Evaluatie van de opties Pim Fortuyn: Daders en motieven

98cfc262834398b72a65797ce6cc6ba0Ik ben van mening dat Fortuyn zowel is gepromoot áls is afgemaakt, door de partijen achter de wereldwijde revolutie voor een New World Order (Wereldregering). De aanslag op Fortuyn is onderdeel van het grotere programma dat loopt sinds 1996 (link). In 2015 zal men waarschijnlijk voorstellen om een Wereldregering te vormen, vanuit de VN.

Wat staat er op de agenda voor de Wereldregering?  Een socialistische politiestaat, waarbij macht en controle over de wereldwijde bevolking centraal staat.

 1. Inperken van de soevereiniteit van landen wereldwijd (zoals bij de EU).
 2. Minimaliseren van nationale landculturen (denk onderwijs, Zwarte Piet, vuurwerk).
 3. Reduceren van invloed van religies wereldwijd (Islam en RK-kerk slecht in het nieuws).
 4. Multiculturele samenleving, met name in Europa en Noord-Amerika.
 5. Volledige controle van burgers wereldwijd (elektronische politiestaat).
 6. Maximaliseren van winst op mensen, door neo-liberale beheersing bedrijfsleven.
 7. Reductie van de aantallen van de wereldbevolking.
 8. Een zwakker Europa en USA, want anders geen NWO die overal de baas is.

Pim Fortuyn zag bovenstaande tendensen en ging daar frontaal tegenin. 

 1. Politiek bedrijven met het belang van Nederland en Nederlandse burgers voorop.
 2. Verzette zich tegen Islamisering van Nederland. Voorstander van beperking instroom.
 3. Pim Fortuyn hechtte veel waarde aan zijn Rooms-Katholieke achtergrond.
 4. Accepteerde een (beperkte) multiculturele samenleving, als de basis Nederlands blijft.
 5. [Zijn standpunten over privacy zijn mij onbekend] Stelde de burger centraal.
 6. Bekritiseerde de neo-liberale paarse aanpak van de semi-collectieve sectoren.
 7. Wilde aantal mensen in Nederland niet verder laten toenemen, waardoor bevolkingsgroei/vluchtelingen elders het probleem wordt van die regio’s.
 8. Was duidelijk over zijn waardering voor de Europese en Amerikaanse cultuur.

We kunnen gerust stellen dat de standpunten van Pim Fortuyn tegenover de standpunten van de internationale Wereldregering in wording staan. Dat zijn machtige lieden, met tentakels in de media, politiek en overheidsinstanties. Nationale belangen en de agenda van Globalisten zijn op veel terrein strijdig. 

Hoe kunnen zij reageren op een Pim Fortuyn? De Wereldregering TO-BE had 2 opties.

 1. Het is eenvoudig voor hen om Pim Fortuyn een onbekende professor te laten blijven, die zelden op televisie te zien is. Als ze zouden willen, blokkeren ze zelfs zijn publicaties. Samengevat: Pim Fortuyn dient dan niet hun agenda en blijft op de achtergrond.
 2. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat iemand als Pim Fortuyn wél hun agenda dient? Door hem eerst op te laten komen in de media en hem daarna te vermoorden. Pim is mijns inziens bewust neergezet als volksheld die het opnam tegen de krachten in Den Haag. Tevens is niet uit te sluiten, dat Pim Fortuyn hiermee zelf heeft ingestemd (een hoax).

Er is voor de ogen van heel Nederland een Pim Fortuyn neergezet, als capabele volksheld met veel aanhang. Iedereen heeft gehoord en gezien, hoe hij aangevallen werd van alle kanten én hoe hij het politieke establishment verantwoordelijk hield. “Mocht mij iets gebeuren…” dan weet ú alvast hoe dat geïnterpreteerd moet worden. En zo gebeurde het.

Weet u hoe men deze Wereldregering wil implementeren? Door overal op de wereld conflicten te creëren tussen landen en bevolkingsgroepen. Het vertrouwen in de politieke top in eigen land neemt dan af, en terecht. Juist in dergelijke situaties, ziet de gewone bevolking de voordelen van een Wereldregering die bemiddelt tussen landen. Zij noemen dat het creëren van een nieuwe orde vanuit chaos (en die chaos maken ze dus zelf!).

Want wat is het effect in Nederland van de moord op Pim Fortuyn?

 • U heeft minder vertrouwen in politiek Den Haag (soevereiniteit land afgebroken). 
 • U houdt rekening met de mogelijkheid van geweld en aanslagen (dus: politiestaat). 
 • U heeft behoefte aan onafhankelijke onderzoeksinstituten (zoals de VN, zie MH17). 
 • En cultuurverschillen staan op de agenda (met name Islamisering wordt benoemd).

Effecten van de aanslag op Pim Fortuyn, sluiten aan op de agenda van de Wereldregering.

Wie zijn er genoemd als mogelijke daders en kloppen hun motieven wel? 

 • Moord om de Kroon. Als Beatrix zich bedreigd zou voelen (wat aannemelijk is, want Fortuyn was een overtuigd republikein), dan had ze er via de RVD voor gezorgd, dat Pim Fortuyn amper in het nieuws was geweest en niet goed uit de verf zou komen. Nu is hij juist wél populair geworden; vervolgens vermoord; en Lubbers noemde Beatrix zelfs als iemand ‘die daar niet wakker van zou liggen’. Dat is een aanval op Beatrix!
 • Joint Strike Fighter. Een grote opdracht. Fortuyn was tegen. Het is was alleen géén kernpunt van zijn beleid, waardoor hij vast wel tot compromissen bereid zou zijn geweest. Bovendien verklaart de JSF niet waarom Pim Fortuyn zo mócht opkomen. Door de Amerikanen nadrukkelijk te noemen als mogelijke opdrachtgevers van de moord, zet men twee sterke en bevriende wereldregio’s tegen elkaar op.
 • Pim Fortuyn zou ook andere doofpotten omgooien in Den Haag, wanneer hij gekozen zou worden. Vermoedelijk zou hij dat gedaan hebben en dat is een motief. Ik denk alleen dat hij dit ‘ramen openzetten’ subtieler zou aanpakken, dan zijn debatteer stijl deed vermoeden. Opnieuw verklaart dit niet waarom hij in de spotlight werd gezet.
 • Individuele activisten, zoals milieudefensie en SAMEN. Als de opkomst van Fortuyn door zijn politieke tegenstanders niet te stoppen zou zijn, dan kunnen individuele actievoerders tot extremiteiten overgaan, zoals een aanslag. Deze aanslag was te professioneel. Van de vijf kogels: raakten 2 het hoofd; 1 het hart en 1 de nek. We zien hier een klunzige dader (Volkert), die professioneel raak schiet. Ik geloof het niet. Bovendien verklaart ook dit scenario niet, hoe alle politici de klucht meespeelden, waardoor Pim Fortuyn gepositioneerd werd als capabele populaire leider, ondanks de tegenwind die het establishment hem in de media (nukkig) bood.

Geen van deze bovenstaande mogelijke opdrachtgevers klinken mij aannemelijk.

pim_fortuyn_vermoordDe Wereldregering TO-BE wilde niet dat Pim Fortuyn Nederland zou leiden. Ze wilden wél een gewelddadige aanslag op een populair politiek leider, waardoor het volk woedend zou worden op de sociale klasse die het land bestuurt!  [dat is wat ze willen]  In feite gebeurt hetzelfde met de MH17 en Theo van Gogh. U bent boos op de staat! Terecht. Zonder medewerking van Den Haag waren deze plannen niet uitgevoerd.

Dat is wat er gebeurd is. En kritisch denkers over de aanslag op Pim Fortuyn gaan ervan uit, dat de dader gezocht moet worden in kringen rond Den Haag. Mijn vermoeden is dat de opdrachtgever nog wat hoger in rang is. En dan is er ook nog de kans dat de hele aanslag een hoax is, opgezet samen met Pim. Vooralsnog ga ik daar niet vanuit.  

p.s. Als u van dit soort zaken helemaal niets gelooft. Bekijk dan even de uitzendingen rondom de dood van Pim Fortuyn op dit blog (link). Er wordt werkelijk overal gerefereerd aan het lied ‘Imagine’ van John Lennon. Insiders weten dan hoe laat het is. Het volk is extra vatbaar voor die emotionele boodschap (in liedjes) in shock-situaties. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Maatschappij, Media and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Evaluatie van de opties Pim Fortuyn: Daders en motieven

 1. Pingback: BOINNK!!! | Eindtijd gerelateerde nieuws-items, verzameld door Arie Goedhart

 2. Vogeltjewatzingjelaat says:

  Jee, zo had ik het nog nooit bekeken. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Vroeger was ik groot voorstander van allerlei wereldwijde hulpprogramma’s. Nu maak ik me ook zorgen over de mensen die in werkelijk vandoor gaan met de miljarden aan hulpbudgetten die er zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.