Zielig doen is voor daders

Voor ik verder ga, wil ik duidelijk maken, dat ik tegen zinloos geweld ben. Ook een onbeleefde wijze van communicatie of onnodig harde verwensingen en dreigementen, zijn alles behalve chique. We moeten het niet willen! En nu ga ik mijn punt maken.

angrybaby2Het is aldus heel zielig dat politiemensen zoveel met geweld te maken krijgen in hun werk. Het is ook heel zielig dat beveiligingsmedewerkers steeds vaker een boze reactie krijgen van de burger. En nog zieliger is meneer Hans Spekman, die zelfs boze dreigende e-mails ontvangt. Het is waar, agressief gedrag getuigt van weinig beschaving. Maar laten we eerlijk zijn: moet Spekman bang zijn voor de boze e-mail schrijver, of andersom? We weten allemaal het antwoord op die vraag, maar kiezen veelal partij voor Hans spekman, omdat die e-mail echt niet kan. Snapt niemand dan wat het woord geweldsmonopolie betekent?

Ik wil u eerst een andere kant van dit verhaal laten zien. Het machtsmisbruik door hulpverleners, politiediensten en politici. Het loopt wat mij betreft de spuigaten uit. De media zal er geen aandacht aan besteden, maar de diverse online forums laten een heel andere kant zien. En uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat hulpverleners, politiemensen en politici met het grootste gemak betrokken zijn in de meest ernstige vormen van mensenrechtenschendingen: naar onschuldige burgers. Ikzelf vind dat niet chique. Sterker nog, ik vind dat van minder beschaving getuigen, dan de simplistische agressieve e-mail die aan Hans Spekman gestuurd is. Misschien snappen de voorgenoemden niet wat de legitimiteit van hun eigen maatschappelijke positie is? Misschien snappen ze niet dat zinloos geweld bij sommige mensen geweld oproept (mensen zoals zijzelf, dus mensen zoals de schrijver van de e-mail aan Hans Spekman)? Iemand zal dat dus gewoon aan de ambtenaren en bestuurders van dit land moeten uitleggen en ik zie het de huidige generatie journalisten niet doen. Ze weten al wel dat geweld, geweld oproept. Wie begon?

untitledWaar komt ook weer het recht van het geweldsmonopolie vandaan? Staten verbieden in principe het gebruik van geweld door hun burgers en ingezetenen, en plaatsen het recht om geweld toe te passen bij instituten als de politie en de krijgsmacht, om de orde te handhaven. Het vermogen om dit monopolie te handhaven is een belangrijke maat voor de legitimiteit en stabiliteit van een staat. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat de legitimiteit van dit monopolie bestaat bij de gratie dat het wordt gebruikt om diezelfde burger te beschermen. En dat wordt nog wel eens vergeten. De burger wordt steeds vaker niet met respect behandeld (lees: agressief) door hulpverleners, politiediensten en politici. Grondrechten zijn niet voor niets geformuleerd. Deze dient in de eerste plaats om de burger te beschermen tegen machtsmisbruik door de staat.

Zielig doen is uiterst effectief. Het slachtoffer spelen, is een fantastische dekmantel. Smekend om mededogen in een wanhopige blik, kunnen zij stiekem als hooligans door het leven gaan. Het volk wíl het zielige ook geloven. Goede mensen zijn het! Heus! Een waarlijk slachtoffer recht de rug om te laten zien dat de waardigheid niet gebroken is. Alleen een dader gebruikt de slachtofferrol optimaal.

Komop zeg. We zijn inderdaad niet allemaal van die makke schapen, lastig hé politici. Nogmaals, ik ben geen goedprater van zinloos geweld. Het getuigt echter van karakter als men -in plaats van zielig te doen- zich afvraagt waar het vandaan komt. Dat moet eerst aangepakt worden, in eigen geledingen. Dán pas mag je een belerend vingertje opsteken naar de burgers van dit land. Dán zou het terecht zijn. Op dit moment is de puinhoop in Den Haag te groot om als politicus serieus een pleidooi te houden over beschaving.

Maud Oortwijn

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Media, Politie, Politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Zielig doen is voor daders

  1. Rots says:

    De politici moeten in de spiegel kijken en daar naar handelen, dan is kommentaar overbodig!

  2. Gerard says:

    Geweld zorgt voor geweld. En wie daar niets mee te maken wil hebben bemoeit zich er NIET mee. Overgens is zelfverdediging een plicht en geen recht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.