De blikseminslag in Amersfoort kwam als een donderslag bij heldere hemel.

media_xll_2977099Op 6 mei 2015 zijn twee jonge vrouwen in Amersfoort overleden door blikseminslag. Zij zouden tijdens onweer hebben willen schuilen onder een boom, wat -zoals bij velen bekend- risicovol is. Het ging in dit geval nog wel om een eikenboom. De eik staat bekend als een boomsoort die geneigd is bliksem aan te trekken. Tot zover lijkt het een waar en tragisch verhaal. Vervolgens bleek het onmogelijk om deze blikseminslag te vinden op Buienradar.nl of the KNMI-site. Dit is reden om er verder in te duiken.

SAM_1902Gisteren besloot ik daarom zelf te gaan kijken, ook omdat de blikseminslag pal naast een historisch gebouw plaatsvond en de plek niet ver van een zwembad gelegen is. Deze locaties hebben bliksemafleiders. Hiernaast een foto van het Hoofdgebouw van het landgoed, gezien vanaf het pad dat van de Gasthuislaan het park inloopt. De blikseminslag vond plaats op ongeveer 35 meter rechts van het witte gebouw. Aan de rechterkant van dit pad loopt het schuin omhoog op (zandheuvel).

Ondertussen heb ik mijn twijfels bij het hele verhaal:

  • De getroffen eik is gelegen op een zandheuvel, wat juist geen bliksem aantrekt.
  • Er is water nabij en water is aantrekkelijk voor bliksem (maar hoge bomen nog meer!).
  • Een hogere boom die alleen staat, heeft meest kans geraakt te worden.
  • Er stonden diverse hogere bomen op slechts enkele meters afstand van.
  • Op 35 meter van de getroffen plek staat een landhuis met diverse bliksemafleiders.
  • Rondom het park zijn openbare gebouwen met een bliksemafleider.

SAM_1903De zandheuvel in Park Randenbroek is ontstaan uit een rivierbedding. Daar waar hoogte in principe aantrekkelijk is voor bliksem, hebben zandheuvels een omgekeerd effect. Bliksem slaat niet snel in op zandheuvels. In woestijngebied slaat bliksem zelfs in juist in de valleien, op de laagst gelegen punten. Zand geleidt niet zo goed als water. In Park Randenbroek is er overigens ook water op enkele tientallen meters van de getroffen eik. [zie foto boven]

SAM_1940Een hoge boom die alleen staat (vooral naast water, vanwege de windvlagen over water), heeft weer meer kans om geraakt te worden, dan een waterplas zelf. Dat is vanwege de hoogte. Bovendien polariseert een alleenstaande boom relatief goed, waardoor deze bliksem aantrekt. En in dit park zijn er bomen die méér alleen staan, dan de betreffende boom waar de bliksem zou hebben ingeslagen. Ook eikenbomen.

De foto hierboven laat links het hoofdgebouw zien en rechts het poppentheater in het voormalig koetshuis. De inslag vond plaats 35 meter rechts van het hoofdgebouw (wit gebouw). Op de voorgrond twee bomen die minstens zo hoog zijn en wel vrij staan. Bovendien vangen deze bomen meer wind, omdat links ervan water en sportvelden zijn.

SAM_1906 SAM_1907

Eenmaal bij het witte hoofdgebouw gekomen, bleek het zachtjes te regenen. Ik nam bovenstaande foto (links) terwijl ik leunde tegen het gebouw om iets te schuilen voor de regen. Er gaat een wandelpad haaks op het hoofdpad rechts de zandheuvel op. Direct na het paaltje (nog geen 5 meter het pad op) is links een smaller informeel pad dat na 10 meter tot de bewuste eikenboom leidt. De eikenboom in kwestie is op de foto links net niet te zien, omdat deze achter de naaldboom links van het pad staat. De geraakte eikenboom is max. 5 meter pal achter waar de twee dames staan op de foto links.

SAM_1925 - kopieZonder de situatie verder uit te zoeken, lijkt dit een geloofwaardige plek voor een blikseminslag. Het is immers een oude eikenboom en hij staat relatief hoog op een heuvel (links op de foto rechts, omlijnd met een rood vierkant). Echter, er staan aan alle kanten andere bomen omheen, die minstens even hoog zijn zo niet hoger reiken. Bovendien staat deze boom ook nog eens op een kleine zandheuvel. De boom het meest rechts op de foto rechts, is ook een eikenboom (aantrekkelijk voor bliksem).

SAM_1934Het hoofdgebouw van het SAM_1932 - kopielandgoed (het witte gebouw genaamde Huize Randenbroek), heeft drie hoge verdiepingen. Op het dak zijn meerdere bliksemafleiders aangebracht: op iedere hoek van het dak; op ieder dakkapel; en op beide torentjes (> 10 bliksemafleiders). SAM_1938 - kopie

SAM_1928Bliksemafleiders zijn in principe de meest aantrekkelijke plaatsen voor bliksem om in te slaan. Een bliksemafleider is een metalen staaf (vaak op het dak) die door een dikke kabel met de grond verbonden is. De bliksem is een elektrische ontlading van een wolk en wordt aangetrokken door spitse punten die elektriciteit goed geleiden. De bliksem wordt aangetrokken en veilig naar de aarde geleid, zodat het gebouw dat eronder zit geen schade oploopt door blikseminslag. Het is vreemd, wanneer er vlakbij een bliksemafleider een blikseminslag plaatsvindt.

Het park is bezit van de gemeente Amersfoort. Rondom het Randenbroek Park zijn diverse terreinen met een openbare functie. Deze zijn ook beveiligd met bliksemafleiders.

  • Het Sportfondsen zwembad is tot 4 verdiepingen hoog en beschikt vanzelfsprekend over een bliksemafleider (link). Een zwembad trekt immers bliksem aan.
  • Direct achter het hoofdgebouw (aan de andere kant) ligt de IJsbaan/Skeelerbaan. Deze wordt aan beide zijden verlicht met extra hoge verlichtingspalen, zodat er ook in de avond gesport kan worden. Die palen zijn ongeveer 10 meter hoog en staan langs een leeg veld, op ongeveer 150 meter van de plek van de blikseminslag. Deze fungeren tevens als bliksemafleider.
  • Hetzelfde kan gezegd worden van de voetbalvelden die nog geen 200 meter verderop liggen (link): vlak grasland, omringd met metalen hekwerk en hoge verlichtingspalen.
  • Aan de andere kant van het Park Randenbroek ligt het terrein van het Meander MC (vroeger SAM_1901Elisabethziekenhuis) (link). Die gebouwen zijn naar schatting 30 meter hoog en beschikken zeker over diverse bliksemafleiders. Op de schoorsteen helemaal links is een bliksemafleider te zien. De schoorsteen is naar schatting 30-35 meter hoog en deze staat in een verder relatief open terrein. Dat is een zeer aantrekkelijk inslagpunt voor bliksem en er is een bliksemafleider.

Samengevat, het Park Randenbroek wordt omringd met locaties die juist aantrekkelijk zijn voor bliksem. Er zijn ook vele bliksemafleiders aanwezig. Het is niet waarschijnlijk dat de bliksem hier in zou slaan, op een boom midden tussen hogere bomen op een zandheuvel.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.