijn niet ver weg. Deze zijn dieper en wél ook omringd door bomen. Waarom de ledematen hier dumpen? 

De brug bij de Sommelierweg is slechts bereikbaar te voet, te paard, te fiets of met een motor(brom)fiets. Bovendien ben je op weg naar de brug, zichtbaar vanaf enkele boerderijen/woningen. Ik kan mij maar moeilijk indenken, dat niemand het zou opvallen. Een tas met ledematen en twee stenen is niet licht en de groene tas is geen gangbare kleur.

Ik zie zelf maar drie manieren om op die plek een sporttas te dumpen en zeker te zijn niet gezien te worden. ‘s Nachts met een brommer langs het Peizerdiep rijden en ervoor zorgen dat de helm niet afgaat en het nummerplaatje onleesbaar/nep is. Als het tijdstip laat in de nacht is en men de weg zeer goed kent, kan je zeker wegkomen zonder gezien te worden. Er zijn kleine weggetjes in deze buurt, waar niemand komt zo laat. Het nadeel is wel, dat geluid ‘s nachts ver gaat over vlak terrein. Ook hebben veel mensen zicht op die weg. Mijn inschatting is dat iemand met een brommer en een sporttas, niet kiest voor dumpen in het Peizerdiep. Het is geen logische locatie. Waarom niet een bos inrijden?

De zelfde redenering kan ik opzetten voor een persoon met een (kleine) boot. Met een kleine boot (kano / Seahorse zeilbootje / roeiboot) kan men door het Peizerdiep. Over een lange afstand, zal men in juli tegenliggers tegenkomen en elkaar dus zien. Een boot in de nacht, is verdacht. Bovendien ben je zichtbaar en is bij ontdekking de kans op ontsnappen klein. Als je beschikt over een bootje, dan is doorvaren naar het Paterswoldsemeer logischer. Eenmaal op het Paterswoldsemeer is het dan een kwestie van wachten op een geschikt rustig moment. De Sommelierbrug per boot? Nee, niet een logische keuze.

De beste manier om geheel ongezien op precies die plek aan het Peizerdiep te komen, is door te lopen. Exact deze plek aan het Peizerdiep is te voet bereikbaar, ongezien, op slechts één manier. Door tussen de bomen en struiken van de houtwal door te lopen, die haaks op het Peizerdiep ligt. Een houtwal is een smal strookje “bos” tussen weilanden in. Het is ook een logische verklaring, waarom juist gekozen is voor deze plek.

Voor mij is dit voldoende reden om de panden aan de N372 aan de zijde van het Peizerdiep eens nader te bestuderen.  ~Wordt vervolgd. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.