Vrijmetselaars vergelijken met de Ku Klux Klan

rZnOzaDp86-6De Ku Klux Klan zijn geheime blanke organisaties, die bekend zijn om hun racistische geweld. Zij kwamen op bij de afschaffing van slavernij in de VS en zij strijden tegen gelijke rechten van burgers, waarbij de focus ligt op beperken van rechten van kleurlingen. In de huidige tijd is de maatschappelijke invloed van deze organisaties beperkt. De KKK is in verband gebracht met een serie van geweldsdelicten tegen kleurlingen.

Dit is hun imago. De Vrijmetselaars zijn in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de Ku Klux Klan. Zij strijden voor maatschappelijk succes van hun mannelijke leden in de maatschappij en specifiek naar dominantie over de vrouw (en dominantie over de maatschappij als geheel). Het geweld (o.a. tegen vrouwen) wordt binnen de vrijmetselarij als positief gezien. Vrijmetselaars zetten zich veelal actief in (groepsaanval) tegen deelname van onafhankelijk denkende vrouwen (nadat zij eerst geïsoleerd zijn). Als de beste vrouwen (en mensen) van een volk in het maatschappelijk leven geblokkeerd worden, dan is dat een vorm van genocide op de eigen bevolking. Evolutionair zeer slecht.

De maatschappelijke macht van de vrijmetselaars is onverwacht groot, omdat zij sterk vertegenwoordigd zijn in de ambtenarij, politiek, onderwijs en de juridische sector. Door oververtegenwoordiging in deze sectoren, lijken zij immuun te zijn voor strafvervolging. Daar waar de KKK streefde naar het versterken van het eigen volk (alleen witte mensen!), streven Vrijmetselaars naar het versterken van de eigen positie en de eigen organisatie (alleen voor leden, alleen voor mannen), ten koste van de kracht van het volk als geheel.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vrijmetselaars vergelijken met de Ku Klux Klan

  1. Pingback: BOINNK!!! | Eindtijdberichten en ander nieuws , verzameld door: Arie Goedhart

  2. Jimmy de Pimmy says:

    Ze werken altijd in groepsverband, waardoor je bewijs amper rond krijgt. Geheime genootschappen moeten verboden worden. Lidmaatschap van verenigingen moet openbaar bekend zijn. Dan kan je zien wie stiekem mekaar kent, zodat als er 10 getuigen in een moordzaak uit dezelfde hoek komen, ook het publiek 1 + 1 kan optellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.