Pim Fortuyn. Een tweede schutter. Waar kan die zijn? ( deel 2)

Wie kon er tussen de bomen door turen naar de parkeerplaats? 

Ik ben simpelweg op die steen geen staan, waar Pim Fortuyn ook stond op 6 mei 2002. Daar heb ik om mee heen gekeken, met in gedachten de bebouwing zoals die was in 2002.

SAM_1124 SAM_1130

Fortuyn liep vanaf de gele vleugel naar de lichte tegel. De plek is omsloten door:

  • De gele vleugel met de uitzendingsstudio (achter Pim).
  • Het witte gebouw van het Audiocentrum (links van hem).
  • Het lage elektriciteitsgebouw en het paadje naar de straat (voor hem).
  • Rechts het uitzicht op een parkje/bosjes met daarachter een doorgaande weg.
  • Er is rechts van hem (naast het deel met bomen) ook een weiland.

In feite is het binnenplaatsje omsloten door het Audiogebouw. Als je op de plek van de aanslag gaat staan, zijn er geen gebouwen zichtbaar achter het Audiocentrum. Andersom zou een scherpschutter op bijvoorbeeld het VARA-gebouw dus ook geen zicht hebben op.

Dit was voor mij reden om te lopen langs de wegen die aan het parkje/land grenzen, om te zien of en hoe iemand vanaf daar (scherpschutter op lange afstand) voldoende zicht heeft. In gedachten moest ik hiervoor het veelkleurige flatgebouw wegdenken en op exact die plek de bebossing in gedachten nemen. Aan de overkant van de weg zijn er echter weinig hoge gebouwen die over bomen en bosjes heen voldoende zicht zouden kunnen bieden.

SAM_1150Op de hoek van de Insulindeweg met de Sumatralaan zijn de gebouwen niet hoog genoeg om over de (gele) vleugel (waar de uitzending van Ruud de Wild gemaakt werd) te kijken. De foto links laat zien hoe vanaf dat kruispunt slechts twee ramen zichtbaar zijn van het witte gebouw, rechts achter de gele vleugel van de studio. De moord vond plaats voor het 3e raam geteld vanaf rechts.

Pas voorbij (dus ten Oosten) van dat kruispunt is er mogelijk zicht geweest op het derde raam van dat witte gebouw aan het binnenplaatsje. Ik ben daarom verder gelopen langs de Insulindelaan. Er komen mijns inziens slechts twee gebouwen in aanmerking, die qua hoek voldoende zicht zouden kunnen hebben gehad op het binnenplaatsje. Dit betreft een Hervormde Lagere school (een geel gebouw) en het Tros-gebouw aan de Insulindelaan.

Vanaf het Trosgebouw (net voor het spoor) is er zicht op het derde raam van het witte gebouw aan het binnenplaatsje van de aanslag. Beide foto’s hieronder laten dat zien. De foto links is het Trosgebouw. De foto rechts is genomen staande net voor het groene kastje. Als de bomen niet in de weg staan, zou er zicht zijn op de plek waar Pim neergeschoten is. Ik heb alleen vier problemen met deze optie: 1. De bomen voor het Tros-gebouw waren destijds groot en hoog met rondom struiken, zodat schuilen achter het elektriciteitshuisje het beste lijkt. 2. Vanuit een positie achter het elektriciteitshuisje zijn de vluchtroutes beperkt (spoor). 3. De zon schijnt rond 18.00h pal in de ogen kijkend naar het Audiocentrum (!!). Dit is een niet te onderschatten probleem. 4. Als Pim Fortuyn zijn auto elders had geparkeerd, zou het plan in duigen vallen.

SAM_1156 SAM_1158
SAM_1154Net achter de lichte auto in de foto rechtsboven is reeds een hoek zichtbaar van de lagere school die ligt aan het kruispunt. Dit overwegend gele gebouw met een schuin dak biedt qua ligging mogelijk zicht op het binnenplaatsje. Ik heb alleen drie problemen met deze optie: 1. een schuin dak met dakpannen lijkt me geen ideale positie (de kans op vallen of schade aan het dak is groot). 2. De zon schijnt rond 18.00h in de ogen kijkend naar het Audiocentrum (!!!).  3. Een positie op het dak is zichtbaar vanaf de weg (stoplicht bovendien), tenzij men verderop van de weg zich verdekt opstelt [naar rechts in bovenstaande foto]. In dat geval betwijfel ik of men vanaf de top van het gebouw over de bomen/bosjes destijds zou kunnen kijken.

SAM_1112Er is slechts een klein deel rondom de binnenplaats (voor het derde raam) vrij geweest van bomen. Alleen een gebouw dat zicht biedt op exact het derde raam van rechts, exact tussen het boomvrije deel door, zou geschikt zijn. Ik zie geen mogelijkheden, mede vanwege de bomen. En mocht er tussen de bomen door nét wel zicht zijn geweest vanuit het Tros-gebouw, dan is het een vreemde scherpschutter die een uur op een dak wil wachten, terwijl hij/zij pal tegen de zon inkijkt rond 18.00h. Dat houdt geen mens vol.

Een uur lang geconcentreerd turen tegen de zon in. Ik geloof er niets van. Bedenk daarbij dat Pim Fortuyn wekenlang dagelijks op verschillende plaatsen rondliep in campagnetijd. Waarom zou je dan juist hier je veel te dure scherpschutter neerzetten? Ondenkbaar. En toch is de locatie van het Audiocentrum bewust gekozen. Waarom? Daar kan ik slechts één deugdelijk antwoord op bedenken: er was een ideale locatie voor handen (link naar deel 3).

SAM_1177

Links een luchtfoto van het terrein. Het elektriciteitshuis is aangemerkt met een E. De pijl daaronder wijst naar de locatie van de aanslag. De tweede pijl (rechts) laat zien waar de school zich bevindt. Geheel rechts in beeld het gebouw van de Tros gemarkeerd met een T. De luchtfoto is genomen vanaf een helikopter ten tijde van de aanslag op Fortuyn (bomen/bosjes). 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.