Neighbourhood Surveillance – there is still more to the story

vacaturejobs_politie_04After having witnessed the Dutch royal family in ‘compromising position’ in 2000 in Bangkok, in many ways I have been under surveillance. Since I bought an apartment on New Prince Canal street (Amsterdam) in 2003, the neighbourhood real estate transactions have been rather peculiar. Over the past ten years more and more neighbours of mine are involved in this surveillance program. Yes, as far as I know, it is illegal: a) because I am not a suspect of a crime, and b) because even if I would have been, an investigation is not allowed to continue for so many years, and c) covert investigation should not involve civilian informants.  

Nonetheless, over the years, the apartments in my buildingblock have been a) sold rather quickly when put on the market and b) to people with a connection to either the Justice department, and/or the former Justice minister Benk Korthals, and/or the royal family.

Het pand direct naast me, links van mij, heeft 4 verdiepingen. [BG] Op de begane grond is vlak na mij een advocaat komen wonen, die overigens ook incassowerkzaamheden doet. Het toeval wil dat Benk Korthals destijds Justitie leidde en nu voorzitter is van de Raad van Commissarissen van ‘Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland’. De buurman haalt me al jarenlang het bloed onder de nagels vandaan, en dan druk ik me heel netjes uit. [1] Op de eerste verdieping in ditzelfde pand is een advocaat/rechter/professor komen wonen. Gelijktijdig met de koop van dit appartement hebben zij heel goedkoop een huisje in Argentinië op de kop kunnen tikken. Overigens was de oma van deze familie nog kapster van Juliana, dus dat er banden zijn is duidelijk. Ze doen uiterst aardig, maar zoeken ook telkens naar negatieve roddels. Heel vermoeiend. [2] De huurders op de tweede verdieping hebben enkele jaren geleden gewoon hun huurhuis (dit) gekocht, wat naar ik aanneem los staat van de kwestie. [3] Op drie hoog woont sinds kort een man die in de incassobusiness zit. Rond dezelfde tijd als dat hij dit huis kocht, werd hij directeur van een incassobureau. Ik schat in dat Benk Korthals in staat is hem te motiveren over mij te rapporteren.

Het pand waarvan ikzelf de begane grond bewoon. [1] Direct boven mij woont een ondernemerstel uit de buurt van Soesterberg. Wat hun connecties zijn weet ik niet. Ik hou ze op afstand, want ze doen agressief. Ze hebben in de korte tijd dat ze er wonen, al aanzienlijke schade aangericht aan mijn woning, door het verwijderen van dragende muren en diverse lekkages. [2] De tweede verdieping is gekocht door een jongeman uit Den Haag, die in het verleden werk heeft gedaan voor oud-premier Balkenende. Een aardige jongen, maar ook groot voorstander van ‘Big Data’ en ‘Big government’: “Individuele rechten moeten wijken, als het collectief daar beter van wordt”. Ik heb teveel landen bezocht, om die uitspraak heel eng te vinden. [3] De bovenste twee verdiepingen zijn gekocht door een jongeman uit een zogenaamd ‘gegoede familie’. Hoe de connecties zijn met genoemde partijen is mij onbekend. Voor zover ik weet, heeft hij gewerkt bij het Amstel hotel en in de wijnhandel. Als voormalig voorzitter van mijn VVE heeft hij een actieve rol gespeeld in de stalking. In ieder geval is hij geen prettige vent ‘als buurman’.

Het pand aan de rechterkant naast me. [BG] Op de begane grond woont sinds kort een stel waarvan de man werkt bij Shell. Zij houden mij i.i.g. altijd nauwlettend in de gaten en willen alles weten. Als een teek vastgebeten op je huid. Het lijkt wel professioneel. [1] De eerste verdieping is verhuurd aan een mij onbekende sympathieke jongedame. Zij heeft geen naamplaatje bij de deurbel. We hebben elkaar nooit echt gesproken. [2] De tweede verdieping is sinds enkele jaren verhuurd aan een Amerikaan, die directeur is van Nike in Nederland. Dat is waarschijnlijk degene geweest die het sponsorcontract van Nike met de KNVB heeft afgesloten. En de KNVB, dat is weer Benk Korthals. Ik heb de man in al die jaren één keer gezien en nog nooit gesproken. [3] De derde verdieping is vele jaren geleden gekocht door een Duits-Nederlandse jongeman en een Nederlandse jongedame. Van hen heb ik nooit iets gemerkt, in tegendeel: aardige mensen. Eigenlijk zijn alle internationale buren heel rustig, ik weet ook niet waarom. [4] Op zolder wonen ook nog mensen, maar die huren kennelijk: bij het kadaster staat de woning niet geregistreerd.

Tegenover mijn huis ligt een woonboot, die sinds enkele jaren bewoond wordt door een chirurg en een vroedvrouw. Zij zijn er komen wonen, om mij permanent in de gaten te houden. Dat kan werkelijk perfect vanaf hun boot. Ze komen ook (toevallig!) uit mijn geboortedorp: speciaal geselecteerd zodat ik hen snel in vertrouwen zou nemen. Dus niet. Overigens gaat hun 3-jarige dochtertje gewoon mee naar het stalking buurtoverleg. Geen enkel probleem voor hen. Een chirurg en een vroedvrouw met ‘informantje spelen’ als belangrijkste nevenactiviteit. Die lopen me nu een professioneel risico! Een vroedvrouw die rapporteert aan een stalkingclubje van een machtig pedonetwerk. Link.

En dit zijn slechts de appartementen direct naast, voor, en boven mij. In de huizen verderop in de straat zitten ook wat ‘extra paar ogen’, maar het zou te ver voeren om alle bewoners in mijn straat hier te behandelen. Het zal de lezer duidelijk zijn, dat het op deze wijze eenvoudig is om iemands gehele leven in de gaten te houden. Iedere buur vangt bijna automatisch wel iets op van wat er speelt in mijn leven. Het is ook goed voor de sfeer. Er is de afgelopen jaren veel vernield in/op/aan mijn bezittingen. Enkele buren lachen dan heel geamuseerd en melden dat ik “dan maar de politie moet bellen, hé!”. Hele fijne mensen.

Mijn buren zijn trots op deelname (ook toen ze niet wisten wat de reden was). De situatie heeft mij overtuigd van de noodzaak, om deelnemers van groepsaanvallen te straffen voor het delict dat de groep als geheel veroorzaakt. Iedereen die mee heeft gedaan in de loop der jaren, snapt dat mij mensenrechtenschendingen worden aangedaan van het ergste soort. De meeste Nederlanders zouden niet meer leven na zoveel jaren. Als mij iets overkomt, mogen al mijn buren de bak in.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Privacy, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Neighbourhood Surveillance – there is still more to the story

  1. Agent Orange says:

    Schizo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.