Publeaks: Anoniem lekken naar de pers =NIEUW(S)=

PUBLEAKS_logoWat zegt Publeaks zelf: Publeaks is een online systeem dat personen in staat stelt om  anoniem  materiaal aan te leveren bij een aantal media-organisaties. De aanbrenger kan een document met relevante informatie uploaden via een site. De documenten worden, als de aanbrenger dat niet al heeft gedaan, ontdaan van metadata en technisch onherleidbaar doorgestuurd naar deelnemende mediaorganisaties. De aanbrenger kan zelf selecteren naar welke van de aangesloten mediaorganisaties hij of zij de stukken wil sturen. De ontvangende journalist kan, via een niet herleidbare code, contact zoeken met de aanbrenger (als die heeft aangegeven daarvoor open te staan) en besluit zelfstandig tot verificatie, nader onderzoek of publicatie….  (leest het – link

Wat zal ik ervan zeggen? Een goed initiatief. Het is nodig om geloofwaardig te zijn als pers, in tijden dat de mainstream media door de alternatieve media word geassocieerd met doofpotten. Ik ben blij met de aandacht van Publeaks voor deze mogelijkheden. Dit is de rol van de pers in een democratische rechtstaat. Mooi!

Toch heb ik bedenkingen, maar die zijn niet groot genoeg om ook negatief te doen. Wat die bedenkingen zijn? Allereerst denk ik dat de opzet inhoudelijk gezien niet optimaal is: digitaal contact zoeken is niet de beste weg, in tegendeel. Als burger moet je een blind vertrouwen hebben in het systeem om dit te doen. Als ik als AIVD/rvd een valkuil zou opzetten, is dit wat ik zou doen. Klokkenluiders traceerbaar (online) melding laten doen, en hen adviseren niemand er iets over te zeggen vooraf. Als uw collega binnenkort zomaar tegen een boom rijdt, weet niemand waarom. Sorry, ik ben misschien te wantrouwig.

Misschien is dit wel te negatief gedacht. Ik wil niet zomaar een mooi initiatief onderuit halen. Maar ook de namen in het colofon hebben mij doen twijfelen. Dit zijn allemaal mensen met een principieel / politiek actief imago. Dat geeft vertrouwen. Alleen, op de lijst staan twee namen, die aangegeven hebben, dat niemand ooit een verhaal als dat van mij zou brengen, hoewel bleek dat ze al wisten dat het waar was (link). En op de lijst heb ik ook twee namen gezien waarbij ik wel eens het vermoeden heb gehad ‘van de AIVD’ (link). Deze beide bedenkingen zijn slechts vermoedens. Het kan goed bedoeld zijn. In dat geval moeten ze een postbus aan de website toevoegen: dat is de veiligste manier voor luiders.

Alles bij mekaar opgeteld: ik juich dit initiatief toe! De pers maakt een stap vooruit.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Media, Privacy, Waarheidscommissie and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Publeaks: Anoniem lekken naar de pers =NIEUW(S)=

  1. Toch is het goed. En de meeste klokkenluiders hebben minder erge dingen als jij Maud. Die kunnen hier goed terecht.

  2. Een postbus is inderdaad een goede aanvulling hierop. Persoonlijk zou ik niet vertrouwen op de anonimiteit die gegarandeerd wordt. Er gebeuren teveel smerige dingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.