Jeroen Willems (1962-2012) a famous Dutch actor died

willemsJeroen Willems (1962-2012) is helaas heengegaan. Een top-professional en gewoon fijn acteur. Ik heb lang getwijfeld of ik er een post aan moest wijden. Carré is direct bij mij om de hoek. Ik heb de ambulance die middag horen loeien. Het zou het 125-jarig bestaan zijn van Carré. Beatrix zou er die avond zijn. En de dag ervoor bedacht ik me zelfs nog: “Waarom ligt er geen mannetje te slapen voor mijn deur op de tuinbank van de buren ‘s nachts”, want dat is vaak het geval als er dergelijk bezoek in mijn buurt gepland is. Ik heb het genegeerd. Alsof ze wisten dat ‘zij’ er niet zou zijn. Bij de ambulance bleef ik voor mijn raam staan kijken, net als mijn buren. Dat doe ik normaal nooit, maar iets vertelde me dat er écht iets aan de hand was. Het voelde een beetje raar en ik wist niet waarom.

Jeroen Willems is één van de acteurs [Williams] in mijn boek Dag Licht.

Ik denk niet dat hijzelf destijds geweten heeft wat er speelde. Hij volgde me gewoon een avond en probeerde me af te luisteren, waarschijnlijk niet wetend waarom. Ik voel me desondanks schuldig. Ik heb hem toen mijn boek Dag Licht ook toegezonden per post. Er is een kleine kans dat hij door mijn boek Dag Licht wist wat er aan de hand was in ons land en met mensen gepraat heeft daarover. Zal het ooit uitkomen?  De aandacht voor zijn overlijden en het ‘aflasten van het majesteit-bezoek’ was overweldigend. Het was ook gewoon een sterk acteur met een enorme presence on-stage en op het doek.

Meestal laat men  (als het echt zo is)  in deze situaties, overduidelijk -op indirecte wijze-  weten hoe het zit.  Iedereen snapt het dan. Niemand weet het zeker.  Ik snap het niet.

Een groot acteur is heengegaan.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Koningshuis, Maatschappij, Media and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.