Vandaag gedenken wij de Judaskus op de Olijfberg

Deze dag staat beschreven in alle vier evangeliën; Mattheüs 26:17-75, Marcus 14:12-72, Lucas 22:7-65, en Johannes 13:1-18:27. Jezus viert die dag met zijn volgelingen het Joodse Pascha-feest met een maaltijd. Hierna wordt hij verraden door Judas. 

Leonardo_da_Vinci-The_Last_Supper

In de middag van de veertiende van de maand Nisan, de vastendag voor het Pascha, treffen de discipelen voorbereidingen voor het Paschamaal. Na zonsondergang breekt de vijftiende Nisan aan; de eerste dag van het Paschafeest. Het Paschamaal houdt Jezus met Zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in. Johannes beschrijft hoe Jezus de voeten van alle discipelen wast en hun de opdracht geeft elkaar te helpen en bij te staan. Tijdens de avondmaaltijd met de leerlingen, ‘het laatste avondmaal‘ genoemd, had Jezus gezegd: “Eén van u zal Mij verraden”. Even later spoorde hij Judas aan te doen wat hij van plan was te doen en Judas vertrok.

Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus naar de Olijfberg net buiten Jeruzalem om te bidden. Na een tijd verschijnt een groep priesters en tempelhoofden, samen met Judas. Judas geeft Jezus ter begroeting een kus als teken aan de gewapende mannen (de Judaskus). Hierdoor weten zij wie ze moeten arresteren. Dit leidde uiteindelijk tot Jezus’ kruisiging de volgende dag.

ps. Het Pascha-feest herdenkt de bevrijding van de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte, toen de eerstgeborenen van alles wat leeft werden gedood, behalve bij de Israëlieten. Het Feest van Ongezuurde Broden, dat een week lang duurt, volgt op het Pascha en is een herdenking aan de exodus zelf. 

pps. De zondag hiervoor (Palmpasen) reisde Jezus af naar Jeruzalem, waar hij een warm onthaal kreeg van de bevolking. In de namiddag bezoekt hij de tempel en maakt daar amok, vanwege de handelaren en bankiers die hij er aantreft. Hij gooit ze eruit. Dit zet kwaad bloed bij enkele van de Joodse tempelhoofden.  

ppps. Het is geen toeval dat er op 17/7 al tweemaal (!) een vliegtuig is neergehaald in het programma dat moet leiden tot een Wereldregering (link). 

pppps. De dag 17/7/1954 is de geboortedag van Angela Merkel.

ppppps.  Op 17/7/2001 wordt in Groningen de tippelaarster Sasja Schenker dood gevonden. Zij wordt genoemd als de 7e en laatste tippelaarster uit een reeks van 7 vergelijkbare moordzaken in Groningen. Werd de voorbereidende fase afgesloten? En welke van de moorden op jonge vrouwen in Groningen horen nu wel/niet in de 7 reeks?

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.