de vn veiligheidsraad – wie zitten daar zoal in

De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden van de Verenigde Naties, waaronder vijf permanente leden: China, Frankrijk,Rusland (voorheen de Sovjet-Unie), de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De overige tien landen worden telkens voor twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; elk jaar worden er vijf nieuwe landen gekozen.

Om een besluit te nemen in de Veiligheidsraad, moeten er negen stemmen vóór zijn en geen van de vijf permanente leden mag een tegenstem uitbrengen. De permanente leden hebben hiermee wat officieus vetorecht genoemd wordt. Tijdens de Koude Oorlog is er van dit recht veel gebruik gemaakt. Sinds 1990 wordt het vetorecht minder gebruikt. Hoewel het Handvest van de Verenigde Naties vereist dat alle vijf permanente lidstaten instemmen voordat een voorstel doorgang kan vinden, is het inmiddels gewoonterecht dat een onthouding of afwezigheid van een van hen geen hindernis is voor de aanname van een voorstel.

Brazilië, Duitsland, India en Japan — hebben aangegeven dat zij graag een permanente zetel in de Veiligheidsraad wilden krijgen. hier een lijst van de gekozen niet-permanente leden van de Veiligheidsraad.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Politiek. Bookmark the permalink.

1 Response to de vn veiligheidsraad – wie zitten daar zoal in

  1. jimmypimmy says:

    ga de landen naast mekaar leggen. ik zag ook dat die thaler van Cambodja uit Iran kwam of daar in de elite zat. zal hij pro of contra rode schilden zijn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.