Artikel 12 procedure. Bericht ontvangen. Leest u zelf het dossier nog eens.

prinz-bernhard-beatrix-altTerwijl ik ver weg in Bangkok zat, heeft de rechter van zich laten horen betreffende mijn artikel 12 procedure. De uitkomst zal ik dit weekend bespreken. Vandaag “slechts” een her-post van het dossier dat ik enkele maanden geleden bezorgde bij de rechtbank in Amsterdam.

Als u onderstaande tot u neemt, zult u wellicht mijn berichten met vertrouwen tegemoet zien. Snel meer.

————————-

Artikel 12 procedure: Gewoon vervolgen strafbare feiten, ongeacht om wie het gaat. 

Op 22 november 2013 ben ik een artikel 12 procedure gestart, om vervolging te verzoeken van Beatrix van Oranje; de heer Benk Korthals; de heer Piet-Hein Donner; en de heer Joris Demmink (Brief Artikel 12 Procedure verzoek).

Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [….]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma.

Het verzoek is uiteen gezet in dit document (Brief Artikel 12 Procedure verzoek). In de bijlage treft u de bewijzen aan.

Het zijn bewezen feiten. Dit past niet in een westerse democratische rechtstaat anno nu.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Best -must read- posts, Demmink, Justitie, Koningshuis. Bookmark the permalink.

2 Responses to Artikel 12 procedure. Bericht ontvangen. Leest u zelf het dossier nog eens.

  1. Reblogged this on soevereine staat & vrij mens in wording and commented:
    graag delen deze post ❤

  2. Pingback: Aangifte tegen staat der Nederlanden #staat #kabinet « IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.