Katholiek Nieuwsblad: “Heeft Demmink ‘blind geluk’ gehad?”

Katholiek Nieuwsblad: And another witness against Demmink, about chauffeur Mosterd.

“Die Demmink heeft ook wel blind geluk.” Dat zou tijdens een lunch Eric Nordholt, oud-180px-AnneFrankplantsoen01hoofdcommissaris van politie in Amsterdam gezegd hebben tegen vice-admiraal Nico Buis, voormalig hoofd van de BVD.

Katholiek Nieuwsblad:     Bij de lunch was society-journalist Thomas Lepeltak aanwezig, die vroeg: “Hoezo?”

Nordholt vertelde daarop dat chauffeur Mosterd die morgen in 2004 bij de politie zou komen voor verhoor. Mosterd was de chauffeur van Joris Demmink, de toenmalige secretaris-generaal van Justitie. Volgens de politie zou Demmink – over wie in 2003 publicaties in de pers waren verschenen: hij zou het Anne Frankplantsoen in Eindhoven bezoeken om seksuele contacten te leggen met minderjarigen – wel degelijk in dat plantsoen zijn geweest. Mosterd overleed onverwacht de dag voor het verhoor op vijftigjarige leeftijd. Volgens Nordholt was dit voor Demmink “blind geluk” omdat deze bij verhoor van Mosterd waarschijnlijk gehangen zou hebben.

Troep

Lepeltak informeerde of er wel lijkschouwing was gehouden. Daarop zouden Nordholt en Buis hard gelachen hebben. “Ja, wat denk je?”, zei Nordholt. Vervolgens vertelde Buis dat hij snel bij de BVD vertrokken was, omdat het daar een troep was waar hij niets mee te maken wilde hebben.

Kindermisbruik

Dit relaas heeft Lepeltak gedaan tijdens een bespreking op 22 maart ten huize van de familie Poot. Peter Poot heeft hem later verzocht hiervan een notariële verklaring te laten opstellen, zoals ook bij twee gevangenisdirecteuren is gebeurd, die al in het midden van de jaren negentig belastende feiten over Demmink hoorden. Joris Demmink is de voormalige secretaris-generaal van Justitie, die onder vuur ligt wegens aantijgingen van kindermisbruik.

———————————–

Hoe kan het dat er vanuit de ambtenarij zoveel informatie over het pedonetwerk is rondgestrooid aan zoveel mensen, en dat toch zoveel getuigen zolang hun mond houden? Gelukkig is er iets veranderd sinds ik mijn getuigenis bracht, waardoor steeds meer mensen naar buiten treden. Het wordt hoog tijd.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Demmink, Justitie, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Katholiek Nieuwsblad: “Heeft Demmink ‘blind geluk’ gehad?”

  1. Katholiek Nieuwsblad is een aanrader. Maar Demmink wordt nu wel mainstream. Er is iets veranderd, sinds 2 jaar ofzo. Het lijkt wel of er druk op de ketel zit e er steeds meer mensen meedoen. Maud, je hebt een trendbreuk gemaakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.