AANGIFTE – “Het schenden van mensenrechten door instituten richt altijd meer schade aan dan ‘slechts’ het misdrijf zelf”

 • Aangifte door: G.J.M. Oortwijn
 • Betreft: Mensenhandel, zware mishandeling, georganiseerde stalking, slavernij
 • Target: G.J.M. Oortwijn
 • Dag en tijdstip: vanaf ongeveer 2000 – heden
 • Datum aangifte: 25 november 2013

Zonder dat ik hier weet van had, heeft een aantal personen mij ‘als persoon’ verhandeld aan een illegaal gang stalking programma van de AIVD en aanverwante (geheime) diensten. Dit is niet alleen buiten mij om gebeurd, men heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat ik hier zelf geen weet van zou hebben. Omdat ik het merendeel van de betrokken personen niet ken (!), heeft het lang geduurd alvorens ik aangifte kon doen.

Daar de situatie tot op de dag van vandaag voortduurt, heb ik een groot belang bij vervolging. Hierbij wil ik aangifte doen tegen de volgende personen: 

 • De heer Peter Bakker (voormalig CEO TPG); 
 • De heer Jan-Wouter Bloos (voormalig consultant Gemini consulting) 
 • De heer Henk Broeders (voormalig CEO Capgemini Nederland) 
 • Mevrouw Alice Diels (voormalig Human Resources KPN); 
 • De heer Jo van Engelen (professor Rijksuniversiteit Groningen); 
 • De heer Wim Kok (voormalig premier); 
 • De heer Ad Scheepbouwer (voormalig CEO KPN); 
 • De heer Rene Seeder (voormalig directielid Capgemini Nederland); 
 • De heer Jurgen Wasser (voormalig manager Gemini consulting); 
 • De heer Wientjes (directeur VNO-NCW);
 • De heer Maarten van der Zwaag (veiligheidsadviseur verzekeringen).

De betrokkenen hadden als doel om samen met de geheime dienst en het ministerie van Justitie mij in een hulpeloze situatie te manoeuvreren. Door met alle werkgevers collectief hieraan mee te werken, kan een normale deelname aan het arbeidsproces geblokkeerd worden (en/of wordt slechts een strikt gebonden deelname aan het arbeidsproces toegestaan). Als de mogelijkheden voor deelname aan maatschappelijke activiteiten (zoals werk, sport, sociale contacten etc.) beperkt en gemonitored worden, ontstaat er een slavernij-achtige positie. Dit wordt versterkt door het beperken van (financiële) beloningen voor werkzaamheden. De werkplek is voor een georganiseerd gang stalking programma een ‘ideale omgeving’ om in te opereren, wanneer het topmanagement de illegale activiteiten persoonlijk ondersteunt.

De bedoeling van het gang stalking programma was om door o.a. jarenlange marteling, financiële uitbuiting en psychologische vernedering mij volledig hulpeloos te maken. Het gezelschap wist dat men mij dit wilde aandoen op het moment dat ze mij aan dit (illegale) gang stalking programma verkochten. Eenieder van hen heeft bovendien actief bijgedragen aan het realiseren van het gang stalking programma. Het is een ernstige misdaad om iemand jarenlang te martelen en uit te sluiten van een normale deelname aan de maatschappij en de mogelijkheid te ontnemen van een normaal privéleven/gezinsleven. Het was voor de ingewijden vooraf duidelijk, dat er slechts drie waarschijnlijke eindscenario’s voor mij zouden zijn: a) gedwongen zelfmoord; b) vermoord worden; c) opname in een ggz-instelling. Ik mag van geluk spreken dat deze opzet niet geslaagd is. Nogmaals: ik heb zelf niets gedaan om deze situatie te veroorzaken.

Behalve persoonlijk gewin en zakelijk succes voor genoemde daders in ruil voor deze mensenhandel (door mij als persoon te verkopen in een slavernij-achtige positie), speelde vrouwenhaat een grote rol als motief. De professionele successen die ikzelf op jonge leeftijd gerealiseerd had, druisen in tegen de voorkeur van het gezelschap om vrouwen ondergeschikt te houden. Zij willen niet dat vrouwen gelijke rechten hebben, omdat zij het als een probleem zien als een vrouw invloedrijke maatschappelijke posities kan bemachtigen. Het verschil in hoe mijn leven is geweest de afgelopen jaren en hoe het anders zou zijn, is immens.

Ook de maatschappelijke schade is aanzienlijk. Door een talent op deze georganiseerde wijze de mogelijkheid op leven te ontnemen en tegelijk minder getalenteerde mensen maatschappelijk te belonen voor het aanrichten van schade, wordt niet alleen de rechtstaat geschaad, maar ook de economie. Ik had zelf meer kunnen bijdragen economisch en maatschappelijk gezien in een positie waarin ik mij zou kunnen ontwikkelen. Bovendien was ik een rolmodel voor veel hoogopgeleide vrouwen in mijn omgeving. Het concept ‘gelijke rechten’ is dankzij dit stalking programma voor vrouwen een hol begrip geworden.

Getekend,

Drs. G.J.M. (Maud) Oortwijn MPhil PhD

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Politie, Politiek, Waarheidscommissie and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to AANGIFTE – “Het schenden van mensenrechten door instituten richt altijd meer schade aan dan ‘slechts’ het misdrijf zelf”

 1. kaskaas says:

  laffe honden. GVD. als ze dat met mijn dochter zouden doen. jij hebt geen familie he, dan durven ze wel. laag volk.

  eigelijk is het te gek dat we n iet allemaal de hooivork pakken. schorum.

 2. DoeNormaalJoH says:

  Een Jungle (precies zoals Senator Wyden het beschrijft):

  “Looting, maiming, vandalizing, repercussions-if-on-tells. all under the watchfull eye of law-enforcement”
  &
  “Some EM devices cause muscle spasms, nerve pain,..(non-criminal , average people are targeted in their cars and homes, daily, causing thrombosis, cardiovasculair diseases and invalidity.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.