Blikseminslag Amersfoort: De stam van de top van de boom, op de grond

SAM_2001Op 6 mei 2015 zou de bliksem in een eik geslagen zijn in het Park Randenbroek. Hierbij zijn twee meisjes overleden (link).

Op 12 mei ging ik een tweede maal kijken. Net op dat moment werd de eik gekapt, althans de top van de boom werd weggehaald door de gemeente (foto rechts).

500px-Boomstam_doorsnedeEen bliksem die inslaat in een boom gaat of via de schors/bast (als die vochtig is) of via het hart van de stam naar de grond (boomsappen). Bliksem kiest de weg die de minste weerstand oplevert.

De bliksem slaat in bij een tak (hoog) en gaat dan via de stam naar beneden. het effect van deze zogenaamde blikseminslag op de boom vind ik niet typisch voor een blikseminslag (link 1 en link 2 en link 3).

Hieronder enkele foto’s die ik op 12 mei maakte van de top van de boom, die gekapt en al op de grond lag. De tak waardoor de bliksem zou zijn binnengekomen is rood omcirkelt. Op de foto van de boom op 7 mei is te zien dat op die plek een tak ontbreekt. Op de foto van de boomtop op 12 mei is te zien, dat er een beschadiging op die plek aan de bast zit.

SAM_1926 - kopie SAM_2011 - kopie

Daarbij vallen gelijk twee zaken op: 1) deze tak zat niet zo hoog aan de boom, 2) de beschadiging aan de schors is aangebracht na 7 mei.

Hieronder enkele foto’s genomen op 12 mei van de boomtop zoals ik deze op de grond aantrof. Het geeft een goed beeld van de top van de boom.

SAM_2014 - kopie SAM_2009 SAM_2059 SAM_2060

Overigens is deze schors makkelijk te verwijderen van de bast. Dat is typisch voor de eik.

SAM_2051 SAM_2052 SAM_2053 SAM_2057 SAM_2058 SAM_2061

boomstam doorsneeIk heb rondom foto’s genomen, maar geen vreemd soort schade kunnen ontdekken. Ja, er was schors af van de eikenstam, maar dat haal je er juist makkelijk vanaf. Bij een blikseminslag verwacht je juist bij de eik dat er veel meer schors spontaan van de bast afspringt. Ja, er zit een barst in de stam bij de onderkant (hoofdstam), maar dit is niet vreemd voor een oude eikenboom. Het komt vaker voor. Bovendien zou deze scheur in de stam het de bliksem makkelijk maken bij merg/hart van de stam te komen (wat goed geleidt).

Het zou kunnen, want ik ben geen boomexpert, maar overtuigd ben ik niet.

Wat me (als leek) het meeste stoort, is het ontbreken van splinters en “springerige stukjes hout” over de hele boom. Niet iedere boom wordt vernield door bliksem, maar een inslag maakt van de boomsappen in een fractie van een seconde stoom. En stoom zet uit. De boom explodeert dus. Niet als een bom, maar wel door de stroom en de stoom die zich een weg door hout banen. Niet iedere boom zal eruit zien als de twee foto’s hieronder…

boom-geexplodeerd-door-bliksem 198800

Maar bliksem zal in iedere boom het effect hebben, dat of de bast naar buiten splintert, of vanuit de kern er hout door de druk van de stoom naar buiten geduwd wordt.  Het oppervlak van de bast (waar deze kaal was vanwege het ontbrekende schors) en het oppervlak van de scheur (onderaan) voelden beide glad aan (geen splinters, normale houtstructuur). Het hout dat ik bij de praxis koop voelt ruwer aan met splinters!

Hieronder twee foto’s van de tak waar de bliksem zou zijn binnengekomen. Geen splinters.

SAM_2060 SAM_2056

vier foto’s van de onderkant van de boomtop. De scheur en het hart/merg: geen splinters. Wel is er een zwart geblakerd stuk te zien in de scheur. Dat lijkt wel consistent met brand, maar niet met druk van stoom vanuit de stam zelf. Als een expert kan reageren, graag!

SAM_2051 SAM_2071 SAM_2072 SAM_2073

Hieronder nogmaals de afgebroken tak, zoals deze op de grond lag. Ik zie wel scheuren in het hout consistent met een onnatuurlijke breuk, maar geen kleine splinters zoals je die verwacht als alle boomsappen in de boom in een fractie van een seconde stoom worden.

SAM_1918 SAM_2026

Opnieuw nodig ik experts uit de gegevens met mij te bekijken. Samen kunnen we bepalen wat waar is en niet waar is. Waar ik inhoudelijk ongelijk heb, hoor ik dat graag.

Stel, dat het inderdaad geen blikseminslag was, maar een fake optreden… Is er bewijs daarvoor te vinden? Eerlijk? Antwoord: Ik heb het nog niet rond. Als de tak van deze boom gehaald is door de plantsoenmedewerkers vlak van tevoren, verklaart dat wel waarom er een tak is “geraakt door bliksem” relatief laag in de boom. Een “bomendokter” moet dan immers kunnen klimmen tot voorbij de tak in kwestie. Dit vergt dat er touwen zijn aangebracht rondom de schors hoger in de boomtop tot voorbij die tak. Het verklaart waarom het niet de hoogste tak is die “geraakt” is.

Zijn daar sporen van te vinden? Ja.  ~wordt vervolgd.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.