Er zit beweging in de zaak. De e-mail naar de Tweede Kamer.


Onderstaande e-mail is op 1 december 2013 phoca_thumb_l_marieke_de_jonggezonden naar leden van de Tweede Kamer met in de bijlage mijn artikel 12 procedure.  Er lijkt nu beweging in de zaak te komen. De case Edwin de roy van Zuijdewijn is uitgebreid behandeld in de Kamer en het nieuws. En deze week liet Benk Korthals weten niet voor een tweede termijn te gaan als partijvoorzitter. Niet toevalligerwijs vertelde het PvdA een integriteitscommissie op te willen richten. Kortom, er zit beweging in de zaak en terecht.

Nu moet de media/politiek mijn zaak bespreken. Het is één van de grootste schandalen van de afgelopen 20 jaar. Hoe langer het ontkend wordt, des te genanter, ook internationaal. Het is namelijk algemeen bekend in politiek Den Haag, de top van het bedrijfsleven en de media-wereld. Zijn er teveel mensen met vuile handen? Ja, dat zeker.  
——————————————
Subject: Georganiseerde gang stalking tegen onschuldige burger
Date: Sun, 1 Dec 2013 01:53:13 +0000

Het is nu bijna 13 jaar geleden. Op 6 december in het jaar 2000 zag ik enkele leden van de Koninklijke familie in Bangkok in een compromitterende situatie. Ik wilde daar destijds niets mee doen, om diverse redenen. Desondanks zijn sindsdien vele van mijn meest basale rechten geschonden; ben ik op regelmatige basis slachtoffer van allerlei misdrijven; en word ik continue gevolgd door (geheim) agenten. Dit is zeer agressieve georganiseerde stalking, waardoor de geloofwaardigheid van Nederland als democratische rechtstaat in het geding is. Gezien de ernst van de strafbare feiten gepleegd tegen mij en de lange tijdspanne waarover deze plaats hebben gevonden, wil ik gerechtigheid. Dit kan en mag niet gebeuren met onschuldige burgers, die hiertoe geen enkele aanleiding geven. Na al die jaren laat dit mij weinig keus.

Wat er gebeurd is tegen mij, is strijdig met de grondwet. Mijn (grond)rechten zijn op vele vlakken geschonden, zonder dat ik hiertoe enige aanleiding gaf. De onschendbaarheid van de Koning(in) uit de Grondwet dekt geen strafbare feiten af. Recent ben ik daarom een artikel 12 procedure begonnen. Het verzoek treft u aan in de bijlage. Ik vertrouw erop dat dit tot een inhoudelijke behandeling zal leiden, omdat ik uitgebreid bewijs heb kunnen aanleveren (in de 11 bijlagen). Gezien de betrokkenheid van meerdere ministers en het ambtenarenapparaat in het ten uitvoer brengen van het georganiseerde stalking programma, is een inhoudelijke behandeling van deze kwestie in de Tweede Kamer óók nodig. U controleert immers de regering.

De komende week staat de begroting van het Koninklijk Huis op de agenda. In dat debat wordt ook ingegaan op de positie van de heer Edwin de Roy van Zuydewijn. Voor zover ik kan inschatten, zijn in mijn situatie nóg meer rechten geschonden. Bovendien worden jaarlijks aanzienlijke bedragen uitgegeven aan een georganiseerd gang stalking programma tegen mij. Aangezien hier het ambtenarenapparaat wordt ingezet tegen onschuldige burgers vanwege privé-calamiteiten van het Koninklijk Huis, zal dit feit alleen al en de omvang ervan (het budget) vragen oproepen. Om een beeld te verkrijgen van de omvang van het stalking programma, kunt u de elf bijlagen van de artikel 12 procedure online inzien op website http://wp.me/p26m2N-357 .

Hoogachtend,

Drs. G.J.M. (Maud) Oortwijn MPhil PhD

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Justitie, Koningshuis, Media, Politiek, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.