Er vindt een hele discussie plaats op twitter over deze column.

B7iOTo-CcAAjT63

Deze column is geschreven naar aanleiding van een uit de hand gelopen toestand op het Kennemer College in Heemskerk. Een docent hing daar een #Charlie poster op met twee zoenende mannen (een mannelijke moslim en een cartoonist, met daaronder de tekst “liefde overwint haat”). Hij wilde een debat aanzwengelen onder de leerlingen. Deze poster is door de directie weggehaald, omdat er klachten binnenkwamen. Vervolgens eisen enkele leerlingen dat de docent in kwestie ontslagen wordt.

Waar is de tijd gebleven dat scholen leerlingen voorbereiden op deelname aan de Nederlandse maatschappij? Mijn docent Filosofie Jos de Beus (RIP) zei ooit, dat de diverse en multiculturele samenleving mooi was, maar iedereen moet wel dezelfde grondwet als de basis accepteren. Een school heeft als taak de waarden in de Nederlandse grondwet met iedereen te bespreken. Dat is wat we zijn als land. Like it or leave it. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

2 Responses to Er vindt een hele discussie plaats op twitter over deze column.

 1. Homofilie heeft geen plek onder minderjarigen.
  Daarvoor geef ik de directie gelijk.
  Als me kind daar op school zou zitten zou ik er zelfs op aandringen.

  Daarnaast is het Charlie Hebdo gebeuren een met veel agitaties opgezette complexe politieke situatie, die zelfs door docenten niet inzichtelijk is, dus deelname aan de maatschappij lijkt me geen geldig argument. Als men kinderen daar voor wil provoceren, dient dat te gebeuren met een eenvoudiger instrument, waar de docent leiding aan zou kunnen geven.

  De strips van Charlie Hebdo zijn getekend voor volwassenen, niet voor kinderen.
  Het gedrag van die docent is onverantwoord.
  Kinderen mogen best beschermt voor dergelijke gewelddadige confrontaties.
  Of die docent ook ontslagen moet worden weet ik niet, maar hij dient wel te beseffen dat wat hij deed fout is om meerdere redenen.

  • maudoortwijn says:

   Kids van 12-18 jaar confronteren met zoenen, dat vind ik nog wel kunnen. Ergens op die leeftijd gaan dit soort gevoelens spelen. Het is niet anders. Ikzelf had eerder voor de #Charlie poster gekozen met “Alles is gegeven”. Die is neutraler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.