Ook een klacht bij de KLPD wordt niet afgehandeld

To find a solution for the situation I got into, I contacted many government agencies without getting any reply. Finally, in 2012, I complained with the KLPD department of the police. To me it seems they have no idea what they are doing with public money.   

vacaturejobs_politie_04Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft een klachtenregeling. [klachtenregeling KonLanPolDienst]   Onderstaande brief heb ik tot twee maal toe gezonden aan zowel het hoofd van de dienst als de minister van Binnenlandse Zaken. Zij zagen geen enkele aanleiding om hier inhoudelijk op in te gaan. Er is niet eens gebeld om mij te vragen “Wat er aan de hand is”.

Hoewel ik geen enkele historie heb van ‘klagen bij de staat’ vóór deze situatie, is de klacht gewoon genegeerd. Ik vraag me af waarom ze dán een klachtenregeling hebben.

Hieronder een kopie van mijn klacht. Ik ben verbijsterd dat dit allemaal kan.

Maud Oortwijn

———————-

Korps landelijke politiediensten

Korpschef P.M. Zorko
Bureau Veiligheid & Integriteit,
Postbus 202, 3970 AE Driebergen

Amsterdam, 2 juli 2012

Betreft: klacht KLPD

Geachte mevrouw Zorko,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een langlopende kwestie.

In december 2000 ben ik getuige geweest van strafbare feiten gepleegd door Nederlanders in Bangkok. Vanwege de positie van de betrokkenen leek het mij het beste hier met niemand over te spreken. Sindsdien word ik meer dan onheus bejegend door diverse overheidsinstanties. Als onschuldige getuige die destijds het landsbelang in bescherming nam, ben ik niet bereid mijn hele leven op te offeren voor de vergissingen destijds van de KLPD en degenen die zij beschermen.

In de bijlage wordt een eerste overzicht gegeven van ongewenste gedragingen tegen mij, door of op initiatief van de KLPD en/of AIVD. Wanneer ik een advocaat heb, zal ik deze lijst verder uitwerken. De afgelopen jaren heb ik tevergeefs bij diverse instanties aangegeven, dat ik hier niet van gediend ben. De schade is groot, doordat deelname aan de samenleving en/of een gezinsleven onmogelijk is. Iedere dag dat dit voortduurt, is een aantasting van ons land als democratische rechtstaat. Ik vraag u dit op te lossen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,

Hoogachtend,

Maud Oortwijn

Bijlage: Voorlopige lijst ongewenste gedragingen

12 jaar      misdiagnoses, onnodig behandelen, medisch geheim

6-10 maal     poging tot liquidatie

2 maal        sabotage auto

15 keer      creëren van onveilige verkeerssituaties

12 jaar      stalken, achtervolgen, intimideren

1 jaar        achtervolgen met helikopters (2011)

12 jaar      laster/smaad, karaktermoord

12 jaar      schenden privacy

2 jaar        negeren van recht op informatie

3 maal        werkgever dwingen mij te ontslaan

2 maal        ontzeggen mogelijkheid tot volgen opleiding

12 jaar      afluisteren, telefoontappen, internettappen

12 jaar      aanzetten tot haat

12 jaar      omgeving aanzetten tot plegen misdrijven

10 jaar      woon –en leefgenot ontnemen

2 maal        huisvredebreuk

1 nacht       onterecht opsluiten politiecel (Amsterdam)

1 maal        vernielen tuin (politie Amsterdam)

12 jaar      uitlokken geweld

3 zaken       aanzetten advocaat tot doelbewuste wanprestatie

Deze lijst is een eerste versie. Deze zal nader uitgewerkt worden, wanneer het voor mij mogelijk is om een advocaat in te huren.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Best -must read- posts, Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Media, Pedonetwerk, Politie, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.