Blikseminslag in Amersfoort’s Park Randenbroek: Wat zeggen de getuigen exact? Hieruit….

Poppenspeelster Ennadien Blink. “Toen was er een keiharde klap. Verderop zag ik vlammen aan de onderkant van een boom. Daarna zag ik mensen wegrennen” (AD).
Deze getuige staat op ongeveer 80 meter afstand van de bewuste eikenboom.

Bezoekster van het poppentheater, die bij het Sportfondsenbad stond te schuilen: “Ik zag de flits en hoorde de klap. Die was echt heel hard. Je hoorde hem inslaan” (AD). Deze getuige staat 200 tot 275 meter van de eikenboom in kwestie.

Hieruit concludeer ik achtereenvolgens:

  1. Flits (gezien vanaf zwembad).
  2. Keiharde klap (gehoord aan beide kanten).
  3. Vlammen onderaan boom (gezien vanuit poppentheater).
  4. Mensen die wegrennen (gezien vanuit poppentheater).   -die volgorde-

Omdat beide getuigen horen bij het poppentheater (en in geval van een hoax dus onderdeel zijn van het hele toneelstuk), kunnen we er niet blind op varen. Echter, zij zullen niet alles aan elkaar liegen, omdat er altijd andere getuigen kunnen zijn geweest die net iets verderop staan en ook wat gezien hebben. Die verhalen moeten consistent zijn.

Hieronder een tweetal youtube films van blikseminslagen.

Iedereen met gezond verstand of minstens een MAVO-diploma weet, dat bliksem eerst een flits geeft en dan een donder (licht reist sneller dan geluid, leren we op de middelbare school). Door te tellen tussen de lichtflits en de donder, weet je hoever het onweer van je verwijderd is. Video’s op het internet laten zien dat er eerst een flits is met een vonk van een wolk naar beneden, dan direct ook (als er direct zicht is op het oppervlak waar de bliksem raakt) wat kort vonk-achtig vuur op het grondoppervlak, en vervolgens een donder. Maar wat ervaart men op slechts 80-300 meter afstand? (afstand maakt uit!)

De snelheid van licht door lucht is ongeveer 300.000 km/seconde. De geluidssnelheid is lager: 343 meter/seconde. Vandaar dat men telt tussen de lichtflits en de donder. Iedere 3 seconde rekent men 1km afstand extra tussen de eigen locatie en de locatie van de onweersbui. Wat betekent dat voor de getuigenissen op 250 meter en 80 meter van de plek? Antwoord: het zou weinig uitmaken. Op 250 meter afstand zou de getuige bij het zwembad < 1 seconde tijdsverschil mogen ervaren tussen lichtflits en donder. Dat is voor iemand die schrikt in praktijk amper tijdsverschil! De flits en de klap worden zo goed als gelijk waargenomen. Bovendien is het vreemd dat deze getuige het heeft over een flits. Op 250 meter afstand zie je niet een flits, maar een heuse bliksemschicht. Deze kan zelfs even volledig verblinden, omdat het zó dichtbij is. Ze beschrijft het echter niet zoals ze het zou moeten waarnemen, maar volgens de natuurkunde boekjes: eerst het licht, dan het geluid.

Het bovenstaande geldt nog meer voor de dame die zegt op exact dat moment (14.25h) even naar buiten te hebben gekeken vanuit het poppentheater (80 meter van de eik). Op 80 meter afstand van inslag is er geen verschil tussen waarneming van licht een geluid. Zij zou compleet verblind moeten zijn door het licht, op hetzelfde moment als ze een enorme geluidsklap zou horen. De vlammen die ze onderaan de boom zag zijn ook vreemd. Bij de meeste blikseminslagen ontstaat er geen vuur, maar is de bliksemschicht extra sterk op het punt waar deze de grond raakt (aan de onderkant van de boom). Dat gebeurt op exact het moment dat de bliksem inslaat (en de onderkant van de boom bereikt), dus sneller dan geluid. Vanaf 80 meter is dat op exact hetzelfde moment. Als er even later wel vlammen ontstaan onderaan de boom, dan zou de bliksem echt een brand veroorzaakt hebben. Dat kan, maar dan zou er ook een brandplek zijn op de grond bij de voet van de boom. Die is er niet (alleen een schroeiplek tegen de boombast). Opnieuw: deze getuige klinkt alsof er door haar een bliksem gezien is, maar (op 80 meter afstand!) klopt het nét niet.

En dan heb ik het nog niet eens over het ‘trechter’ effect als vlakbij een gebouw een bliksem inslaat (link).

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.