De Hoge raad heeft dat kleine beetje Trias Politica dat we hadden, om zeep geholpen: Arrest Vliegbasis Volkel

Since 1994, the Dutch federal government is given immunity from prosecution.   

Het arrest Vliegbasis Volkel (HR 25-01-1994, NJ 1994, 598) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op (het ontbreken van) strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat (bron: gewoon uit Wikipedia).

1176371_10200478860488194_1665799881_nOp 2 februari 1992 stroomt op vliegbasis Volkel een hoeveelheid kerosine uit een brandstofopslagtank: er was te veel brandstof ingepompt. Het lekken van kerosine is een overtreding van de Wet Bodembescherming.

De vraag is of de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging van de Nederlandse staat. De rechtbank acht de officier van justitie ontvankelijk. Zij acht het feit bewezen, verklaart de Staat schuldig, zonder overigens straf toe te passen. Hiertegen gaat de landsadvocaat in sprongcassatie.  [Waarom deed men dit?]

De Hoge Raad oordeelt dan:

Aanhalingsteken openen 6.1. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de handelingen van de Staat geacht moeten worden te strekken tot de behartiging van het algemeen belang. Daartoe kan de Staat door wet- en regelgeving, bestuur, feitelijke gedragingen of anderszins zich alle aangelegenheden aantrekken. 6.2. Voor de handelingen van de Staat zijn ministers en staatssecretarissen in het algemeen verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal. Daarnaast kunnen zij ter zake van ambtsmisdrijven strafrechtelijk worden vervolgd op de voet van de artikelen 483 en volgende Sv 6.3. Met dit stelsel strookt niet dat de Staat zelf voor zijn handelingen strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. 6.4. Het vorenoverwogene brengt mee dat de Rechtbank de Officier van Justitie niet-ontvankelijk had behoren te verklaren in zijn vervolging. Aanhalingsteken sluiten

De Hoge Raad vernietigt uitspraak. In het Volkel-arrest is  dus bepaald dat de centrale overheid niet vervolgd kan worden (strafrechtelijke immuniteit).

—————————-

Voor wie is dit goed? Het is niet in het landsbelang in ieder geval.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De Hoge raad heeft dat kleine beetje Trias Politica dat we hadden, om zeep geholpen: Arrest Vliegbasis Volkel

  1. Wat je hier ook al zei. Wie wil onschendbaarheid? Als je onschendbaarheid wil, verlies je geloofwaardigheid. Hoezo? Algemeen belang? Als dat zo was, hoefde je de onschendbaarheid ook niet zo vast te leggen. Zomaar wat huis-tuin-keuken filosofie. En waarheid als een koe: Willem 4.

    http://maudoortwijn.wordpress.com/2013/01/03/onschendbaarheid-is-niet-van-deze-tijd/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.