Is it possible? Can most news be fake news, brought to you by script writers and actors?

We do consider it a possibility. Fake News.

 • Hoax terror attacks, to steer financial markets and political changes?
 • Actors with multiple identities who play various roles on tv and in real life?
 • The world not steered by real news and democratic processes, but by a totalitarian system that is (trying to) manipulating processes worldwide?
 • Persons on tv as controlled actors in a role, including politicians, celebrities, musicians, news reporters, as well as so-called “random citizens” interviewed on the street, including random victims of attacks interviewed in the tv-studio?

We analyzed various terror attacks and consider that multiple of them are potential hoax attacks (e.g. 9/11 and Boris Nemtsov and ISIS and Anders Breitvik). We studied various well-known crimes and consider multiple of them potential hoax crimes (e.g. Natalee Holloway and Weduwe Wittenberg). We studied celebrities and consider multiple of them as likely playing various personalities, without the public being aware. We studied famous deaths and consider multiple of them as potential hoax deaths (INXS’ Michael Hutchence and Pim Fortuyn and Nirvana’s Kurt Cobain). 

Of course, these cases require thorough investigation, before anyone should draw conclusions on what happened. But do we question the official news? Yes, we do. 

Posted in Maatschappij | 110 Comments

Zijn er signalen dat er sprake is van overheidscensuur op media in Nederland?

 1. Veel nieuws is onzin. Dat geldt ook voor misdaadverhalen, terreur, en politiek. Niet alleen betekent dit dat mensen in ons land slecht geïnformeerd worden, het kan alleen zo zijn, als er controle uitgeoefend wordt op de gehele media (dus alle kanalen). Hoe anders kan je alle mediakanalen consequent dezelfde onzin laten verkopen?
 2. De sleepwet zorgt ervoor, dat iedereen die gebruik maakt van het internet, volledig gecontroleerd kan worden. Eenieder weet nu, dat er een risico verbonden is aan het spuien van meningen die kritisch zijn of niet overal even goed vallen. Welke student zal nog op het internet een zeer kritische comment schrijven bij een webartikel, als hij de ambitie heeft om over 5 jaar journalist bij een krant te zijn?
 3. De wet met verbod op verspreiding van nepnieuws. Een wassen neus. Uit niets blijkt dat de overheid de intentie heeft nepnieuws te exposen. Uit niets blijkt dat de overheid de kennelijk nu van toepassing zijnde controle op nieuws wil stoppen. De media en politiek zijn nog steeds sterk met elkaar verweven, maar het publiek mag dat niet weten. En die wet op nepnieuws, is een bedreiging voor de alternatieve media. Als een kritische burger op internet iets publiceert wat niet in de smaak valt, dan is hij/zij dankzij deze nieuwe wet makkelijker aan te pakken.

 

 

Als je nepnieuws echt wilt stoppen, dan is de beste remedie: de waarheid publiceren. Als je nepnieuws wilt voorkomen in een land, dan zorg je voor onafhankelijke media.

Posted in Den Haag, Media, Politiek | 8 Comments

Update: Maud Oortwijn zit niet fysiek gevangen, maar wordt nog steeds gevolgd

Rotation of DSCF0010Maud Oortwijn is niet verantwoordelijk voor de artikelen die nu op dit blog verschijnen. Wel zijn wij aardig op de hoogte van wat er speelt in haar leven. Zij wordt nog steeds gestalkt en tegengewerkt in juridische procedures.

Maud is nu voor het eerst in haar leven en “in eerste aanleg” (rechtbank) veroordeeld strafrechtelijk (voor één klap op de arm zonder letsel en bedreiging). Het gaat om een valse aangifte gedaan door iemand die voor de overheid werkt. Tegen deze veroordeling is Maud ondertussen in hoger beroep gegaan (gerechtshof). Dat hoger beroep loopt nog. Het OM kan de persoon die aangifte deed niet meer vinden, want zij zou (volgens haar eigen zeggen) in het buitenland zitten.

Het OM heeft wel een video van theater Carré (die zij niet mogen gebruiken wettelijk gezien), waarvan zij claimen dat dit “het voorval” is. Maud Oortwijn zegt dat zij niet de persoon op de video is. Wij geloven haar, want zij zou diezelfde video ook in haar voordeel kunnen uitleggen en aangeven dat zij wél de persoon op de video is. Op de video is weinig te zien namelijk. 

Dit alles is de reden, dat Maud niet zelf wil publiceren online. Publicaties kunnen namelijk tegen haar gebruikt worden, onder het mom van “deze vrouw is gek en moet opgenomen worden in een GGZ-instelling”. Maud Oortwijn zit vooralsnog niet gevangen (het zou gaan om 40u taakstraf).

Wat kunnen wij mededelen naar aanleiding van onderzoekswerk? Hoewel het gaat om een ongoing investigation, doemt het volgende beeld op.

 • De familie van Maud Oortwijn heeft haar sinds haar vroege jeugd tegengewerkt, waarbij zij gebruik konden maken van diverse instanties. De motieven hiervoor zijn vooralsnog onduidelijk. Het heeft er alle schijn van, dat de familie van Maud Oortwijn zeer invloedrijke vrijmetselaars zijn, hoewel zij dit haar nooit vertelden.
 • Maud werd voor het eerst (bewust) geconfronteerd met het occulte, toen zij in Bangkok een groep hooggeplaatsten tegen het lijf liep, die zich niet bepaalt netjes gedroegen. Hierna is de gang stalking harder ingezet. Maud vindt het voorval in Bangkok wel dermate toevallig, dat het bijna geen toeval kan zijn geweest. Maar het gebeurde.
 • Veel instanties in Nederland staan onder invloed van ondergrondse invloedrijke netwerken, die weinig hebben met het handhaven van de rechtstaat. U moet dan denken aan zeer uiteenlopende instanties: scholen, politie, justitie, tuchtraden, (medische/psychologische) zorgvoorzieningen, de burgerlijke stand, politieke partijen, sportaccomodatie, jeugdzorg, kerken, media, en zelfs rechtbanken.
 • Ook werkgevers in Nederland zijn actief in gang stalking netwerken. Dit betekent dat zij voor sommige medewerkers géén veilige werkomgeving creëren, bewust!
 • De handelswijze van ondergrondse netwerken is dusdanig bizar, dat erover vertellen de toehoorder doet afvragen of de targets niet “gek zijn”. Het is té onlogisch en té belachelijk, maar helaas wel degelijk mogelijk. Er wordt bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van acteurs en fake identiteiten. Bijna alle bekende tv-persoonlijkheden, hebben tevens enkele andere beroepen/identiteiten, die vaak zéér ver afstaan van de tv-persoonlijkheid die bij het publiek bekend is.
 • Een zeer groot deel van het nieuws is “fake news”. Dit probleem is veel omvangrijker, dan een gemiddelde Nederlander zal kunnen geloven. Voor iemand met gezond verstand, is dit onlogisch en daarmee ongeloofwaardig. Maar er is wel degelijk een omvangrijke cultus, waarin het verspreiden van (totale onzin) verzinsels, de norm is. Het doel ervan is een tweedeling in de maatschappij te realiseren, tussen degenen die wél geïnformeerd worden over wat er speelt in de wereld én degenen die hoofdzakelijk misinformatie gevoerd worden. Dat is Apartheid, die onzichtbaar is. Als je wel geïnformeerd wordt, zal je meedoen met het verspreiden van onzin en de dommeriken (de gemiddelde Nederlander) uitlachen (omdat ze die totale onzin in het nieuws steeds maar weer geloven).

Maud Oortwijn is opgegroeid in een familie en dorpsomgeving, waarin ze alles gedaan hebben om haar tegen te werken. Wat ze ook probeerde om haar leven op poten te zetten, de tegenstanders hielden niet op. Je staat zomaar “op een lijst”, zonder dat zelf te weten. Het was de bedoeling dat ze daar overspannen van zou raken. Het was de bedoeling haar op te sluiten in de GGZ. Dat is ze niet gelukt. Maar de situatie is nog geenszins opgelost. Dit klopt niet. Het is absurd dat zoiets in een Westerse rechtstaat kan.

Posted in Maatschappij | 12 Comments

Wiedergutmachung maakt blind – column David Serphos

Reblog van JoNet – 18 augustus 2019

Geschreven door David Serphos


 

Dit was zo’n beetje het seizoen van de Wiedergutmachung. Maar anders dan de oorspronkelijke Duitse variant, komt de laatste fase van het eer- en rechtsherstel in Nederland pas 65 jaar later tot stand. En dan nog op een bedenkelijke manier, waarbij wij ons laten gebruiken door de partijen met boter op hun hoofd.

Dankzij het goede werk en de inspanningen van Salo Muller besloot de NS tot het uitkeren van bedragen aan degenen die de enkele reis Amsterdam-Westerbork, -Vught of -Amersfoort, met uiteindelijke bestemming een vernietigingskamp, overleefden. Die groep is nog maar klein. Die was bij het einde van de Tweede Wereldoorlog al klein en 75 jaar later resteert er nog maar een handjevol die deze genoegdoening persoonlijk mag ervaren.

Anders dan bij het beschikbaar komen van de Maror-gelden (afkomstig van financiële instellingen) twintig jaar geleden, heeft de NS-commissie onder leiding van ex-burgemeester Job Cohen geen rekening gehouden met de schade die is toegebracht aan hen die niet meer terugkeerden van die treinreis. En daarmee is het gebaar van de NS toch een beetje wrang en half. Want de spoorwegen sparen een veelvoud aan euro’s uit door de niet-teruggekeerden links te laten liggen. Voor deze grootste groep bleef het in 2005 al bij de bij monde van toenmalig president-directeur Aad Veenman uitgesproken excuses, terwijl het niet had misstaan om aan de brede Joodse gemeenschap (bijvoorbeeld de kerkgenootschappen, Joods Maatschappelijk Werk en de Joodse scholen) een significante uitkering te doen.

Ook de gemeente Amsterdam kwam met een geldbesparende remedie, in dit geval voor ten onrechte over de Sjoa-periode geïnde erfpachtgelden. Hier ging het echter andersom. Een commissie van Joodse notabelen kreeg de twijfelachtige eer om te bepalen welke projectaanvragen al dan niet in aanmerking kwamen voor subsidie uit de gereserveerde pot van 10,8 miljoen euro. Aanvragen konden alleen worden gedaan voor projecten, echter voor individuele uitkeringen aan (nabestaanden van) overlevenden van de Sjoa was geen ruimte.

De verdeling van de erfpachttegoeden is een bron van grote verdeeldheid. Achter de schermen worden door enkele militanten binnen de Joodse gemeenschap parallellen getrokken met de dubieuze rol van de Joodse Raad tijdens de oorlog, omdat ook hier en nu met de nodige willekeur en vriendjespolitiek zou zijn gehandeld door een elitaire bovenlaag onder het mom iets goeds te doen voor de eigen gemeenschap. Diezelfde boze tongen bereiden nu een uitgebreid bezwaar voor dat aan de gemeenteraad van Amsterdam zal worden overhandigd in een poging de besluitvorming alsnog te beïnvloeden. En zo is ruzie nooit ver weg als het om geld gaat. Wat dat betreft was de gemeenschap misschien beter af geweest zonder de verschillende herstelbetalingen.

Dan is er nog het recente nieuws dat het ‘Monument van Joodse Erkentelijkheid’ (ik verzin deze titel niet) dat nu aan de Weesperstraat staat, zal worden verplaatst. Ik hoopte dat ik het verkeerd had gelezen en dat er ‘platgewalst’ werd bedoeld, wat dat is het enige lot dat dit verdrietige onding verdient. Een monument, betaald door de Joodse gemeenschap, uit zogenaamde dankbaarheid voor het helpen van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me maar moeilijk verplaatsen in de positie van degenen uit onze gemeenschap die daar in 1950 mee hebben ingestemd en hun achterliggende motivatie, maar anno 2019 zou iedereen moeten begrijpen dat deze sigaar uit eigen doos er nooit had mogen komen. Dat het vandaag de dag een belediging is aan de Joodse gemeenschap om het elders in het straatbeeld te herplaatsen. De enige juiste plek hiervoor is ‘Ripley’s Believe It or Not!’ museum, dat wrang genoeg op nog geen 25 meter afstand is gesitueerd van het Nationaal Oorlogsmonument op de Dam. Op die manier zou het pijnlijke sarcasme dat het bouwsel uitstraalt nog een extra – voor iedereen begrijpelijke – dimensie krijgen.

Nederland heeft het maar moeilijk met het geven van een plaats aan de eigen rol tijdens de jaren van de Jodenvervolging. Het steeds maar weer moeten erkennen dat er niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook na de terugkeer van een relatief kleine groep Joden, ernstige fouten zijn begaan, staat op gespannen voet met geschiedschrijving tot de dag van vandaag. Toch moet die worsteling er een blijven van de instituties met boter op hun hoofd en zou de Joodse gemeenschap zich niet moeten inspannen om daarin een actieve rol te spelen. Een impuls geven, zoals Salo Muller dat fantastisch heeft gedaan, is een goede zaak, maar het voortouw nemen in de uitvoering is een historische fout. Al doende stoten wij ons opnieuw aan dezelfde steen.

De notabelen van nu hadden zich niet moeten laten lenen om te beslissen wie wel en wie geen uitkering krijgt. De commissievoorzitters die ik zeer hoog acht, hadden hun plaats – hen aangeboden door NS-topman Roger van Boxtel en wijlen burgervader Eberhard van der Laan – moeten afstaan aan de juridische vertegenwoordigers van instanties die aan Joodse slachtoffers en nabestaanden een historische fout te herstellen hadden. De Joodse gemeenschap hoefde daar heus geen handje bij te helpen.

Waarom meteen ‘ja’ zeggen als je wordt gevraagd? Omdat jouw adviserende rol zo belangrijk is? Sommigen onder ons laten zich te makkelijk in de luren leggen. Want soms is het eervoller om iets aan je voorbij te laten gaan dan om jezelf als onmisbaar te beschouwen.

Onze kleinkinderen zullen vaststellen dat ook deze generatie zich heeft laten gebruiken om de boontjes van anderen te doppen. Daarmee hebben we ons – ziende blind – voor de zoveelste keer een rad voor de ogen laten draaien. Met de nadruk op laten.

Posted in Maatschappij | 26 Comments

Stravinsky Fountains in Paris, Centre Pompidou… filled with occult symbols

The Centre Pompidou, a wellknown location in Paris. The Stravinsky fountain is suppose to represent the work of musician Igor Stravinsly.

 

 

The waterworks are filled with odd amazing machinery and colourfull sculptures. It is certainl interesting. But why choose mainly occult symbols for sculptures? A snake. A skull. A mermaid (half woman half fish). A bird. It is all occult symbolism.

Are there any artists who do not work on occult shit?

Posted in Maatschappij | 37 Comments

Preppers, dat zijn geen gekkies, maar mensen die voor de zekerheid een voorraad voedsel in de kast hebben

De overheid adviseert het ook. Het is niet onverstandig om voor een maand eten en drinken in huis te hebben. Een voorraadje lang houdbaar eten en drinken. Voor de zekerheid.

 

koolhydraatrijke-voeding

 

Hier is een begin. Haal regelmatig wat in huis. Kies voor lang houdbaar, gezond en goedkoop. De voorkeur gaat uit naar eten verpakt in verpakking waar de muizen niet aan knagen (liever geen karton, maar plastic, glas of blik). Wekflessen (of jampotten) in een donkere kast, werkt ook perfect. Uw grootmoeder vulde deze ieder jaar, om de winter gezond door te komen.

 • Cash geld
 • Water
 • WC-papier (droog bewaren)
 • Warme dekens
 • Waxinelichtjes (onderin ovenschaal kunnen ze eten verwarmen op rooster)
 • Lucifers/aanstekers
 • Havermout of andere ontbijtgranen (een jaar houdbaar)
 • Batterijen in diverse maten
 • Tandpasta, deo, gezichtscrème/kokosolie, scheermesjes, zeep
 • Water (nog een keer genoemd, want je gebruikt er veel van)
 • Rijst en tarwepasta (5 jaar houdbaar)
 • Tarwebloem (een jaar houdbaar, als donker/droog dan langer)
 • Suiker (eindeloos houdbaar mits droog)
 • Peulvruchten
 • Groente in blik (lang houdbaar)
 • Vruchten in blik (op siroop)
 • Tomatenpuree
 • Thee (zeer lang houdbaar)
 • Bouillonblokjes (droog bewaren)
 • Anijsblokjes (droog bewaren)
 • Tonijn in blik
 • Olijfolie of zonnebloemolie of kokosolie
 • Gedroogde kruiden, zout, peper
 • Sambal
 • Groenten op zuur, zoals augurken, zilveruitjes, kool
 • Citroensap flesjes
 • Melkpoeder
 • Cacaopoeder
 • Honing (eindeloos houdbaar)
 • Pindakaas en chocoladepasta (enkele jaren)
 • Roosvicee
 • Regenton en composthoop in de tuin (moestuin als mogelijk)
 • Licht op zonne-energie (te koop als tuinverlichting)

Zorg ervoor dat de blikken met groente en vruchten niet beschadigd zijn, want een deuk in een blik vergroot de kans op voortijdig bederf. Verpakking intact.

Je kan van de voorraad eten en het regelmatig weer aanvullen. Dat is beter, om zeker te zijn van de houdbaarheid. De truc is een voorraad voedselproducten in huis te hebben, voor het geval dat. Veel producten zijn 5-25 jaar houdbaar, mits verpakt. 

Begin een moestuin, al zijn het maar wat kruiden in potjes op het balkon of in de dakgoot. Kies voor fruitbomen, als u een boom overweegt in de tuin.

Koop een boek over eten vinden in de natuur (wild plukken). Het beste is om de meest essentiële boeken fysiek te kopen, want in geval van een crisis kan internet of elektriciteit ook down gaan. Enkele boeken in huis over groente verbouwen en het onderhoud/reparatie van huishoudelijke apparaten, dat is gewoon handig. Het zijn kleine stappen, om meer zelfvoorzienend te zijn, mocht er een crisis aanbreken.

Wilt u er serieus werk van maken, dan zijn er speciale websites voor “preppers”, waar u producten kunt kopen om een “langdurig survival-pakket” in uw eigen huis te installeren. Vaak is het een flinke investering en veel producten die u aanschaft “voor het geval dat” gaat u nooit nodig hebben. Dus zover gaan wij niet. Wij kiezen voor een voorraad basisproducten, die niet te duur is en lang meegaat. En als er geen crisis of oorlog komt, dan eten we gewoon af en toe een blik bruine bonen op. Geen centje pijn. 

Posted in Maatschappij, WO2 | Tagged , , , , , , | 98 Comments

Bomenkap Weesperplantsoen voor bouw van het derde Namenmonument in de Weesperbuurt

Vandaag was het zover. De bomen van het Weesperplantsoen zijn verwijderd. Wij zullen Maud nog eens vragen stappen te nemen. Ze heeft al tweemaal bezwaar gemaakt.

In Amsterdam zijn er plannen voor de bouw van een extra Namenmonument, voor de 102.000 namen van Joden en Sinti die afgevoerd zijn in WO2. Als locatie is gekozen voor het Weesperplantsoen, in het centrum van Amsterdam. Het kolossale Namenmonument, zal het gehele perceel beslaan en wordt tot 8 meter hoog. De buurt vindt het monument te groot en heeft diverse bezwaarschriften ingediend.

 

Het Weesperplantsoen is leeg geruimd op 6 augustus 2019. Bomen en planten zijn geruimd. Als het Namenmonument er komt, worden ook het wandel- en fietspad weggehaald. Het zicht op de Amstelhof tuin zal dan verdwijnen achter de 8 meter hoge dichte muren.  

 

Er wordt door de gemeente vergunning verleend onder het mom van een “binnenplanse afwijking”, maar dat is onterecht ….

 • Van de oorspronkelijke functies “Verkeer” en “Groen” van het perceel blijft niets meer over. Er is dus géén sprake van binnenplans blijven met een “wij maken deze kleine uitzondering”. De “afwijking” beslaat namelijk het gehele perceel. De functie “Verkeer” van het perceel zal verdwijnen, strijdig met het bestemmingsplan. Het hek dat geplaatst wordt rondom het Weesperplantsoen perceel laat dit ook zien.
 • In de avonduren zal een perceel wat nu 24/7 als park (en voet/fietsverkeer) is bestemd voor de buurt, worden afgesloten met een hek, vanwege de veiligheid. Het perceel zal niet langer toegankelijk zijn in de avonduren.
 • Het te bouwen monument is geen gedenkteken zoals bedoeld in de wet. Er wordt een complete memorial site gebouwd, niet een enkel standbeeld of gedenkplakkaat.
 • Er is onvoldoende nagedacht over de ruimtelijke ordening. Het bestaande fiets- en voetgangersverkeer zal straks amper over het smalle fiets- en voetpad kunnen. De te verwachten toeristen zullen het doorgaande verkeer over de Weesperstraat belemmeren. Er is kortom onvoldoende ruime voor de opvang van al het doorgaande verkeer én ook het bestemmingsverkeer rondom het geplande monument.
 • Bomen worden gekapt. Het doorgaande verkeer wordt tevens vaker belemmerd met filevorming als gevolg. En dat gebeurt in een buurt waar filevorming en fijnstof nu al een zeer groot milieuprobleem is.

 

Op 6 augustus 2019 zijn de bomen van het Weesperplantsoen gekapt.

Posted in Amsterdam, Jodendom, Maatschappij, NWO, WO2 | Tagged , , , , , , , , , , | 15 Comments

Facial recognition technology is more and more applied in cities worldwide

Big BrotherFacial recognition. CCTV Camera’s in public spaces, linked with the technology to recognize faces. After unnecessary RFID-chips in bankcards, the ability to locate your mobile phone at all times, social media companies sharing data, and location technology in cars and navigation devices……..  Facial recognition is next.

All these small steps of letting down our privacy, lead to a world in which the life of any person can be almost fully controlled. With the ability of following people around without them being aware of it, it becomes easy to limit safety for that person and limit their opportunities in all areas of life. You do not need chains anymore to put a person into slavery.

Without us knowing, they implemented control systems worse than STASI and KGB in communist times. Back then, entire populations of countries were put in slavery, with nowhere to go. We are moving in that direction. It is the truth. And with present day technology, it can be done in a hidden manner. We are not told it is implemented.

 

berlin-wall

 

The only other thing needed for slavery, is a hidden STASI like army everywhere in society, including government institutions and the education system. The controlling technology to follow people 24/7 is there. But the threat of punishment 24/7 as well. Witnesses of gang stalking activities tell us, an invisible army is already there too.

Facial recognition in USA

Here is a link to a map with locations where facial recognition technology is implemented in the USA, as far as we are aware of now. But we would not be surprised if more locations already have it.

https://www.banfacialrecognition.com/map/?link_id=0&can_id=b056c2ebb7c0b01d3a2800486cde3ae5&source=email-see-if-facial-recognition-is-happening-in-your-town-3&email_referrer=email_582920&email_subject=see-if-facial-recognition-is-happening-in-your-town

Netherlands

In the Netherlands, a 1.3 million people are in the police facial recognition database. With a population of 17 million people (including small children and elderly), that is an insane number. It shows us how not only the worst criminals are followed around. And the 1.3 million is the official number the police lets out.

It seems anyone the least interesting for the government, is simply put in the database in the Netherlands. It only requires one person handing in a story that makes someone a suspect for a crime. Trust us, when you are considered a critical thinker, some secret service undercover idiot can make up a police report stating how you threathened them, so they can put you in the database for nothing, for over 30 years. Just keeping taps.

China

China already uses facial recognition in certain parts of the country, to monitor people. It is a way to control a population. That is called the chilling effect. People are continuously aware of the potential risk of what “they” might do to them when they would act according to their likings. So when someone assaults you in the street, you will react not to the insult, but to the chance it might be recorded and your reaction used against you. Is the assault against you a trap, to trick you into a reaction recorded on security cams? With mass surveillance, that is the question. Normal criminals avoid camera’s, gang stalkers do not. Why is that you think?

Security lapse exposed a Chinese smart city surveillance system

Just look at facial expressions in the street in communist countries versus the West in 1980s. The chilling effect: keep your head down at all times. The world is slowly moving into a very questionable state, where human rights are easily violated without leaving much trace. They have developed a system for that.


 

Think twice, before adding apps to you mobile or pc. Fingerprint recognition on your pc? Iris logins? Sharing facebook data? DNA analysis to find family members? An app to improve your writing skills? Why is it available for free? And do you want them to access your data? There is a reason these apps are developed and offered to you without payment.

Posted in AIVD, English language, gang stalking, Maatschappij, Privacy | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

The UDUMASS movement of George Clooney: it’s more real than the moonlanding (if that is even possible)

We can trust George Clooney, as someone who would always provide us with honest information. After all, he was named the sexiest man alive twice and does amazingly well in Hollywood. So when he starts a UDUMASS campaign against Trump, we trust him, sure, most certainly. 

 

 

 

After all, among the stories he brought to our attention in the past, is his experience of watching the moon landing. This guy is no prankster nor joker. People, listen carefully to George Clooney in his fight against the suggestions out there concerning fake news. UDUMASS. Be smart and join him in his fight against those who try and dismantle conspiracies and other fake news stories. We know he takes that fight seriously.

 

Posted in George Clooney, Maatschappij, Media | Tagged , , , , | 27 Comments

Oprah Winfrey is not Samuel L Jackson

For all the people out there claiming Oprah Winfrey and Samuel L. Jackson are the same person: it is not so. Here is the proof.

 

Oprah Samuel L Jackson en Hale Berry

 

Oprah Winfrey is said to be 169cm. Samuel L. Jackson is 189cm. Halle Berry is about 165cm. And the picture confirms it, though they do look somewhat similar.

 

Posted in Maatschappij | 26 Comments

Ook Robin de Ruiter is mogelijk een puppet die dwaalsporen maakt.

Ja, de illuminatie bestaan. Ja, posities die mensen kunnen bereiken in de politiek en media zijn vaak afhankelijk van de families waarin ze geboren zijn. Ja, om hogere posities te bereiken moet je meedoen met hele vieze spelletjes. Satanisme.

 

 

Omdat er veel misinformatie zit tussen de standpunten, denken wij dat dit nep is.

 • Robin de Ruiter draagt veel make-up, waaronder zwarte oogpotlood, die de vorm van zijn ogen moet verbloemen. Bovendien kijkt hij vooral naar beneden. Op geen enkel moment houdt hij zijn hoofd recht voor zich uit. Zo voorkomen ze, dat hun ware identiteit ontdekt wordt door een kijker. De man liegt zeer waarschijnlijk over wie hij is en wat zijn drijfveren zijn.
 • Het is een grote leugen dat de lagere rangen van vrijmetselaars/religies etc. geen idee hebben wat er allemaal speelt. Ze worden allemaal vanaf een hele jonge leeftijd bekend gemaakt met het effect van geweld en leugens/bedrog. Het zijn “wij-tegen-zij” clubjes: tegen iedereen die niet lid is van de club. De buitenwacht wordt een schijnheilig beeld voorgeschoteld, terwijl intern iedereen vanaf hele jonge leeftijd weet heeft van de ergste misdaden. Daar komt men mee weg, omdat iedereen van hoog tot laag alles doet en laat, om de doofpot te dichten en slachtoffers monddood te maken. De gewone mensen mogen dat niet doorhebben.
 • Men zegt dat bloedlijnen zo belangrijk zijn, maar in het satanisme spelen ze juist continue met identiteiten en stambomen. Iedereen in die wereld heeft meerdere identiteiten, ook de lagere vrijmetselaars. Onzin produceren is het doel ervan, hoe onlogisch dat ook klinkt voor normale mensen. Kortom, twee jongens die zeggen broers te zijn en als zodanig bekend staan bij de burgerlijke stand? Het hoeft allemaal niet te kloppen. Pleegbroers. Transgenders. Hoax aanslagen. Doen alsof je getrouwd bent, terwijl je afspreekt welke dag van de week je dan in “jullie huis” aanwezig gaat zijn. Het is wat ze doen. Nepbanen. Maandag doen alsof je professor bent. Dinsdag doen alsof je beveiligingsbeambte bent. Woensdag en donderdag de dagen dat je in de gemeenteraad zit met een andere pruik en zwarte smink op…. Het is normaal voor die lui. Voor buitenstaanders zijn de bloedlijnen juist niet te achterhalen.
 • Veel aanslagen op zogenaamde “kritische niet-establishment leiders” zijn hoax aanslagen. Ook dat wordt hier niet erkend. Pim Fortuyn mocht op tv en wel zeer uitgebreid. Dat betekent dat hij onderdeel van de agenda was.

We geloven dat er sprake is van een wereldorde, die in alle landen van de wereld de macht in handen heeft. Deze wereldorde gebruikt inderdaad de media, de politiek, en de bestuurlijke organen, om zo de macht in handen te houden. Democratische processen zoals wij die kennen in Westerse landen, dat is grotendeels toneelspel. Maar wij denken dat ook deze Robin de Ruiter “controlled opposition” is. En hij komt ons vaag bekend voor, maar we zijn daar nog niet zeker van. Hoe dat kan? Wij hebben het idee dat veel lieden uit de Metselarij cq. Illuminati ons wel eens gecontacteerd hebben, met onduidelijke motieven. 

 

Posted in Amsterdam, international, Maatschappij | Tagged , , , , , | 30 Comments

Job positions preferred by pedophiles?

 • Actor
 • Athlete
 • Child care
 • Club owner 
 • Celebrity of any kind
 • Dentist
 • Journalist
 • Medical doctor
 • Mother (stay at home)
 • Musician
 • Pedagogue
 • Policeman
 • Psychologist
 • Religious leader
 • Spiritual leader
 • Sport coach
 • Teacher

Basically any caretaker position available.

Posted in Maatschappij | 7 Comments

Seinfeld actor admits reality tv and tv game shows are fake

 • Actors are playing as if they are normal people in a game show.
 • The outcome of the game show is known beforehand.
 • They do get the price as payment.

Is this always the case? We get the impression: yes indeed!

 

Posted in Maatschappij, Media | Tagged , , , , , , | 13 Comments