Kopenhagen aanslag 1: Een nadere studie van het vuurgevecht.

De video hierboven is een TV reconstructie van de aanslag op 14 februari 2015 op het cultureel centrum Krudttonden in Kopenhagen. Met behulp van de geluidsopname, google maps en CSI foto’s, zullen we het vuurgevecht in nog meer detail analyseren. Helaas ben ik niet in staat geweest naar Kopenhagen af te reizen, zodat ik niet (zoals ik wel kon bij mijn eigen zaak en de zaak van Fred de Brouwer) ter plekke heb gekeken en meerdere getuige heb kunnen spreken. Mijn voorzichtige conclusie is: het lijkt erop dat de bewakers en de ‘terrorist’ elkaar niet hebben willen raken. Voor Finn Norgaard liep het slecht af.

De geluidsopname van de aanslag (link).

  1. Van 17sec tot 22 sec begint het vuurgevecht met een machinegeweer (de terrorist).
  2. Van 22sec tot 26sec wordt er terug geschoten met 1 of 2 handpistolen door bewaking.
  3. Van 26sec tot 27sec wordt het machinegeweer weer afgevuurd (Finn Norgaard).

Krudttonden front img 8312223-terrorist-attacks-in-copenhagen

In een eerdere blogpost is reeds vastgesteld dat de schoten door de ramen in te delen zijn van buiten-naar-binnen (nummer zichtbaar) en binnen-naar-buiten (wit vierkant). Hierbij valt op dat de schoten van buiten-naar-binnen afgevuurd door de ‘terrorist’ a) daadwerkelijk ronde gaten laten zien, en b) beduidend hoger zitten dan de schoten die van binnen naar buiten afgevuurd zijn door de bewaker/politie.

blå-terrorpakke-krudttønden-facade 25AFD7D900000578-2953594-Examining_the_scene_A_forensic_expert_looks_for_clues_at_the_sce-a-35_1424021132739

De terrorist moet ongeveer gestaan hebben op de plek van de fotograaf van de foto links hierboven (1 tot 1 meter naar achteren richting de muur links). Dat is ongeveer 1 tot 1,5 meter naar voren (richting het paaltje) gezien vanaf de positie van de CSI-agent (rechts). Finn Norgaard is gevonden achter de zwarte wagen op de foto rechts. Hij probeerde vermoedelijk de schutter van achteren te besluipen.

Krudttonden gunfire

  1. De schutter was ongeveer 1,85m. Bij het afvuren van een machinegeweer zal deze op 1,35m hoogte tegen de schouder zijn geplaatst (of zelfs lager). De kogelgaten in het glas zaten op 1,35m hoogte gemeten vanaf de onderkant van het glas. Tel daarbij op 23cm voor de strip muur onderaan en 10cm voor het schuin aflopen van de stoep. De kogelbaan is aldus opwaarts, toenemend minstens 33cm over 3,00m tot 3,50m (afstand schutter tot glas). Een bewaker die binnen 4,0 meter van de voorpui afstaat, zal niet geraakt worden door deze kogels (op 1,80m hoogte!) vanaf het moment dat deze zijn/haar houding ook maar enigszins klein maakt (wat iedereen doet bij vuurgevecht). Het lijkt alsof de terrorist over de hoofden van de bewaking heen schoot. [Dit vindt plaats van 17 tot 22 sec in geluidsband]
  2. De schutter stopt vervolgens enkele seconden met schieten, vermoedelijk om naar Finn Norgaard toe te lopen, die naar alle waarschijnlijkheid vanuit de achterdeur van de debatzaal naar achter de zwarte auto / plantenbak is gelopen om de schutter te besluipen. De bewakers schieten vanuit binnen (tussen 22 sec en 26 sec op de geluidsband) terug naar de voorpui, met schoten die anders klinken dan het machinegeweer. (a) Zij mikken lager op de ruit, maar veroorzaken schijnbaar geen kogelgaten (alleen witte grote barsten). Het is opvallend dat de kogelbanen naar binnen en die naar buiten, op andere hoogte op de ruit inslaan. Bij schieten neemt neemt men doorgaans een houding aan waarbij armen (dus bovenkant romp) op dezelfde hoogte gebracht worden als het hoofd (en beide zijn andersom ook target). (b) De kogelinslag van de binnenkant naar buiten is met name te zien op de ramen links (tweede en derde raam vanaf links). Ze zijn afgevuurd op het moment dat de schutter naar Finn Norgaard moet zijn gelopen (direct achter de zwarte auto op de foto met de CSI agent). Het is onbekend waar in de Foyer (centrale hal) de bewakers/politie zich op dat moment bevonden. (c) Op de foto’s zien we van de kogels die zijn afgevuurd van binnen-naar-buiten wél een kogelinslag, maar géén kogelgaten in de glazen voorpui. Het is mij onduidelijk met welk type munitie dit overeenkomt. Ik vermoed dat dit geen volwaardige kogels zijn.
  3. De schutter schiet met het machinegeweer opnieuw tussen 26 sec en 27 sec. Dit moet het moment zijn geweest waarop Finn Norgaard (RIP) dodelijk getroffen wordt. Deze schoten zijn op de geluidsband minder luid hoorbaar als het eerste vuursaldo van de terrorist. Vermoedelijk is dit voor de bewakers (afhankelijk van waar zij zich bevinden) net uit het zicht aan de linkerkant in de foto (voor de bewakers binnen rechts).

Daarna loopt de schutter verder in noordelijke richting om vervolgens te vertrekken met een zwarte (gestolen) Volkswagen. Onderweg naar de bus garage (waar deze gedumpt wordt) stopt hij overigens niet bij Joodse middenstanders (op de route) voor een aanval.

In eerdere blogs ( blog 1 en blog 2, taal Engels) is bovenstaande in meer detail beschreven.

p.s. vlak na de aanslag kwamen veel journalisten/fotografen bij deze crime scene met een statief om fototoestel op te plaatsen. De meeste foto’s van ‘Krudttonden na de aanslag’ in de pers zijn genomen met statief, ingesteld hoger dan ooghoogte. Hierdoor heeft het publiek een wat vertekend beeld gekregen van de verhoudingen. In werkelijkheid schoot de schutter met zekerheid lichtelijk schuin naar boven. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, international and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.