Dodenherdenking heeft een doel

justitia009Dodenherdenking gaat niet over enkel het herdenken van de gevallenen. De belangrijkste reden om ook na zoveel jaren nog specifiek stil te staan bij 1940-1945 is vanwege de wens: “dit nooit meer!”  En helaas is dat een gedachte die uiterst actueel is. Daarom is het belangrijk om niet de gevallenen aan Duitse kant te herdenken. Dat houdt de boodschap helder. Het gaat niet alleen om leed, het gaat om goed en fout. Als je “dit nooit meer wil”, zul je bewust moeten kiezen bij mogelijke dreiging.

Het lijkt me gezond, dat we ons ondertussen normaal uitlaten over Duitsers en dat we die flauwe grapjes over fietsen eens weglaten. Het gaat om generaties van voor mijn tijd. Dat kan je de huidige Duitser niet aanrekenen. Duitsland is een prima buurland vandaag de dag. Het is onnodig om hen emotioneel te belasten op 4 mei en de huidige generatie Duitsers op iets aan te spreken wat ver achter hen ligt. Maar het herdenken van Duitsers op 4 mei gaat me echt te ver. Daardoor schiet 4 mei ook haar doel voorbij.

De dodenherdenking op 4 mei gaat over het herdenken van oorlogsslachtoffers en oorlogsmisdaden, waar wij als volk onder geleden hebben. Ik zeg niet dat er geen Duitsers zijn geweest die ook geleden hebben of die ons geholpen hebben (oorlog is nooit zwart-wit), maar het is ongepast om expliciet aandacht te vragen voor lijden vanuit Duitse kant. Zij, als land (nee niet iedere individuele Duitser destijds en al helemaal niet de hedendaagse Duitsers, maar wel het Duitse volk als collectief) zijn WO2 begonnen  en hebben daar iets vreselijks aangericht. Dat willen de meesten nooit weer en daarom gedenken wij WEL slachtoffers aan onze kant en NIET gevallenen aan de andere kant.

Het argument om iedereen als slachtoffer van het systeem te zien, zet de deur open voor herhaling van de geschiedenis, want niemand is dan kennelijk verantwoordelijk om te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Je zegt in feite: alle mensen die een beetje meededen met de Duitsers want ze wisten niet wat ze anders moesten doen, die zijn ook slachtoffer. Wanneer je iedereen als slachtoffer van het systeem ziet, dan is het doel “dit nooit meer” verdampt. Bij een volgende dreiging denkt men dus dat het ok is, om de andere kant op te kijken en te doen alsof je neus bloedt. Niets doen is geen slachtofferschap: het is medeplichtig zijn (ook al wil je dat zelf niet). Ja, ik geloof dat vele medeplichtigen liever hadden gewild dat het anders was gelopen, maar dat is dan jammer voor ze, want ze lieten het wel toe. Voor laffe passiviteit (of leedvermaak) krijg je geen gevangenisstraf, maar respect of medeleven lijkt me niet op zijn plaats.

Ook vandaag de dag zie ik dit laf-meedoen-gedrag van “mijn buren” bij mensenrechten schendingen in ons eigen land (nu, vandaag!). Ze zijn medeplichtig, omdat ze kiezen voor de makkelijke weg. Dat is en blijft mijn meeste sympathieke oordeel.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Dodenherdenking heeft een doel

  1. Vasco says:

    Juist doordat we de gevallen Duitsers niet mee herdenken, vertrouw ik de hele herdenking niet. Het hele 4 en 5 mei gebeuren zijn in het leven geroepen, niet zodat het NOOIT meer zal gebeuren, want het zit er al lang weer aan te komen, nu we in een door nazi’s bedachte Europese Unie zitten. Maar om de schijn en de leugen van de holocaust op te houden. Want was het niet Bernhard’s eigen IG farben ( hij werkte er ) dat het zyklon B aan de kampen leverden waarmee o.a. 6 miljoen joden zouden zijn vergast? Zyklon B laat een blauwe kleur achter na gebruik. Deze kleur is wel te vinden in de kleinere gaskamers waar kleding e.d. werd behandeld tegen bacterien e.d. In de grotere kamers, die overigens gewoon vanaf de binnenkant te openen zijn, ook handig als je massaal een volk daarbinnen wilt vergassen, is er echter geen spoortje blauw van het zyklon B terug te vinden. ook zijn de dakgaten, waardoor het middel naar binnen zou zijn gegooid, pas NA de oorlog aangebracht. Tevens zijn er sporen dat de grote ruimte voorheen ui 5 ruimtes bestond, waaronder een badkamer. Er is nooit bewijs geleverd wat de daadwerkelijke cijfers zijn van de door de nazi’s vergaste joden zijn. En niemand vraagt daarom natuurlijk, we worden namelijk wereldwijd jaarljks herrinnerd hoe erg het was, en er naar vragen durft dan toch niemand meer. De mensen die achter het nationaal socialistiche concept, zijn de zelfde mensen die u het communisme, socialisme en kapitalisme gaven. Waarom denkt men eigenlijk sowieso altijd terug naar wat Hitler heeft gedaan? Waarom hoor je zo weinig over Stalin die er zo’n 66 miljoen heeft omgebracht tijdens zijn regime?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.