Gevaarlijk eenlingen. Nou, nou, ze doen wel enorm hun best. Leugens zijn het!

Dus dit!  en dit! en dit! moeten we allemaal gewoon vinden? Wie is hier gevaarlijke gek?

Het mag wat kosten. Je bedenkt een vijand. Dan ga je die net zo lang stalken vanuit de staat en aanverwante disfunctionele instanties, totdat deze persoon alleen staat. Dat is helaas niet zo moeilijk, want de gemiddelde Nederlandse burger heeft a) lage verwachtingen van de kwaliteit van dienstverlening, en b) is te bang voor de overheid om iemand te helpen die een conflict heeft. Dat geldt ook voor deze situatie, waarin de staat de partij is die het conflict is aangegaan op een echt mensonterende manier.

SAM_5591Nederland zakt langzaam af naar het niveau van Oost-Duitsland 40 jaar geleden. Wat betreft de STASI ‘privacy versus veiligheid’ activiteiten. Wat betreft de economie (het zal niemand ontgaan zijn). En wat betreft de voorzieningen die de burger vanuit de staat geboden worden.

In feite betalen we heel veel belasting voor een niet goed functionerende staat. Zeg nou zelf… leest het.

En nu het concept ‘de gevaarlijk eenling’. Als je er goed over nadenkt, is het lachwekkend. Een gevaarlijke eenling. De Damschreeuwer wordt dan als voorbeeld genoemd. Ik heb goede redenen om aan te nemen dat die Damschreeuwer een nepper was. Zo, dan weet u dat. De aanslag met de Swift in Apeldoorn gaf ook te denken op een aantal punten.

Hoe het ook zit: ik geloof niet zo in gevaarlijke eenlingen. Wat mij betreft is een groep idioten gevaarlijker dan een slimme of dommige eenling. Volgens mij zijn die zogenaamde ‘gevaarlijke eenlingen’ door de politie- en inlichtingendiensten ‘eenling’ gemaakt en daardoor misschien (wellicht) ‘gevaarlijk gemaakt’, voor zover er überhaupt meer dreiging uitgaat vanuit die eenling dan vanuit de politie.

Ik spreek uit ervaring. Het vergt veel om én alle kwaad én alle agressie én alle gevaar van de politie- en inlichtingendiensten te blijven negeren. Toch doe ik het. Ze gaan het niet van me winnen. Want zelfs in dit door henzelf gestarte laffe gevecht ‘met zijn allen tegen één’, wil ik de betere partij blijven. Iemand moet laten zien dat het anders kan. Als geen enkele ambtenaar daartoe in staat is en alle instanties in ons land terugvallen op ‘middeleeuwse waarden’ (dan druk ik me nog netjes uit), dan moeten we het gewoon zelf opknappen.

We laten dit land toch niet kapot gaan door de angst en de willekeur van de Oranjes en hun lakeien? Het zou eeuwig zonde zijn. We hebben als land een moderne rechtstaat en democratie, althans dat wil het volk en het zou morgen hersteld kunnen worden. Er is geen enkele reden, om deze verder te laten verkwanselen. Misschien maakt dat van mij een ‘gevaarlijk eenling’: het streven naar een moderne rechtstaat en democratie. Het lijkt erop, dat ik in dit streven alleen sta. Dat is vooral gevaarlijk voor mij. Maar val ik daar de politie mee lastig? Nee! Dus laat ze eens ophouden met het zielige klagen en doen. 

Dus dit! en dit! en dit! moeten we allemaal gewoon vinden? Wie is hier gevaarlijke gek?

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Demmink, international, Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Privacy and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Gevaarlijk eenlingen. Nou, nou, ze doen wel enorm hun best. Leugens zijn het!

 1. jimmypimmy says:

  Volgens mij ben jij een enorme bedreiging voor B-WA-Max. Haha. En als ik je fotos zo zie, lijkt me dat niet te komen door een kickbox bommenwerper machinegun verslaving en die shit. Duuussszzzz….. Een weekje Bangkok met grote gevolgen. Ik heb zelf ook wel eens spijt gehad van een vakantie avontuurtje, maar dit is even ietsiepietsie heftiger, hahaha. ik ga nog even wat youtube kerstboodschappen kijken, nu met hele andere ogen…

 2. maudoortwijn says:

  De omschrijving vanuit politie, dat deze eenlingen in twee groepen ingedeeld kunnen worden: a) lieden die iedereen wantrouwen, b) lieden die al in een hulpverleningstraject zitten. Deze indeling zegt genoeg. Het gehele traject is erop gericht om mensen te psychiatriseren. De slimme types ontwijken alle ambtenaren/hulpverleners om verdere ellende te voorkomen. Het is me volstrekt onduidelijk wat deze mensen zo gevaarlijk maakt.

  Als het programma echt goedbedoelend zou zijn, dan was er een andere indeling geweest. Vanuit de losse pols: a) mensen met een mentale ziekte, b) mensen die kwaad zijn op de staat en dit als levensvisie hebben, c) mensen die door fouten van ambtenaren zo zijn klemgezet, dat ze boos geworden zijn op de staat. Of je maakt een indeling op basis van het niveau van agressief gedrag. U begrijpt dat een goedbedoelend programma geheel anders met burgers zal omgaan, afhankelijk van de groep waarin ze vallen.

  De huidige opzet is duidelijk. Het gaat om mensen die niets gedaan hebben wat tot vervolging door politie moet leiden of tot opname ivm “eigen veiligheid of dat van anderen”. Desondanks worden ze gevolgd en nog eens gevolgd, met als doel ze zover te krijgen dat ze hulp zoeken. Stalinistisch. Zo kan de staat dus omgaan met mensen die te maken hebben gehad met een fout van de staat.

 3. kaskaas says:

  maar Maud, dat zijn 2 motormuizen. geen gevaarlijke eenlingen dus. ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.