Het jaar 1997 – wat is daar gebeurd ?

project 07 (1)Het jaar 1997 lijkt een keerpunt voor Nederland te zijn geweest, maar niet in positieve zin. Wat 1963 was voor de VS, lijkt 1997 te zijn voor Nederland. Wat is er in godsnaam achter de schermen gebeurd? In dat jaar was kabinet Wim Kok I (PvdA, VVD en D66) aan de macht. Die hebben iets in gang gezet, wat nog lang niet positief is afgewenteld. 18 jaar later.

Wat gebeurde er zoal  in dat jaar?

In 1997 is ook besloten tot het plan Bangkok. Wat maakte dat Nederland in 1997 een ommekeer maakte? Het was het jaar na de IRT-affaire. Het was het jaar nadat de TWA800 werd neergehaald. Het was 1998 daarna.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Het jaar 1997 – wat is daar gebeurd ?

  1. roeldupree says:

    Volgens mij sla je 1998 over Maud.. Wis niet dat Joris Demmink toen al als verdachte genoemd werd. Schandalig dat dat smerig stuk vreten nog steeds vrij rondloopt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.