Alle huisartsen die meedoen strafrechtelijk vervolgd?

Dit is schadelijker voor ons land, dan pedoseks in de koninklijke familie. Ik neem aan dat het kabinet vandaag nog aftreedt? Onderzoeksbureau Nivel (gefinancierd door staat) heeft alle huisartsen van Nederland aangezet om strafbare feiten te plegen tegen alle burgers van dit land. Het schenden van het beroepsgeheim door huisartsen is een ernstig delict, omdat het een grote bedreiging is voor de volksgezondheid en de grondrechten van burgers. Het is een schande dat Nivel alle (ALLE!) gegevens uit patientendossiers aan het verzamelen is, tegen de wens van de Eerste Kamer, die het EPD  ook niet zag zitten.

Welk belang wordt hiermee gediend? Voor welk onderzoek is het nodig om alle privegegevens (ook kleine aantekeningen van de huisarts) van alle burgers van dit land te kunnen verzamelen? De kosten van het ongewenste EPD lopen de spuigaten uit. Ik vraag me af of ze geen geld zullen besparen door een kopieermachine te delen met de AIVD of een willekeurige andere overheidsdienst: het is immers de Nederlandse staat die in uw en mijn gegevens rommelt. Het is aldus een risico om gebruik te maken van de diensten van een Nederlandse arts (maar dat denk ik bij wel meer Nederlandse dienstverleners).

En zeg me niet, dat onze staat ‘goed omgaat’ en ‘zorgvuldig is’ als het om medische gegevens of de gezondheid van haar burgers gaat. Ik kan vele anekdotes vertellen… Van mij persoonlijk wordt al zo’n 14 jaar het medisch dossier getapt, hoewel ik echt geen ziektes of trauma’s heb of iets van dien aard. Als artsen onder druk gezet worden vanuit de staat, handelen ze niet meer in het belang van de patient (of in dit geval een gezonde burger). Dat zijn ernstige vormen van mensenrechtenschendingen, die verder gaan dan het verzamelen van gegevens: de gegevens worden ook gebruikt. Uw regering vindt dat goed, als daar wat voordeel uit te halen valt.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Maatschappij, Politie, Politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.