De politie, de buurman, de grens. (deel 1)

Joop van de W blogDe politie. Die zijn er als je ze nodig hebt, voor sommige mensen (lees: mijn buurman, die informant is). Zelf spendeer ik een nacht in de cel vanwege: een struikje. En mijn ‘arrestatieteam’ kost de gemeenschap weer een fortuin. “Ga boeven vangen!”

Naast mij woont een lastige man (een van mijn stalkers) en hij is advocaat. Gezien de historie van spullen ‘lenen uit mijn tuin’, door hem gesnoeide beplanting in mijn tuin (nee, niet die vlakbij de erfgrens) en fysiek stalkerig gedrag, besloot ik in 2009 dat het tijd was voor een hogere schutting. Ik zocht uit bij het kadaster waar de erfgrens loopt en concludeerde dat de oude schutting volledig op mijn grondgebied stond. Voor de aardigheid heb ik nog geconsulteerd bij de lastige buurman, of hij wellicht nog voorkeuren had, waarmee ik eventueel rekening zou kunnen houden, bij het vervangen van mijn schutting. Vanaf dat moment gaat het mis.

vacaturejobs_politie_04“Jij gaat in je hele tuin niets veranderen, totdat ik zeg dat het goed is!”   (???)

Als ik aan de schutting begin te werken, belt meneer de politie. Ze komen langs. De politie concludeert dat het “geen politiezaak is”.

Als ik twee dagen later weer aan de schutting werk, doet hij melding bij de politie van “een verwarde vrouw”, wat een walgelijke wijze is van met mensen omgaan. Meneer is zelf in de war, want hij had de politie gezegd dat ik met een bijl zijn schutting aan het afbreken was. Nu bezit ik geen bijl en een klauw is veel handiger om de planken van mijn eigen schutting los te wrikken. En hij had mij die ochtend juist bedreigd, dat als ik “ook maar iets in de tuin zou doen, dat er dan rake klappen zouden vallen”.  Dat gold ook, als ik iets anders zou veranderen aan mijn tuin, al was het 4 meter van de erfgrens. Dat is een rare opmerking voor een jurist. De bedreiging van hem naar mij wil de politie niet opnemen. Ik ben uberhaupt verbaasd dat de politie tot twee maal toe langskomt voor een schutting, wanneer deze buurman hen opbelt.

Om een lang verhaal kort te maken, het ging van kwaad tot erger…

  • Bedreiging van mijn werkmannen, zodat ik die letterlijk moest tegenhouden om geen fysiek gevecht te beginnen met mijn buurman. Ik heb mijn werkmannen naar huis gestuurd (met geld, zonder gewerkt te hebben), omdat de buurman geweldadig gedrag bij hen opriep. Dat is de bedoeling: jarenlang agressief zijn, zodat je iets terug doet.
  • Lastercampagnes in de buurt, vanwege mijn ‘vreselijke gedrag’ rondom de schutting. De vriendin van de buurman heeft krijsend in de tuin gestaan, als een speenvarken. En nogmaals: ik had tot op dat moment nog nooit iets verkeerd gedaan naar hen.
  • Een derde keer politie bellen, nu om 2.00h s nachts, vanwege beschadiging aan zijn voorgeveltuin. Dus: 2 politie-auto’s, die 2 uur lang voor mijn deur stonden, terwijl de politie mijn achtertuin platgewalste, omdat ze me wilden spreken! Ik ben die nacht van mijn bed gehaald en meegenomen voor verhoor. Het verhoor kon echter pas de volgende ochtend plaatsvinden, zodat ik een nacht in de cel verbleef. Ja, het gaat over een mogelijke beschadiging aan een struikje in de voorgeveltuin (ik zag niet eens schade), wat in dit geval voldoende reden was om a) mijn achtertuin plat te lopen (de politie betreedde die zonder mijn toestemming via de achtertuin van buurman) en b) mij een nacht op te sluiten. En nee, ik had nog nooit een politiebureau van binnen gezien, voor dit gebeuren plaatsvond.
  • Hierna eiste de politie (wijkagent Ronald P) dat ik niets aan mijn hele tuin zou veranderen, zo lang het onderzoek loopt. Ik heb de rommel enkele dagen laten liggen, mochten ze langs willen komen voor forensisch onderzoek. Daarna heb ik de voicemails van de buurtregisseur (vele voicemails) genegeerd: Het was te belachelijk! Een maand lang niets in mijn tuin mogen doen! Zonder enige wettelijke basis!

Uiteindelijk moest ook de buurman toegeven dat het kadaster leidend is. Volgens het kadasterkaartje stond de schutting inderdaad op mijn grensgebied (wat ik al wist). Dus.

2. DSCN1458Huis 005

Links de rotzooi. rechts hoe het nu is. 

Dit is niet normaal. De politie, die tot drie maal toe langskomt, om een altijd lastige buurman genoegdoening te geven. Ze zijn ‘s nachts twee uur bezig vanwege een struikje in een geveltuin. Om mij van mijn bed te ligten, vernielen ze mijn tuin en houden ze de buurt een halve nacht wakker (met twee politie-auto’s en een team van minimaal 4 mensen). Ik moet mee voor verhoor en word daartoe een nacht opgesloten! Dan heb je een andere agenda dan gebruikelijk. Het is bedoeld als intimidatie. En het werkt even, want de meeste mensen -ik ook- luisteren naar politie. Dat kun je beter niet doen, lijkt het wel.

p.s. Naar aanleiding van de ‘in scene gezette’ aanhouding voor de vernieling van een struikje in de voorgeveltuin van de genoemde buurman (ik heb geen schade gezien), ben ik volgens de politie opgenomen in hun HKS (Herkenningsdienst Systeem). Hierin worden ‘verdachten’ opgenomen, zodat ze snel door de politie herkend kunnen worden. Belachelijk! Als de criteria voor opname in dat systeem echt zo simplistisch zijn, dan kan je iedere Nederlander in dat systeem stoppen, en mijn buren als eerste.

Lees ook deel 2.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Demmink, Justitie, Maatschappij, Politie, Privacy and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.