De eerste stap voor veiligheid in Nederland is het opnieuw controleren van landsgrenzen

1827045

 • Op dit moment zijn wij betrokken in een oorlog in ISIS en Mali. Daar was ikzelf op tegen (we hebben daar geen historie), maar onze betrokkenheid is een feit. Ondertussen komen er illegale vluchtelingen uit diezelfde regio (zonder paspoort) aan in o.a. Griekenland, Bulgarije en Spanje. De grenzen in Zuid-Europa zijn zo lek als een mandje. De combinatie van beide is uiterst zorgwekkend.
 • De EU houdt haar grenzen open voor illegale vluchtelingen. Daar zijn ze open over [LINK]. Ze sturen de (boot)vluchtelingen ook niet terug, waar Australië dat bijvoorbeeld wel doet. En dat, terwijl ze tegelijkertijd ons op de plicht van bed-bad-brood wijzen. De combinatie van die twee klopt echt niet.
 • ISIS geeft zelf aan dat ze terroristen sturen als vluchtelingen naar Europa [LINK]. Dit is war tactics voor beginners. Wij bombarderen ISIS én we houden tegelijk open grenzen voor jonge mannen die -al dan niet illegaal- vanuit Syrië, Irak of Turkije ons land bereiken. Dan ben je niet goed, maar gek.
 • Landen uit de Midden-Oosten regio weigeren zelf steeds meer vluchtelingen uit Syrië en het zijn notabene hun ‘buren’ [LINK] en [LINK].
 • De infrastructuur in Nederland is dusdanig, dat controle aan de grens makkelijk in te voeren is. Het wegennet is niet fijnmazig aan de grens en de kennis -en kunde is nog voor handen.
 • Het kost minder mankracht dan het beschermen van alle potentiële doelwitten van een mogelijke terroristische aanslag.
 • Het aantal illegalen in Nederland zal afnemen, wat de criminaliteit door (zoals diefstal) en criminaliteit tegen illegalen (zoals mensenhandel) indamt.
 • Natuurlijk zijn er ook al terroristen in ons land aanwezig, maar we maken hen het leven een stuk moeilijker met grenscontroles. Vaak worden ze internationaal aangestuurd en internationaal gefinancierd [LINK]. Waarom maken wij het ze makkelijk? Grenzen bewaken is een basis, waar we beter te laat dan nooit opnieuw mee beginnen.
 • Bij het invoeren van grenscontroles is het wegvluchten uit Nederland na een aanslag minder makkelijk. Hetzelfde geldt voor de smokkel van wapens of geld.
 • Grenscontrole is voor veiligheidstroepen (agenten/militairen) beter te beveiligen, dan een toename van agenten/militairen die rondlopen op straat/winkelcentra. De grenscontrole kan optimaal opgezet worden, opdat zowel burger, bezoeker als beambte zich veilig voelen.
 • Bovendien is controle aan de grens minder een invasie van de privacy, dan controle (zonder het vooraf te weten) op andere plaatsen in het land.
 • Landsgrenzen worden onterecht gebagatelliseerd, waar deze voorheen wel veiligheid boden [LINK] en [LINK].
 • Bij de weg, hier ligt het Belgische Verviers. Ik schat 20km van de grens? [LINK]
 • Er is geen politicus die deze oplossing noemt en dat is een waarschuwing voor ons als burgers van dit land. Het is helaas allemaal agenda. Een agenda die niet goed is voor ons land. Nogmaals: ik ben voor internationaal samenwerken en mekaar helpen, als we eerst onze eigen belangen goed behartigen.

Mag dat niet van Schengen? Hoezo? Als wij wel militairen/agenten mogen plaatsen op iedere plek in Nederland, maar niet aan de grens…. Dan zetten we ze toch 10 meter van de grens? Het is wel zo efficiënt, en in mindere mate een aantasting van de privacy. Wat we nu zien is de beveiliging van bepaalde bevolkingsgroepen (moslims en joden) en overheidsgebouwen. Waarom niet het land als geheel beter beschermen, door te beginnen met controle bij de grens, in plaats van een vrije intocht in en/of een vrije uittocht uit? Het is nu duidelijk dat de buitengrenzen van Europa zo lek als een mandje zijn. We zijn toch niet gek?

Mensen, ik ben in Syrië geweest. Het zijn hele lieve mensen. Aan hen ligt het niet. Ik hoop dat de ellende daar snel opgelost wordt. Maar we moeten nu ook aan onszelf denken. We zijn dat in Nederland afgeleerd. Dat is een groot probleem. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Justitie, Maatschappij, Politie, Politiek, Privacy, UN and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.