Antoinette Bont: Dode tippelaarster in Groningen en connecties met Essent (deel 4)

3526426De moord van Antoinette Bont is doorspekt met details die duiden op een connectie met energiebedrijf Edon (nu Essent).

  • Edon was gevestigd in Groningen aan de Bloemstraat/Bloemsingel (waar nu NNT zit), direct tegenover de methadonpost, waar Antoinette Bont regelmatig kwam. Medewerkers van Edon hebben haar daar met zekerheid regelmatig op de stoep zien staan, wachtend tot de methadonpost open zou gaan.
  • De romp is gevonden in een tas van Edon, die speciaal voor het bedrijf gemaakt is voor het kerstpakket van 1994 (4000 stuks), bedoeld voor relaties en (oud) medewerkers. Van de 4000 tassen, zijn er 3582 vergeven aan medewerkers in de drie Noordelijke provincies. Van die groep, zijn er 70 hun tas kwijt (de rest heeft hem nog). De politie heeft vervolgens niets gedaan met deze groep van 70 mensen.
  • De KOMO-vuilniszakken zijn vastgemaakt met tape die ook door monteurs van Edon gebruikt werd. Het is niet duidelijk of dit gaat om standaardtape of speciale tape.
  • De  KOMO-vuilniszakken zijn verzwaard met een siersteen, die gebruikt is in en naast een gebouw van Edon aan de Bloemstraat/Bloemsingel in Groningen. De steen is niet uniek voor Essent, maar wordt ook niet overal gebruikt.
  • Er was een getuige die tegen de politie verklaarde dat hij op 27 juli bij de latere vindplek van de sporttas in het Peizerdiep een auto had gezien. Het ging om een wit busje met de rode letters EGD. [Energiebedrijf Groningen/Drenthe]  Dit is onderdeel van de Edon. Er bleek vervolgens op die bewuste 27 juli een dergelijk busje uit de vestiging Assen te zijn gebruikt. Echter, de man die het busje normaal gesproken rijdt, had die dag iets anders te doen. De sleutel hing in het pand in een kastje. Dit betekent dat een niet bevoegd persoon (binnen Edon) het busje die dag gebruikt heeft. [mijns inziens was Bont op 27 juli nog niet vermoord, want anders had er heroine in haar bloed gezeten].
  • De bakstenen waarmee de Edon-tas verzwaard is, hebben bovendien een S-teken, wat gekanteld het teken van wisselstroom is. Dat is natuurlijk toeval.

Het is opmerkelijk, dat de politie de connecties met Edon (Essent) niet tot op de bodem heeft uitgezocht. Er zijn teveel toevalligheden. De politie zou in staat moeten zijn uit te zoeken welke medewerkers van Essent in staat zijn geweest dit te doen (toegang tot auto, tape, steen, extra tas en ook nog op deze specifieke dagen).

Overigens doet mij het bovenstaande vermoeden, dat het niet “slechts” gaat om een medewerker van Essent, die een tippelaarster heeft omgebracht. In het geval van het busje namelijk, gaat het niet slechts om het kunnen rijden van het busje. Het dumpen van de romp is direct op 27 juli gedaan. Dat betekent waarschijnlijk dat de persoon in kwestie heeft kunnen uitzoeken (of beïnvloeden) dat er met zekerheid een busje voor hem/haar te leen zou zijn (vermoedelijk het busje in Assen maar dit is niet zeker). Deze case komt niet over als een ongeplande eenmansactie.


 

ps. Het bovenstaande betekent niet dat de moord door Essent gepleegd is. Mijn ervaring is, dat over en weer (oud)/(semi)overheidsbedrijven elkaar gunsten verlenen, zonder dat men op de hoogte is wat exact de aanleiding/oorzaak is. Nutsbedrijven werken nog steeds samen, bijna alsof het één en dezelfde organisatie is. 

pps. SS kan verwijzen naar wisselstroom, maar net zo goed naar de StaatsSicherheit (WO2). Ook is SS in het latijn het meervoud van Heiligen (“Sancti”). De baksteen verwijst in veel gevallen naar de Vrijmetselarij. De SS kan op verschillende wijze geïnterpreteerd worden. Omdat de stenen gevonden zijn als verzwaring in de groene Essent tas, ligt een symbolische betekenis in wisselstroom (Essent) óf in “Sancti” voor de hand. De Schotse Vrijmetselaars worden aangeduid als de ‘groene vrijmetselaars’. Dit is niet zozeer Schots (de nationaliteit), maar het betreft loges die gestoeld zijn op christelijke waarden.

ppps. SS Antoinette. Tijdens de Franse Revolutie zijn in 1794 op 17 juli 16 nonnen van Carmelitessen ter dood gebracht, vanwege hun geloofsovertuiging. Zij zijn hierna zalig verklaard. Eén van deze 16 nonnen is de Heilige Antoinette. Zij werd op 12 juli gevangen genomen en op 17 juli geëxecuteerd. De moord op Antoinette Bont vond ook plaats in de juli maand (tussen 26 juli en 30 juli). Andere moorden op prostituees uit Groningen zijn direct gerelateerd aan de datum 17 juli, zoals Sasja Schenker (2001) en Dirkje Theodora (Dyora) Bosgra (2001).

pppps. Omdat het op 30 juli 1995 de 211e dag van het jaar is (112), is er een grote kans dat Antoinete Bont op die dag is vermoord. Zij zal dan direct zijn ontleed, zodat een deel van haar lichaam op 31 juli kan worden gedumpt en gevonden.Heilige Abdon_and_Sennen 30 juli

ppppps. De Heilige Abdon en Sennen (Perzische rijk) hebben hun feestdag op 30 juli volgens de Katholieke kalender. Volgens de legende zijn zij omstreeks 250 na Chr. als martelaars gestorven in Rome. Keizer Decius liet hen door gladiatoren doden. Omdat er twee stenen met S zijn, zou dit de meest logische symbolische verwijzing zijn. Echter, over deze twee Heiligen is relatief weinig bekend en zij worden niet uitgebreid gevierd. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Antoinette Bont, Groningen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.