Het gevoel: Nederland, dat zijn wij!

“The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.” ― John F. Kennedy

Nederland hecht niet veel waarde aan grondrechten vergeleken met andere Westerse landen. Voor een bultrug of een pony springt half het volk in de bres, omdat iemand op TV zegt dat het belangrijk is. Maar als de overheid buiten haar boekje gaat en rechten schendt, dan is dat een “vreemd onderwerp” waarvan men niet goed weet hoe erop te reageren.

Fundamentele rechten, zoals geformuleerd in de grondwet, zijn onvervreemdbare rechten van alle individuele burgers. De grootste bedreiging voor iedere burger is de staat. De overheid heeft veel macht, macht die door ons aan hen is gegeven om in het belang van ons allemaal uit te oefenen. Omdat de macht van de overheid zo groot is, moet de burger hiertegen beschermd worden. Macht heeft namelijk de neiging uit te dijen tot er sprake is van machtsmisbruik.   Die mensen zitten er toch voor ons? Voor wie anders?

Wanneer jouw rechten geschonden worden, mag je stappen nemen. Een gevecht tegen de overheid is een ongelijke strijd, waarbij de overheid –in het geval zij wel verliest-  vaak een slechte verliezer is, met alle gevolgen van dien. Dat is gewoonweg een schande. Toch staan de pleinen niet zwart van de mensen als het gebeurt. Dat zit niet in onze cultuur en dat is een gemis. Als de grondrechten van één burger niet vanzelfsprekend zijn, dan hebben alle burgers niet langer grondrechten. U dus ook niet.

De grondwet, het is de basis van een democratische rechtstaat. Dat is waar we met zijn alleen ontzettend trots op zouden moeten zijn. Een aanval op dat wat in de grondwet staat (vanuit welke partij ook) dat zou ieder als aanval op de staat én op zichzelf kunnen zien.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Maatschappij, Politiek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.